2003. november 12. szerda 08:43

Sánta kutya sorozat

Kovács a mutogatós bácsi

 

Kovács László külügyminiszter az Országgyűlés Európai Integrációs Bizottságának november 11-én tartott ülésén azt mondta, hogy az országjelentés nem a Medgyessy-kormány tevékenységéről, hanem az aktuális helyzetről szól, ami az összes eddig kormány munkáját tükrözi. (origo)

Kovács Lászlót könnyebb utolérni, mint a sánta kutyát.

Az országjelentésnek két fő része van. Az egyik a gazdaság egészéről szól, a másik a koppenhágai megállapodás végrehajtásának állásáról. A bevezető részben a következők olvashatóak:

"Az első rész a gazdasági témákkal foglalkozik. Röviden leírja Magyarország gazdasági fejlődését és ezután leltárba veszi a szükséges gazdasági reformok végrehajtását azon területeken, melyeket a 2002. évi Éves Jelentés következtetései további fejlődést igénylőként megjelöltek.

A második rész áttekintést ad arról, hogyan áll Magyarország a csatlakozási szerződésből eredő az összes kötelezettség és követelmény végrehajtásában az acquis minden egyes fejezete terén, mind a jogalkotás vonatkozásában mind a jogalkalmazó szervezetrendszer szemszögéből, ideértve az adminisztratív feltételeket és a végrehajtást. A közösségi jogszabályok alkalmazásában és végrehajtásában betöltött fontosságúkra tekintettel, a közigazgatás és a bíróság általános helyzete és a hatékony korrupció-ellenes intézkedések kidolgozása is ennek a résznek egy bevezető fejezete."

A gazdasági rész elején - gyöngébbek kedvéért - még egyszer elmondják: "Az Átfogó Monitoring Jelentés ezen részének az a célja, hogy a tavalyi éves jelentésben megfogalmazott ajánlások teljesítését értékelje. Ezért a jelentés a tavalyi évre fókuszál, nem pedig a működő piacgazdaság meglétére, vagy a versenyképesség fokára általánosan."

Lassan mondom, hogy Kovács László is megértse:

a z  U n i ó  m o s t a n i   j e l e n t é s e   k a p c s á n  
v i s s z a m u t o g a t á s n a k  h e l y e  n i n c s.

 

vissza Vissza a kezdőlapra