2004. január 18. vasárnap 23:16

A Pax TV heti műsora

2004. január 19-től 2004. január 25-ig

2003. január 19. hétfő

 

08:15   Közvetlen ajánlat (45’)

09:00   Kína történelmi városai 13/10. rész (52’)

ismeretterjesztő sorozat

A Himalája zord hegyi falvai, Belső-Kína sztyeppéi, az egykori Selyemút csomópontjai, a Sárga-folyó termékeny völgye és a nyüzsgő keleti kikötők: egy gazdag történelmi kirakójáték darabkái. Hatvankét kínai város a történelem útvesztőjében.

10:00   Alma mater (26’)

egyházi iskolák Magyarországon

Egyetemi Katolikus Gimnázium

10:30   Cserépedények (28’)

riportfilm

Hagyó József katolikus lelkész, mindenki Józsi bácsija egyik alapítója volt annak a Biatorbágyon 14 éve működő kerámiaműhelynek, ahol fiatal értelmi fogyatékosok találnak értelmes munkát és megértő közösséget.

11:00   Pax-ajánló

            ízelítő műsorainkból

14:30   Közvetlen ajánlat (60’)

15:30   Végtelen történet 10/4. rész (15’)

ismeretterjesztő sorozat

Taoizmus

A "nem-cselekvés" szemlélete és gyakorlata, Lao-ce tanítása, és a kínai filozófia összefüggései, Sári László kelet-kutató tolmácsolásában.

15:45   Crédo (70’)

dokumentumfilm

Slachta Margit, az első magyar nemzetgyűlési képviselőnő személyét a legutóbbi időkig csak a „klerikális reakció” megtestesítőjeként emlegették. A dokumentumfilm arra keresi a választ, hogy ki volt ő, aki apácaként nőkérdéssel, az általános választójoggal és szociális problémák özönével foglalkozott a polgári politikusokat is megszégyenítő nyíltsággal.

17:00   Hogy a lélek munkálkodjék (45’)

zenés dokumentumfilm

Kik fáradoznak azon, hogy a zengő taizéi énekekben a lélek munkálkodjék? Megszólalnak a zeneszerzők, karvezetők és alkalmi zenészek.

17:45   Médium – Magyar Katolikus Rádió (14’)

sajtófigyelő

18:00   Kolumbusz Kristóf 26/12. rész (24’)

rajzfilm-sorozat

Egy segítő kéz

Egy tettrekész fiú, aki

mindent kockára tesz azért, hogy valóra váltsa az álmait – és az se baj, ha közben felfedezi Amerikát.

18:30   Erdélyi Julianus-díjasok 15/6. rész (30’)

riportfilm-sorozat

Gáspár Györgydeák Lajos római katolikus plébános

Az 1992-ben alakult erdélyi Julianus Alapítvány minden évben öt díjat oszt ki azoknak, akik a felgyorsult, rohanó, öncélú világban is képesek valódi Julianusi munkát végezni.

19:00   Kolostorok világa 26/18. rész (27’)

ismeretterjesztő sorozat

Az egyiptomi görög ortodox Szent Katalin-kolostor

Valószínűleg nincs ennél pihentetőbb utazás: a világ nagy kolostorait, a csend, az elmélyülés, az imádság és tudás fellegvárait végigjárni Egyiptomtól Pannonhalmáig, és néhány pillanatra bekapcsolódni az ott élők mindennapjaiba.

19:30   Legendák földjén 12/1. rész (60’)

ismeretterjesztő sorozat

20:30   Toronyvigyázó (34’)

            dokumentumfilm

Debreczeni László 1928-ban határozta el, hogy a műemlékvédelem lesz az életcélja. Kós Károly és Malonyay Dezső nyomán fordult érdeklődése az erdélyi műemlékek felé. Ő valósította meg az első átfogó erdélyi műemlékfelmérő programot.

21:15   Beszédtéma – Vallásváltás (42’)

            vitaműsor

22:00   Mauritius: Végállomás (51’)

útifilm-sorozat

Egzotikus utazás időben és térben olyan tájakra, ahol a dicső múlt élő hagyományként jelen van a mindennapokban.

 

2003. január 20. kedd

 

08:15   Közvetlen ajánlat (45’)

09:00   Kína történelmi városai 13/11. rész (52’)

ismeretterjesztő sorozat

10:00   Alma mater (28’)

egyházi iskolák Magyarországon

Budapesti Piarista Gimnázium

10:30   Gyula bácsi (26’)

            Lukács Gyula portréja

Már csaknem kilencven éves, de a szíve még ma is fiatal. Lukács Gyula a háború előtti cserkész vitakörök hagyományait élesztette újjá.

11:00   Pax-ajánló

            ízelítő műsorainkból

14:30   Közvetlen ajánlat (60’)

15:30   Végtelen történet 10/5. rész (15’)

ismeretterjesztő sorozat

Konfucianizmus

Konfuciusz tanítása egyszerre merít a Tao filozófiájából, és száll szembe azzal. Az egykori államvallás a ma emberének is tartogat megszívlelendő elveket.

15:45   Blanka (48’)

portréfilm

Kozma Blanka egy szabolcsi cigánytelepen született, átélte népe nyomorúságát, kitaszítottságát. Azért tanult, végezte el az egyetemet, hogy a cigányság érdekeit mindenfelé képviselni tudja. Vállalkozni, politizálni tanítja írni-olvasni alig tudó pártfogoltjait. Magánélete alig van. Minden erejét, hitét a cigányság felemelésére áldozza. 

16:45   Dél csillaga (43’)

útifilm

Barangolások a zuluk földjén

Afrika leggazdagabb országába látogatunk, ahol még ma is él az apartheid sötét emléke. A friss demokrácia gondjai mellett azt is megtudjuk, hogyan került Mindszenty hercegprímás gyűrűje Hurley érsek ujjára.

17:30   Tíz emberöltő ünnepe (26’)

            riportfilm

Egy aprócska gyülekezet a történelem tükrében. A háromszáz éve alakult cinkotai evangélikus gyülekezet históriája, sokszor kalandregényekbe illő jelenetekkel. Kiderül, hogyan vészelte át a falu a 18. század legnagyobb pestisjárványát – vasvillával védekezve a kór ellen. Megalakulása óta a kicsiny gyülekezetben közel egymillióan vettek úrvacsorát.

18:00   Kolumbusz Kristóf 26/13. rész (24’)

rajzfilm-sorozat

    Út az expedícióhoz

18:30   Erdélyi Julianus-díjasok 15/7. rész (30’)

riportfilm-sorozat

Böjthe Csaba ferences rendi szerzetes

19:00   Kolostorok világa 26/19. rész (27’)

ismeretterjesztő sorozat

Trappista szerzetesek Németalföldön

19:30   Legendák földjén 12/2. rész (60’)

ismeretterjesztő sorozat

20:30   Minden kocka érték (45’)

portréfilm

Keszi Kovács Lászlónak, a magyar néprajzi filmkészítés kiemelkedő alakjának gazdag életútját mutatja be a portréfilm.

21:15   Beszédtéma – Vallás és erkölcs (42’)

            vitaműsor

22:00   Marokkó: Végállomás (56’)

            útifilm-sorozat

 

2003. január 21. szerda

 

08:15   Közvetlen ajánlat (45’)

09:00   Kína történelmi városai 13/12. rész (52’)

ismeretterjesztő sorozat

10:00   Alma mater (25’)

egyházi iskolák Magyarországon

Orsolya Rendi “Szent Angéla” Gimnázium

10:30   Amishok (26’)

dokumentumfilm

Szenzációs dokumentumfilm a tizenhetedik század világában ragadt amerikai szekta isten- és technika-félő tagjairól, akik először álltak kamera elé.

11:00   Pax-ajánló

            ízelítő műsorainkból

14:30   Közvetlen ajánlat (60’)

15:30   Végtelen történet 10/6. rész (15’)

ismeretterjesztő sorozat

Kínai Buddhizmus

A csan buddhizmus profán, már-már blaszfémikus tónusa gazdag irodalmi anyagban öltött testet, és visszaköszön a pszichoanalízis gyakorlatában.

15:45   Gyöngyökkel gyökereztél (56’)

riportfilm

A film idős, moldvai magyar ajkú férfiakat és nőket szólaltat meg Tánczos Vilmos  kolozsvári néprajzkutató segítségével. A XIII. századi eredetű, kizárólag élőszóban terjedő szakrális népköltészet egy-egy imája hangzik el. Ez a tudás az életformaváltás miatt már nem hagyományozódik tovább.

16:45   Médium – Szent Gellért Kiadó (15’)

sajtófigyelő

17:00   Múltunk és jövőnk 8. rész (30’)

            zsidó közéleti magazin

17:30   Fénnyel írott zarándoklatok (28’)

            Bíró Ferenc portréja

Bíró Ferenc nemcsak belekóstol, hanem el is hozza a zarándoklatok ízét azoknak, akik nem kelhetnek útra. Diafilmekkel, énekekkel tarkított beszámolói a világ számos megszentelt helyére varázsolják népes közönségét.

18:00   Kolumbusz Kristóf 26/14. rész (24’)

rajzfilm-sorozat

    Találkozás a királlyal és a királynéval

18:30   Erdélyi Julianus-díjasok 15/8. rész (30’)

riportfilm-sorozat

Fülöp G. Dénes református lelkész

19:00   Kolostorok világa 26/20. rész (27’)

ismeretterjesztő sorozat

Ágoston-rendi kolostorok Hollandiában

19:30   Legendák földjén 12/3. rész (60’)

ismeretterjesztő sorozat

20:30   Pannonhalmi gyógynövény kiállítás (15’)

dokumentumfilm
A Pannonhalmi Főapátság könytárában a több száz éves kódexek között az elmúlt évszázadok gyógyászati ismereteit és gyógynövényeit bemutató kiállítás nyílt. A múlt értékeinek jelenkori hasznosítására irányuló törekvés vezette a mai bencés szerzeteseket arra, hogy újra elkészítsék az egészségi állapotot javító italokat, gyógyteákat, gyógynövény likőröket a régi leírások alapján.

20:45   Kalotaszeg nagyasszonya (21’)

            néprajzi film

A múlt század második felében, Erdélyben egy asszony – Gyarmathyné, Hóry Etelka – „felnyitotta” a nép tulipános ládáit, előszedte a kalotaszegi hímzéseket, varrottasokat. Megszervezte a népművészeti háziipart, amely a mai napig kenyeret ad az ott élőknek.

21:15   Beszédtéma – Ne ölj! (43’)

vitaműsor

22:00   Új-Kaledónia: Végállomás (53’)

            útifilm-sorozat

 

2003. január 22. csütörtök

 

08:15   Közvetlen ajánlat (45’)

09:00   Kína történelmi városai 13/13. rész (52’)

ismeretterjesztő sorozat

10:00   Alma mater (29’)

egyházi iskolák Magyarországon

Debreceni Református Kollégium

10:30   Kék kereszt (31’)

Balog Zoltán portréja

11:00   Pax-ajánló     

            ízelítő műsorainkból

14:30   Közvetlen ajánlat (60’)

15:30   Végtelen történet 10/7. rész (15’)

ismeretterjesztő sorozat

Zen és Sinto

A buddhizmus letisztult, meditatív irányzatai sajátosan tükrözik a japán társadalom zárkózottságát.

15:45   A zsidók meg a biciklisták (75’)

dokumentumfilm

A film „főszereplői” azok a hajdani gyermekek, akik valamelyik egyház védőszárnya alatt leltek menedéket a zsidóüldözés elöl. Szívbemarkolóan őszinte vallomásuk hordozza a kimondatlan kérdést: vajon azóta megtanultuk-e tolerálni a másságot.

17:00   Éld át! (53’)

Contini koncert

A Contini csoport könnyed hangvételű show-műsora nagyon is komoly mondanivalót kínál: a dalok a szeretetről, a hitről szólnak, a táncok az együvé tartozást hirdetik.

18:00   Kolumbusz Kristóf 26/15. rész (24’)

rajzfilm-sorozat

    Beatrice és Izabella királynő

18:30   Erdélyi Julianus-díjasok 15/9. rész (30’)

riportfilm-sorozat

Árus Csongor László református lelkész

19:00   Kolostorok világa 26/21. rész (27’)

            ismeretterjesztő sorozat

Bencés szerzetesek Hollandiában

19:30   Legendák földjén 12/4. rész (60’)

ismeretterjesztő sorozat

20:30   A pingpong doki (39’)

dokumentumfilm

Faragó doktor indította útjára az éjszakai sportbajnokság hálózatát, ami drog helyett családias hangulatot és végtelen pingpongmeccseket kínál a csellengő lakótelepi fiataloknak.

21:15   Beszédtéma – A jó pap holtig tanul (41’)

            vitaműsor

22:00   Radzsasztán: Végállomás (52’)

            útifilm-sorozat

 

2003. január 23. péntek

 

08:15   Közvetlen ajánlat (45’)

09:00   A regélő Retyezát (49’)

néprajzi film

A "hegyek hegye" Erdély természeti kincseinek talán legszebbike.

10:00   Alma mater (29’)

egyházi iskolák Magyarországon

Sárospataki Református Kollégium

10:30   Lojzi bácsi (28’)

Gerber Alajos portréja

Dr. Gerber Alajos polgári hivatását tisztelettel hátrahagyva levelező képzésben végezte el a katolikus teológiát, s azóta diákok ezreit oktatja a hit alapvető igazságaira.

11:00   Pax-ajánló

            ízelítő műsorainkból

14:30   Közvetlen ajánlat (60’)

15:30   Végtelen történet 10/8. rész (15’)

ismeretterjesztő sorozat

Brahmanizmus és Hinduizmus

A legősibb világvallás lebilincselő mítoszai és istenségei a buddhizmus vallási forradalma előtt keletkeztek. A védák évezredes tanítását ma is több százmillió hívő vallja és követi.

15:45   Toronyvigyázó (34’)

dokumentumfilm

16:30   A szavakon túl (44’)

            dokumentumfilm

Szufizmus, az ismeretlen vallás

Az iszlám vallást ma világszerte leginkább a fundamentalista törekvésekkel azonosítják. Pedig Mohamed követői közel sem egyformák. A szufizmus sajátossága, hogy a muzulmán hívőkre kötelező vallási szabályok helyett az Allahhal való közvetlen misztikus kapcsolatra épít.

17:15   Magyarország apostola és tanítómestere (36’)

            Prohászka Ottokár portréfilm

Emlékezés Prohászka Ottokár püspök halálának 75. évfordulójára.

18:00   Kolumbusz Kristóf 26/16. rész (24’)

rajzfilm-sorozat

            A hódítás vége

18:30   Erdélyi Julianus-díjasok 15/10. rész (30’)

riportfilm-sorozat

Berszán Lajos római katolikus plébános

19:00   Kolostorok világa 26/22. rész (27’)

ismeretterjesztő sorozat

A Mont Melleray- és a Szent Mária-apátság az írországi Glencairben

19:30   Legendák földjén 12/5. rész (60’)

ismeretterjesztő sorozat

20:30   Blanka (45’)

portréfilm

21:15   Beszédtéma – Misszió (45’)

vitaműsor

22:00   Szenegál: Végállomás (58’)

            útifilm-sorozat

 

2003. január 24. szombat

 

08:15   Közvetlen ajánlat (45’)

09:00   Ásatások a Biblia nyomában 6/1-2. rész (60’)

            ismeretterjesztő sorozat

A holt-tengeri tekercsek megfejtése

A huszadik század legellentmondásosabb és legtitokzatosabb leletei a Qumráni tekercsek. Kik lehettek a szerzői? Vajon elvezetnek-e az elveszett frigyládához?

10:00   Ez az a nap 2000 (30’)

koncertfilm

10:30   Lombvirág (45’)

természetfilm

Homoki Nagy István Gyöngyvirágtól lombhullásig című filmjének nyomán indult el egy lelkes forgatócsoport, hogy újra felfedezze a Gemenci erdőt.

11:15   Lumen Christi (45’)

zenés film

Húsvéti áhítat Taizében, Roger atya hívei körében.

12:00   Pax-ajánló

            ízelítő műsorainkból

13:30   Közvetlen ajánlat (60’)

14:30   Hittan – az Üdvösség története 52/7. rész (45’)

            katolikus hittanóra

Szent Pál missziós útjai

A katolikus egyház tanításai és az egyetemes üdvtörténet a Szentírás tükrében.

15:15   Simba, az oroszlánkölyök 26/23-24. rész (60’)

rajzfilm-sorozat

Simba, a dzsungel rakoncátlan trónörököse nagyvilági kalandokba keveredik: New York alvilági csatornarendszerében kell megtalálnia a kiutat, és mellesleg megnyernie az állatok foci világbajnokságát.

16:15   Időgazda 10/7. rész (30’)

néprajzi filmsorozat

Kisasszony napjától Adventig

A "két asszony köze" varázserejű időszak a néphagyományban. Augusztus 15 és szeptember 18 között kell szedni a gyógyfüveket, szellőztetni a hombárt, csirkét keltetni, tojást szedni télire, aszalni, szénát gyűjteni. Ilyenkor legszebb a Tisza menti árterek világa.

16:45   Kalendárium 3. rész (37’)

magazin

17:30   Mint a Jézus Krisztus jó vitéze 2/1. rész (40’)

dokumentumfilm

Miniszteri titkár, törvényszéki bíró, külügyi diplomata, hittanár, a Soli Deo Gloria mozgalom főtitkára, a szárszói írótalálkozó szervezője, aki lopott német repülőn vitte Rómába a haláltáborok hírét. Soos Géza regénybe illő élete.

18:15   Jóslatok, túl az ezredfordulón 2/1. rész (45’)

dokumentumfilm

Jóslatok és jelenések

A millennium igézete, az összeomlás és az újjászületés próféciái, az ószövetségtől az atomkorszakig, Nostradamustól az amerikai bennszülöttekig. A végtelen világegyetem és a véges kultúra örök dilemmája bontakozik ki a jóslatok tükrében.

19:00   Médium – Advent Kiadó (14’)

sajtófigyelő

19:15   Crédo (70’)

dokumentumfilm

20:30   Csak egy vagyok a sok között (50’)

            portréfilm

Orvos, misszionárius, világdiplomata, az ökumené élharcosa. Haraszti Sándor élete egyszerre izgalmas regény, és történelmi olvasókönyv – nem csak fiúknak.

21:30   „Élő kövekként” (28’)

Ittzés János püspök portréja

22:00   Vatikán – a pápák hatalma (51’)

            dokumentumfilm-sorozat

            I. János Pál és halála

 

2003. január 25. vasárnap

 

08:15   Közvetlen ajánlat (45’)

09:00   Ásatások a Biblia nyomában 6/3. rész  (26’)

ismeretterjesztő sorozat

Jeruzsálem ősi alagútja

Bibliai történetek Dávid és Salamon király idejéből a Jeruzsálem alagútjainak mélyén felfedezett leletek nyomán.

09:30   Ásatások a Biblia nyomában 6/4. rész (26’)

ismeretterjesztő sorozat

Tengeri archeológia

Mit rejt a tenger mélye Kánaán partjainál, és mire következtetnek belőle a tudósok? Több ezer éves, csodálatos épségben maradt leletek árulkodnak Jézus és a főníciaiak idejéről.

10:00   Minden kocka érték (45’)

portréfilm

10:45   A Lótusz ékköve (26’)

dokumentumfilm

Évente több mint kétmillióan zarándokolnak el a Bahaï hit legszebb templomába, a bombayi Lótusz Ékköve szentélyéhez.

11:15   A harangszó (35’)

            dokumentumfilm

A harangszó az emberi élet minden szakaszát meghatározza. A harang szava évszázadok óta rendezi az élet folyását.

12:05   Pax-ajánló

            ízelítő műsorainkból

13:30   Közvetlen ajánlat (60’)

14:30   Hittan – az Üdvösség története 52/8. rész (45’)

            katolikus hittanóra

            Szent Pál apostoli levelei I.

15:15   Simba, az oroszlánkölyök 26/25-26. rész (60’)

rajzfilm-sorozat

16:15   Időgazda 10/8. rész (30’)

néprajzi filmsorozat

Karácsony

Betlehemesek, kántálók, mézesbábosok keltik életre évről évre Krisztus születésének szent ünnepét. Az esztendő legsötétebb napjaiban évszázados hagyományokkal köszöntik a vígságszerző új esztendőt.

16:45   Kispapok 56-ban (50’)

dokumentumfilm

A békemozgalom szorításában élő kispapok, az egykori Lenin Fohászati Művek túlélői vallanak az ötvenes évek szűk levegőjéről.

17:45   Mint a Jézus Krisztus jó vitéze 2/2. rész (40’)

dokumentumfilm

18:30   Jóslatok, túl az ezredfordulón 2/2. rész (45’)

dokumentumfilm

Jóslatok a 2000. évre

Vajon mit hoz az új évezred? Betekintünk a jövő víziójába az atomkatasztrófától a tudat fejlődéséig, a nagy kataklizmáktól a túlélésig.

19:15   Médium – Egyház és internet (15’)

sajtófigyelő

19:30   Még mindig ültetek fákat (60’)

Mátis István evangélikus lelkész portréja

"Úgy teszek, mint Luther: még mindig ültetek fákat," összegzi a jövőbe vetett töretlen hittel kilencven dolgos esztendő tanulságát a hatgyermekes evangélikus lelkész, aki háromszáz éves családi bibliáját lelkész dédapjától örökölte.

20:30   Barátok vagy ellenségek? (60’)

dokumentumfilm

Egy utca története és egy ország történelme elevenedik meg előttünk Jeruzsálem óvárosában. Turistáktól elzárt világban, testközelből élhetjük át, hogy mit jelent béke és háború határmezsgyéjén zsidónak és arabnak lenni, más hitűekkel együtt élni ma a Szentföldön.

21:30   „Élő kövekként” (23’)

            Veres András püspök portréja

22:00   Gyöngyökkel gyökereztél (56’)

            riportfilm

 

vissza Vissza a kezdőlapra