2004. január 11. vasárnap 23:10

A Pax TV heti műsora

2004. január 12-től 2004. január 18-ig

2003. január 12. hétfő

 

08:15   Közvetlen ajánlat (45’)

09:00   Kína történelmi városai 13/5. rész (52’)

ismeretterjesztő sorozat

A Himalája zord hegyi falvai, Belső-Kína sztyeppéi, az egykori Selyemút csomópontjai, a Sárga-folyó termékeny völgye és a nyüzsgő keleti kikötők: egy gazdag történelmi kirakójáték darabkái. Hatvankét kínai város a történelem útvesztőjében.

10:00   Alma mater (26’)

egyházi iskolák Magyarországon

            Budapesti Evangélikus Gimnázium

10:30   Jöjj és láss! (30’)

            Bencés lelki gyakorlat

Ritka alkalom tanúi lehetünk: érdeklődő fiatalok előtt nyílik meg a pannonhalmi bencés apátság kapuja, hogy testközelből ismerkedjenek a szerzetesi élet mindennapjaival.

11:00   Pax-ajánló

            ízelítő műsorainkból

14:30   Közvetlen ajánlat (60’)

15:30   A templomépítő: Tiszahát az Árpád-korban (57’)

dokumentumfilm-sorozat

Szent István törvénye alapján minden tíz falu köteles volt templomot építeni. Árpád-kori templomaink a magyar történelem kezdeteiről mesélnek.

16:30   Kék mezőben fehér rózsa 7/6. rész (28’)

evangélikus egyháztörténet

Luther Márton szellemi öröksége, az evangélikus egyház mozgalmas, fordulatokban és próbatételekben bővelkedő története.

17:00   Az anyaméh gyümölcse jutalom 4/3. rész (50’)

evangélikus magazin

Párkapcsolat, gyermekvárás- és nevelés hitünk serine. Az Evangélikus Egyház Zákeus Média Centrum műsora.

18:00   Alpha kurzus 15/15. rész (45’)

ismeretterjesztő sorozat

Bevezetés a kereszténység világába, a Biblia és Jézus tanításain keresztül.

18:45   Kolumbusz Kristóf 26/7. rész (24’)

rajzfilm-sorozat

Egy tettrekész fiú, aki

mindent kockára tesz azért, hogy valóra váltsa az álmait – és az se baj, ha közben felfedezi Amerikát.

19:15   Erdélyi Julianus-díjasok 15/1. rész (30’)

riportfilm-sorozat

Vetési László református szorvány lelkész

Az 1992-ben alakult erdélyi Julianus Alapítvány minden évben öt díjat oszt ki azoknak, akik a felgyorsult, rohanó, öncélú világban is képesek valódi Julianusi munkát végezni.

19:45   Kolostorok világa 26/13. rész (27’)

ismeretterjesztő sorozat

Kolostorok a sivatagban (Wadi al-Natrom, Egyiptom)

Valószínűleg nincs ennél pihentetőbb utazás: a világ nagy kolostorait, a csend, az elmélyülés, az imádság és tudás fellegvárait végigjárni Egyiptomtól Pannonhalmáig, és néhány pillanatra bekapcsolódni az ott élők mindennapjaiba.

20:15   Gyöngyökkel gyökereztél (56’)

riportfilm

A film idős, moldvai magyar ajkú férfiakat és nőket szólaltat meg Tánczos Vilmos  kolozsvári néprajzkutató segítségével. A XIII. századi eredetű, kizárólag élőszóban terjedő szakrális népköltészet egy-egy imája hangzik el. Ez a tudás az életformaváltás miatt már nem hagyományozódik tovább.

21:15   Beszédtéma – Élet az élet után (42’)

            vitaműsor

22:00   Zanzibár: Végállomás (50’)

útifilm-sorozat

Egzotikus utazás időben és térben olyan tájakra, ahol a dicső múlt élő hagyományként jelen van a mindennapokban.

 

2003. január 13. kedd

 

08:15   Közvetlen ajánlat (45’)

09:00   Kína történelmi városai 13/6. rész (52’)

ismeretterjesztő sorozat

10:00   Alma mater (26’)

egyházi iskolák Magyarországon

Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium

10:30   Ez az a nap 2000 (30’)

            riportfilm

11:00   Pax-ajánló

            ízelítő műsorainkból

14:30   Közvetlen ajánlat (60’)

15:30   A templomépítő: A Tisza völgye (60’)

dokumentumfilm-sorozat

Az Árpád-korban Szent István törvénye alapján sorra épültek a templomok. A történelem viharait is átvészelték gyönyörű Árpád-kori emlékeink a Tisza völgyében.

16:30   Kék mezőben fehér rózsa 7/7. rész (30’)

evangélikus egyháztörténet

17:00   Az anyaméh gyümölcse jutalom 4/4. rész (50’)

evangélikus magazin

18:00   Kolumbusz Kristóf 26/8. rész (24’)

rajzfilm-sorozat

18:30   Erdélyi Julianus-díjasok 15/2. rész (30’)

riportfilm-sorozat

Sebestyén Ottó S.J. jezsuita szerzetes

19:00   Kolostorok világa 26/14. rész (27’)

ismeretterjesztő sorozat

Ciszterciek a Niebelungok földjén

19:30   Ki is volt Luther Márton? (10’)

riportfilm

A nagy német reformátor, Luther Márton forditotta le németre a Bibliát, ezzel megteremtve a német irodalmi nyelvet. Az Ő tanaiból alakul ki halála után az evangélikus egyház. A reformerről mondja el gondolatait Gáncs Péter evangélikus püspök és Lénárt Viktor lelkész.

19:45   Szellemi kalandozás Tordai Zádorral (50’)

            riportfilm

Tordai Zádor nemzetközi hírű filozófus gondolatainak segítségével kalandozunk Kolozsvár, Budapest és Nápoly között.

20:45   Különleges szolgálat (26’)

            riportfilm

Vakvezető kutyák és gazdáik, kiképző szakemberek mutatják be ezt a különleges szolgálatot.

21:15   Beszédtéma – Miért hiszünk? (43’)

            vitaműsor

22:00   Izrael: Végállomás (50’)

            útifilm-sorozat

 

2003. január 14. szerda

 

08:15   Közvetlen ajánlat (45’)

09:00   Kína történelmi városai 13/7. rész (52’)

ismeretterjesztő sorozat

10:00   Alma mater (26’)

egyházi iskolák Magyarországon

Lónyay utcai Református Gimnázium

10:30   Tíz emberöltő ünnepe (26’)

            riportfilm

Egy aprócska gyülekezet a történelem tükrében. A háromszáz éve alakult cinkotai evangélikus gyülekezet históriája, sokszor kalandregényekbe illő jelenetekkel. Kiderül, hogyan vészelte át a falu a 18. század legnagyobb pestisjárványát – vasvillával védekezve a kór ellen. Megalakulása óta a kicsiny gyülekezetben közel egymillióan vettek úrvacsorát.

11:00   Pax-ajánló

            ízelítő műsorainkból

14:30   Közvetlen ajánlat (60’)

15:30   Végtelen történet 10/1. rész (15’)

ismeretterjesztő sorozat

A végtelenség vallásai

A távol-keleti vallások közös vonásainak – a létezés ciklikus körforgásának, a végtelen idő- és történelemszemléletnek – a nyugati ember számára szokatlan, mégis vonzó sajátságait tárja fel a gazdagon illusztrált, kötetlen beszélgetés.

15:45   Küldetésben (58’)

zenés dokumentumfilm

Sillye Jenő évek óta járja az országot saját szerzésű dicsőítő dalaival. Eddigi legfontosabb koncertjeit azonban nem Magyarországon adta – egy nyáron át dalaival végig járta a Kárpátalja magyarlakta régióit. Küldetése olyanokhoz vitte el az igét, akikhez ritkán jut el Isten szava magyar nyelven.

16:45   A zsidók meg a biciklisták (75’)

dokumentumfilm

A film „főszereplői” azok a hajdani gyermekek, akik valamelyik egyház védőszárnya alatt leltek menedéket a zsidóüldözés elöl. Szívbemarkolóan őszinte vallomásuk hordozza a kimondatlan kérdést: vajon azóta megtanultuk-e tolerálni a másságot.

18:00   Kolumbusz Kristóf 26/9. rész (24’)

rajzfilm-sorozat

18:30   Erdélyi Julianus-díjasok 15/3. rész (30’)

riportfilm-sorozat

Diáky András nyugalmazott iskolaigazgató

19:00   Kolostorok világa 26/15. rész (27’)

ismeretterjesztő sorozat

A fehér bencések apátsága az angliai Turvey-ben

19:30   A vörös sólyom sírjánál (43’)

dokumentumfilm

Évente zarándokok ezrei özönlenek egy különös szent helyre, ahol a dervisek őse, a Vörös Sólyom nyugszik. Tánccal és eksztatikus révülettel emlékeznek szellemi atyjukra, aki megtanította őket az útra: közvetlenül keressék a lelki kapcsolatot istennel.

20:15   Blanka (48’)

portréfilm

Kozma Blanka egy szabolcsi cigánytelepen született, átélte népe nyomorúságát, kitaszítottságát. Azért tanult, végezte el az egyetemet, hogy a cigányság érdekeit mindenfelé képviselni tudja. Vállalkozni, politizálni tanítja írni-olvasni alig tudó pártfogoltjait. Magánélete alig van. Minden erejét, hitét a cigányság felemelésére áldozza. 

21:15   Beszédtéma – Egyházak nélküli hit (42’)

vitaműsor

22:00   Antillák: Végállomás (51’)

            útifilm-sorozat

 

2003. január 15. csütörtök

 

08:15   Közvetlen ajánlat (45’)

09:00   Kína történelmi városai 13/8. rész (52’)

ismeretterjesztő sorozat

10:00   Alma mater (27’)

egyházi iskolák Magyarországon

Szentendrei Ferences Gimnázium

10:30   Alpha kurzus 15/15. rész (45’)

ismeretterjesztő sorozat

11:15   Pax-ajánló     

            ízelítő műsorainkból

14:30   Közvetlen ajánlat (60’)

15:30   Végtelen történet 10/2. rész (15’)

ismeretterjesztő sorozat

Buddhizmus

A távol-keleti gondolkodásmód esszenciális kifejezője magába sűríti az ősi hitvilágok és a mai keleti vallásgyakorlás világlátását.

15:45   Lelkészek életútjai 2/1. rész (70’)

dokumentumfilm

Hiteles és izgalmas visszaemlékezések a háború utáni évtizedek politikai viharairól, a modern kori vallásüldözés megpróbáltatásairól.

17:00   Miért nem hív az Isten közülünk is papokat? (60’)

riportfilm

Volt egyszer egy intézeti cigányfiú, aki megtért, és eltökélte, hogy pap lesz. Volt egyszer egy idős nővér, aki eltökélte, hogy a fiú vágya nem lehetetlen. Megható történet két emberről, akik hisznek a mindennapi csodákban.

18:00   Kolumbusz Kristóf 26/10. rész (24’)

rajzfilm-sorozat

18:30   Erdélyi Julianus-díjasok 15/4. rész (30’)

riportfilm-sorozat

Kallós Zoltán néprajz-kutató

19:00   Kolostorok világa 26/16. rész (27’)

            ismeretterjesztő sorozat

A prágai Sztrahov-kolostor

19:30   A Deák téri Evangélikus Múzeum (15’)

riportfilm

Az Evangélikus Országos Múzeumot 1979-ben nyitották meg a Déák téren, Budapest szívében. Állandó kiállitása bemutatja, hogy a Kárpát-medence evangélikussága miként járult hozzá a századok folyamán hazánk kulturális életének fejlődéséhez, valamint miként terjesztette az evangéliumot. Tárlatvezetőnk az igazgató, ifj.Harmati Béla.

19:45   Fényös, fényös villanás (29’)

dokumentumfilm

Bálint L. László álmot látott. Azóta Csíksomlyóban katona nem járt a Mária-kegyhelyen. Laci bácsi a saját szavaival meséli el látomását.

20:15   Mandela (60’)

dokumentumfilm

Eddig soha nem látott felvételek az Apartheid börtönét megjárt poitikusról, Dél-Afrika első demokratikusan választott elnökéről. Nelson Mandela rendhagyó portréja.

21:15   Beszédtéma – Szenvedés (44’)

            vitaműsor

22:00   Málta: Végállomás (55’)

            útifilm-sorozat

 

2003. január 16. péntek

 

08:15   Közvetlen ajánlat (45’)

09:00   Kína történelmi városai 13/9. rész (52’)

ismeretterjesztő sorozat

10:00   Alma mater (25’)

egyházi iskolák Magyarországon

Szentendrei Református Gimnázium

10:30   Kalotaszeg nagyasszonya (21’)

            néprajzi film

A múlt század második felében, Erdélyben egy asszony – Gyarmathyné, Hóry Etelka – „felnyitotta” a nép tulipános ládáit, előszedte a kalotaszegi hímzéseket, varrottasokat. Megszervezte a népművészeti háziipart, amely a mai napig kenyeret ad az ott élőknek.

10:55   Pax-ajánló

            ízelítő műsorainkból

14:30   Közvetlen ajánlat (60’)

15:30   Végtelen történet 10/3. rész (15’)

ismeretterjesztő sorozat

Buddhista irányzatok

A Hinajána, a mahajána és a tibeti lámaizmus filozófiájába, Buddha örökségébe avat be a neves keletkutató.

15:45   Lelkészek életútjai 2/2. rész (70’)

dokumentumfilm

17:00   Minden kocka érték (45’)

            portréfilm

Keszi Kovács Lászlónak, a magyar néprajzi filmkészítés kiemelkedő alakjának gazdag életútját mutatja be a portréfilm.

17:45   Falusors (15’)

            dokumentumfilm

18:00   Kolumbusz Kristóf 26/11. rész (24’)

rajzfilm-sorozat

18:30   Erdélyi Julianus-díjasok 15/5. rész (30’)

riportfilm-sorozat

Szegedi László református lelkész

19:00   Kolostorok világa 26/17. rész (27’)

ismeretterjesztő sorozat

Az etióp ortodox szerzetesek Deir Sultan-kolostora Jeruzsálemben

19:30   Crédo (70’)

dokumentumfilm

Slachta Margit, az első magyar nemzetgyűlési képviselőnő személyét a legutóbbi időkig csak a „klerikális reakció” megtestesítőjeként emlegették. Ha a neve felmerült, nemigen kapcsoltak hozzá mást, mint hogy a Parlamentben megszavazta a botbüntetést. A dokumentumfilm arra keresi a választ, hogy ki volt ő, aki apácaként nőkérdéssel, az általános választójoggal és szociális problémák özönével foglalkozott a polgári politikusokat is megszégyenítő nyíltsággal. 1923-ban saját rendet alapított: a Szociális Testvérek Társaságát. A szürke testvérek 1944-ben halált megvető bátorsággal mentették az embereket. A rend tagjai ma is működnek és tovább viszik  Slachtai Margit örökséget.

20:45   Molnár Mária nyomdokain (25’)

riportfilm

A múltszázadban élt református diakonissza az evangélikus külmisszió aktivistájaként került Új-Guineára, a pápuák közé, hogy ott terjessze az evangélium örömhírét. Az egykori önfeláldozó missziós nyomdokain haladva Dr. Bálint Zoltán és családja Új-Guinea egyik szigetére utazott, hogy felelevenítse Molnár Mária misszióban töltött éveit, és bemutassa az evangelizáció mindennapjait a világ e távoli vidékén.

21:15   Beszédtéma – Házasság és vallás (43’)

vitaműsor

22:00   Kasmír: Végállomás (52’)

            útifilm-sorozat

 

2003. január 17. szombat

 

08:15   Közvetlen ajánlat (45’)

09:00   Alpha kurzus 15/15. rész (45’)

            ismeretterjesztő sorozat

09:45   Őszintén – fiatalok a hitről (30’)

ifjúsági vitaműsor

Nálunk és nálatok – négy felekezet képviselői ülnek egy asztalhoz, hogy megvitassák, mit jelent számukra a hit és az ünnepek szentsége.

10:15   Ez az a nap 2002 (50’)

koncertfilm

11:15   Médium – Evangélikus Élet, Misszió (15’)

sajtófigyelő

11:30   A nők szerepe a XXI. században (28’)

riportfilm         

Nemzetközi konferencia Budapesten

A berlinben alakult Liberális Vallásos Nők Szövetsége közel egy évtizede foglalkozik a nők helyzetével a társadalomban. Tizenhat ország, és a legkülönbözőbb vallási irányzatok és felekezetek képviselői ezúttal Budapesten tartották kongresszusukat. Buddhista, sintoista, unitárius, protestáns és katolikus asszonyok beszélnek életcéljukról: hogy kivívjájk a vallásos nők elismerését saját hazájukban.

12:00   Pax-ajánló

            ízelítő műsorainkból

13:30   Közvetlen ajánlat (60’)

14:30   Hittan – az Üdvösség története 52/5. rész (45’)

            katolikus hittanóra

Az Újszövetség születése az ősegyházban

A katolikus egyház tanításai és az egyetemes üdvtörténet a Szentírás tükrében.

15:15   Simba, az oroszlánkölyök 26/19-20. rész (60’)

rajzfilm-sorozat

Simba, a dzsungel rakoncátlan trónörököse nagyvilági kalandokba keveredik: New York alvilági csatornarendszerében kell megtalálnia a kiutat, és mellesleg megnyernie az állatok foci világbajnokságát.

16:15   Időgazda 10/5. rész (30’)

néprajzi filmsorozat

Nyár

Szent Iván napján, a nyári napforduló ünnepével kezdődik a legfontosabb mezei munkák ideje. Szent István napjáig nem annyira az egyházi kalendárium, mint inkább a termés, a betakarítás határozta meg a paraszti ünnepek menetét.

16:45   Kalendárium 2. rész (30’)

magazin

17:15   Minden lehetséges! (68’)

koncertfilm

Az ismert dicsőítő zenész, Pintér Béla énekét remek vegyes vokál, kórus, és a Gospel Band ihletett zenészei kísérik.

18:30   Gyöngyökkel gyökereztél (56’)

riportfilm

19:30   Varga Béla (51’)

portréfilm

Egyház és politika – néha kényszerűségből, máskor önként vállalt hitvallásból keveredik a kettő egyetlen ember életében.

20:30   Azok a finom szellemi dolgok (58’)

portré Széplaki Kálmánról

Titkos istentisztelet egy uszály gyomrában, az értelmiség színe-java a Securitate könyörtelen munkatáborában. „Miért bírtuk ki? Mert amiért minket odavittek, azért megérte szenvedni!”

21:30   „Élő kövekként” (30’)

Gyulay Endre püspök portréja

22:00   Vatikán – a pápák hatalma (51’)

            dokumentumfilm-sorozat

            XII. Piusz és a holokauszt

 

2003. január 18. vasárnap

 

08:15   Közvetlen ajánlat (45’)

09:00   Kit kerestek 3/3. rész (30’)

riportfilm

A nemrégiben Budapesten megrendezett keresztény ifjúsági találkozó programjából készült összeállításban megszólalnak a különböző hazai keresztény felekezetekből érkezett fiatalok, akik mind ugyanazt az élményt keresik ezen a napon: a hit és a megbékélés szellemét.

09:30   Gyermekszemmel (30’)

            riportfilm

Gyermekek a világ minden tájáról, rajzaikon keresztül, és saját szavaikkal mesélik el, hogy mit jelent számukra a Szentírás.

10:00   Hét szó az emberért (50’)

            multimédiás passiójáték

Sajátos műfajú előadás a pesterzsébeti evangélikus templomban, zenével és énekkel életre keltett szenvedéstörténet.

11:00   Legendák földjén 12/12. rész (60’)

ismeretterjesztő sorozat

12:00   Pax-ajánló

            ízelítő műsorainkból

13:30   Közvetlen ajánlat (60’)

14:30   Hittan – az Üdvösség története 52/6. rész (45’)

            katolikus hittanóra

            Az ősegyház élete

15:15   Simba, az oroszlánkölyök 26/21-22. rész (60’)

rajzfilm-sorozat

16:15   Időgazda 10/6. rész (30’)

néprajzi filmsorozat

Ősz

Hűvös hajnalok, a termény tárolókba hordása, cséplés és fosztás, az állatok behajtása a legelőkről – az ősz bőven jutalmaz a szorgos mezei munkákért. A szüreti mulatság már a dologidő végét jelzi.

16:45   Ez az a nap 2001 (58’)

koncertfilm

17:45   Püspökválasztás (15’)

riportfilm

Gáncs Péter evangélikus püspök beavatási szertartása a békéscsabai templomban.

18:00   Múltunk és jövőnk 8. rész (30’)

zsidó közéleti magazin

18:30   Az Aacheni Dóm (43’)

dokumentumfilm

Elszánt régészek egy csoportja a legmodernebb technológiával – száloptikás kamerák és számítógépes modellek segítségével – igyekszik fényt deríteni az Aacheni Dóm titkaira, és megtalálni Nagy Károly sírját.

19:15   Aki értette a növények nyelvét (40’)

dokumentumfilm

Egy hosszú és gazdag élet egyenes íve a történelem görbe tükrében. A szegedi zsinagóga építtetője, a századforduló Magyarországának meghatározó politikusa és gondolkodója ma is a bölcsesség és a hit példaképe.

20:00   A kenyér (20’)

néprajzi film

Krisztus teste, a béke és vendégszeretet, a bőség jelképe. Közönséges kenyér nincs – a mindennapi betevő falatnak lelke, sütésének rítusa van.

20:30   A Názáreti Jézus (60’)

            dokumentumfilm

A keresztény felekezetek számára a hitnek egyetlen mércéje van: Jézus tanítása, élete, szenvedése és feltámadása. A Biblia szavai, ősi szertartások és kultikus helyszínek idézik meg a történelmi Jézus alakját.

21:30   „Élő kövekként” (30’)

            Bölcskei Gusztáv püspök portréja

22:00   Szellemi kalandozás Tordai Zádorral (50’)

            riportfilm

 

vissza Vissza a kezdőlapra