2004. február 15. vasárnap 22:38

A Pax TV heti műsora

2004. február 16-től 2004. február 22-ig

 

2004. február 16. hétfő

 

08:15   Közvetlen ajánlat (45’)

09:00   Alpha kurzus 15/11. rész (44’)

ismeretterjesztő sorozat

Bevezetés a kereszténység világába, a Biblia és Jézus tanításain keresztül.

09:45   Fébé (42’)

dokumentumfilm

A Bibliában említett egyetlen diakónus nő nevét viselő evangélikus diakonissza egyesület történetének apropóján Dr. Fabiny Tibor professzor ad lebilincselő történeti áttekintést.

10:30   Időgazda 10/1. rész (30’)

néprajzi filmsorozat

Farsang

Vízkereszt és Hamvazószerda között elszabadul a pokol – megkezdődnek a nagyböjtöt megelőző farsangi mulatságok. Tatrang, Ürmös, Héra, Lédec, és a Vág völgye népszokásain keresztül elevenedik meg a fársáng színes kavalkádja.

11:00   Pax-ajánló

            ízelítő műsorainkból

14:30   Közvetlen ajánlat (60’)

15:30   Ébredés 19/11. rész (26’)

magazin

16:00   Kína történelmi városai – Bevezetés (90’)

ismeretterjesztő sorozat

A Himalája zord hegyi falvai, Belső-Kína sztyeppéi, az egykori Selyemút csomópontjai, a Sárga-folyó termékeny völgye és a nyüzsgő keleti kikötők: egy gazdag történelmi kirakójáték darabkái. Hatvankét kínai város a történelem útvesztőjében.

17:30   Ki is volt Luther Márton? (10’)

riportfilm

A nagy német reformátor, Luther Márton fordította le németre a Bibliát, ezzel megteremtve a német irodalmi nyelvet. Az Ő tanaiból alakul ki halála után az evangélikus egyház. A reformerről mondja el gondolatait Gáncs Péter evangélikus püspök és Lénárt Viktor lelkész.

17:45   Philipp, az egér 95/91-95. rész (13’)

            rajzfilm-sorozat

Philippe nyughatatlan kisegér, minden lukba belefér, és olyan kalandokba keveredik, amelyekből kikeveredni csak saját eszességével tud. A világ felfedezése és a mindenre rácsodálkozó kedvesség és jóság Philippe feladata. És kerül amibe kerül, ő eleget is tesz mindennek.

18:00   Simba, az oroszlánkölyök 26/6. rész (26’)

rajzfilm-sorozat

Simba, a dzsungel rakoncátlan trónörököse nagyvilági kalandokba keveredik: New York alvilági csatornarendszerében kell megtalálnia a kiutat, és mellesleg megnyernie az állatok foci világbajnokságát.

18:30   Rozetta 9/1. rész (29’)

egyházművészeti műsor

19:00   A világbajnok (73’)

koncertfilm

Az ismert evangélikus angol dicsőítő zenész, Noel Richards megakoncertje a londoni Wembley stadionban.

20:15   Tájoló (30’)

riportfilm

Emlékképek a tavaly Győrben rendezett Katolikus Ifjúságpasztorációs Konferenciáról.

20:45   Egymásra találtak 5/1. rész (20’)

            dokumentumfilm-sorozat

A vállalkozó

Robi határon túli magyarnak született. Részben a délszláv háború volt az oka annak, hogy végül az óhazában való letelepedés mellett döntött. Az első néhány év nagyon nehéz volt. Tartózkodási engedéllyel lehetett csak Magyarországon, és sok évbe tellett, mire megkapta az állampolgárságot és belekezdhetett, hogy megvalósítsa élete álmát.

21:15   Beszédtéma – Kereszténység és tolerancia (42’)

            vitaműsor

22:00   A Tízparancsolat ma 10/6. rész (45’)

Hankiss Elemér sorozata

Ne ölj!

Hankiss Elemér egyéni hangvételű sorozata a zsidó-keresztény kultúra erkölcsi alapelveit, kérdéseit és égető problémáit tárja fel.

 

2004. február 17. kedd

 

08:15   Közvetlen ajánlat (45’)

09:00   Alpha kurzus 15/12. rész (45’)

ismeretterjesztő sorozat

09:45   Égi háló (45’)

szervita búcsú, Eger

10:30   Időgazda 10/2. rész (30’)

néprajzi filmsorozat

Tél

A paraszti világban a tél a pihenés, a szomszédolás, és a szórakozás ideje volt. A fonó, a tollfosztás, a szövés, és a lakodalmak szokásai még ma is sok helyütt élnek. A Felvidéktől az Erdővidékig járjuk be a behavazott téli falvakat.

11:00   Pax-ajánló

            ízelítő műsorainkból

14:30   Közvetlen ajánlat (60’)

15:30   Ébredés 19/12. rész (26’)

magazin

16:00   Kína történelmi városai 13/1. rész (52’)

ismeretterjesztő sorozat

17:00   Végállomás: Bahamák (50’)

útifilm-sorozat

Egzotikus utazás időben és térben olyan tájakra, ahol a dicső múlt élő hagyományként jelen van a mindennapokban.

18:00   Simba, az oroszlánkölyök 26/7. rész (26’)

rajzfilm-sorozat

18:30   Rozetta 9/2. rész (30’)

egyházművészeti műsor

19:00   Végtelen történet 10/5-6. rész (40’)

ismeretterjesztő sorozat

5. Konfucianizmus

Konfuciusz tanítása egyszerre merít a Tao filozófiájából, és száll szembe azzal. Az egykori államvallás a ma emberének is tartogat megszívlelendő elveket.

6. Kínai Buddhizmus

A csan buddhizmus profán, már-már blaszfémikus tónusa gazdag irodalmi anyagban öltött testet, és visszaköszön a pszichoanalízis gyakorlatában.

19:40   Barátok vagy ellenségek? (61’)

dokumentumfilm

Egy utca története és egy ország történelme elevenedik meg előttünk Jeruzsálem óvárosában. Turistáktól elzárt világban, testközelből élhetjük át, hogy mit jelent béke és háború határmezsgyéjén zsidónak és arabnak lenni, más hitűekkel együtt élni ma a Szentföldön.

20:45   Egymásra találtak 5/2. rész (20’)

dokumentumfilm-sorozat

A felszolgáló

Lajos egy dunántúli kisvárosban építette fel egzisztenciáját. Fiuk felcseperedett, és egyre jobb eredményeket ért el a sportban. Középiskolásként lehetőséget kapott, hogy átigazoljon egy nagy fővárosi csapathoz. Ehhez azonban a szülőknek szinte mindent fel kellett adniuk: állást, lakást, családot. Pestre költöztek. Lajos egy belvárosi étteremben kapott állást.

21:15   Beszédtéma – Tiszteld atyádat! (42’)

            vitaműsor

22:00   A Tízparancsolat ma 10/7. rész (45’)

Hankiss Elemér sorozata

            Ne paráználkodj!

 

2004. február 18. szerda

 

08:15   Közvetlen ajánlat (45’)

09:00   Alpa kurzus 15/13. rész (45’)

            ismeretterjesztő sorozat

09:45   Beavatás – ünnep a török hegyekben (43’)

dokumentumfilm

Halil, egy falusi kisfiú beavatási szertartásán vehetünk részt, megismerkedve az iszlám kevesek által ismert parancsolatának gyakorlatával, és bepillantást nyerve egy ősi tradíció továbbélésének aktusába.

10:30   Időgazda 10/3. rész (30’)

néprajzi filmsorozat

Húsvét-Pünkösd

A húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódnak a Kárpát-medence legszebb néphagyományai. Ostyasütés, tojásfestés, zöldágazás, locsolkodás, és Orbán-napi mulatságok gazdagítják a mezei munkák előtti utolsó hetek életét.

11:00   Pax-ajánló

            ízelítő műsorainkból

14:30   Közvetlen ajánlat (60’)

15:30   Ébredés 19/13. rész (29’)

magazin

16:00   Kína történelmi városai 13/2. rész (52’)

ismeretterjesztő sorozat

17:00   Végállomás: Bali (51’)

útifilm-sorozat

18:00   Simba, az oroszlánkölyök 26/8. rész (26’)

rajzfilm-sorozat

18:30   Múltunk és jövőnk 8. rész (30’)

zsidó közéleti magazin

19:00   Mindentudás Egyeteme 2. rész (50’)

ismeretterjesztő előadás-sorozat

19:50   Gyöngyökkel gyökereztél (56’)

riportfilm

A film idős, moldvai magyar ajkú férfiakat és nőket szólaltat meg Tánczos Vilmos  kolozsvári néprajzkutató segítségével. A XIII. századi eredetű, kizárólag élőszóban terjedő szakrális népköltészet egy-egy imája hangzik el. Igazi kincsek ezek, hiszen az évezredes tudás az életformaváltás miatt már nem hagyományozódik tovább.

20:50   Egymásra találtak 5/3. rész (20’)

            dokumentumfilm-sorozat

A szakács

Krisztián egy vendéglátó vállalkozásnál dolgozott szakácsként, amikor megérkezett a behívója. Félve ment el, mert nem tudta, hogyan fog elhelyezkedni a katonaság után. Amikor leszerelt, komoly nehézségei voltak az elhelyezkedéssel, de végül sikerült kis vidéki kitérővel a fővárosi fiatalembernek otthonához közel munkát találnia.

21:15   Beszédtéma – Karácsony (44’)

vitaműsor

22:00   A Tízparancsolat ma 10/8. rész (45’)

Hankiss Elemér sorozata

Ne lopj!

 

2004. február 19. csütörtök

 

08:15   Közvetlen ajánlat (45’)

09:00   Alpha kurzus 15/14. rész (44’)

ismeretterjesztő sorozat

09:45   Női szakasz – Bombay (43’)

dokumentumfilm

A Bombayt átszelő különvonaton munkájukba igyekvő, a modern világba beilleszkedni és érvényesülni vágyó indiai nők utaznak minden nap. A vagonban töltött idő alatt megosztják velünk örömüket, bánatukat, elkísérjük őket a munkahelyeikre, bepillantunk az otthonaikba.

10:30   Időgazda 10/4. rész (30’)

néprajzi filmsorozat

Tavasz

Szent-György napján, amikor az állatokat kihajtják a legelőre, akkor kezdődik az igazi tavasz. Visk, az Ung-vidék, és Gyimes tájain járva tanúi lehetünk, hogyan alkalmazkodik a paraszti élet a természet ébredéséhez.

11:00   Pax-ajánló     

            ízelítő műsorainkból

14:30   Közvetlen ajánlat (60’)

15:30   Ébredés 19/14. rész (29’)

magazin

16:00   Kína történelmi városai 13/3. rész (52’)

ismeretterjesztő sorozat

17:00   Végállomás: Burma (50’)

útifilm-sorozat

18:00   Simba, az oroszlánkölyök 26/9. rész (26’)

rajzfilm-sorozat

18:30   Rozetta 9/3. rész (29’)

egyházművészeti műsor

19:00   Könnyek és szabadulás I-II. (105’)

játékfilm

Kereszténynek lenni az ötvenes évek kommunista Kínájában – többszörösen nehéz, életveszélyes választás. Egy kínai lány, Szun Neng Jí, a későbbi Nora Lam megrázó és felemelő élettörténete során a vallásüldözés és koncepciós perek közepette válik elkényeztetett úrilányból hittel és akarattal az igazságot kereső asszonnyá, aki nem hajlandó a szolgaság földjén megszülni gyermekét. A megtörtént eseményeket feldolgozó regény filmváltozata.

20:45   Egymásra találtak 5/4. rész (20’)

dokumentumfilm-sorozat

A telefonközpont-kezelő

Lajos egészséges, életerős fiatalember volt. Élete egy szempillantás alatt változott meg, amikor felrobbant a kezében egy gránát. Elvesztette a szeme világát és az egyik kezét. A súlyos baleset ellenére is kedves, vidám és közvetlen ember maradt, és ma sikeres munkavállaló, sőt munkáltató is.

21:15   Beszédtéma – Ne lopj! (37’)

            vitaműsor

22:00   A Tízparancsolat ma 10/9. rész (45’)

            Hankiss Elemér sorozata

            Ne tégy hamis tanúbizonyságot!

 

2004. február 20. péntek

 

08:15   Közvetlen ajánlat (45’)

09:00   Alpha kurzus 15/15. rész (45’)

ismeretterjesztő sorozat

09:45   Maulbertsch Magyarországon (40’)

ismeretterjesztő film

Lélegzetelállító barokk freskók tucatnyi magyar templomban, Győrtől Egerig. Egy dolog közös bennük – valamennyi egy hazánkban működő ausztriai barokk mester munkája.

10:30   Időgazda 10/5. rész (30’)

néprajzi filmsorozat

Nyár

Szent Iván napján, a nyári napforduló ünnepével kezdődik a legfontosabb mezei munkák ideje. Szent István napjáig nem annyira az egyházi kalendárium, mint inkább a termés, a betakarítás határozta meg a paraszti ünnepek menetét.

11:00   Pax-ajánló

            ízelítő műsorainkból

14:30   Közvetlen ajánlat (60’)

15:30   Ébredés 19/15. rész (28’)

magazin

16:00   Kína történelmi városai 13/4. rész (52’)

ismeretterjesztő sorozat

17:00   Végállomás: Kambodzsa (51’)

útifilm-sorozat

18:00   Simba, az oroszlánkölyök 26/10. rész (26’)

rajzfilm-sorozat

18:30   Rozetta 9/4. rész (29’)

egyházművészeti műsor

19:00   Búcsú a Tiszától (23’)

magyar film

Három évtized tiszai túrázásaim emlékei kavarognak bennem a vonaton, miközben viszem haza a két nagy zsákba csomagolt túra kajakomat. Ezúttal valószínű utóljára.

19:30   Fébé (42’)

dokumentumfilm

20:15   Kalotaszeg nagyasszonya (21’)

            néprajzi film

A múlt század második felében, Erdélyben egy asszony – Gyarmathyné, Hóry Etelka – felnyitotta a nép tulipános ládáit, előszedte a kalotaszegi hímzéseket, varrottasokat. Megszervezte a népművészeti háziipart, amely a mai napig kenyeret ad az ott élőknek.

20:45   Egymásra találtak 5/5. rész (20’)

dokumentumfilm-sorozat

A tanár

Katalin született pedagógus, aki az elmúlt negyed században diákok generációinak volt példaképe.

21:15   Beszédtéma – Halandóság (43’)

vitaműsor

22:00   A Tízparancsolat ma 10/10. rész (45’)

Hankiss Elemér sorozata

            Ne kívánd a te felebarátod házát!

 

2004. február 21. szombat

 

08:15   Közvetlen ajánlat (45’)

09:00   Kisokosok Játékországban 26/11-12. rész (30’)

bábfilm-sorozat

Játékországban a természet törvényei uralkodnak, a tudásé a hatalom, és mindig a Kisokosok győznek.

09:30   Legendák földjén 12/5. rész (52’)

            ismeretterjesztő sorozat

10:30   Éld át! (52’)

Contini koncert

A Contini csoport könnyed hangvételű show-műsora nagyon is komoly mondanivalót kínál: a dalok a szeretetről, a hitről szólnak, a táncok az együvé tartozást hirdetik.

11:30   Falusors (17’)

dokumentumfilm

11:50   Pax-ajánló

            ízelítő műsorainkból

13:30   Közvetlen ajánlat (60’)

14:30   Hittan – az Üdvösség története 52/15. rész (41’)

            katolikus hittanóra

Szent Máté evangéliuma

A katolikus egyház tanításai és az egyetemes üdvtörténet a Szentírás tükrében.

15:15   Aki értette a növények nyelvét (40’)

dokumentumfilm

Egy hosszú és gazdag élet egyenes íve a történelem görbe tükrében. A szegedi zsinagóga építtetője, a századforduló Magyarországának meghatározó politikusa és gondolkodója ma is a bölcsesség és a hit példaképe.

16:00   Kína történelmi városai 13/5. rész (52’)

ismeretterjesztő sorozat

17:00   Beszédtéma – Ökumené (46’)

vitaműsor

17:50   Az anyaméh gyümölcse jutalom 4/1. rész (50’)

evangélikus magazin

Párkapcsolat, gyermekvárás- és nevelés hitünk serine. Az Evangélikus Egyház Zákeus Média Centrum műsora.

18:40   Szent Imre legendája (19’)

            dokumentumfilm

A tragikus sorsú trónörökös élete évszázadokon át a lovagiasság, az erkölcs és a hit eszménye volt.

19:00   Madagaszkár I. – ahol a bors terem (44’)

dokumentumfilm

Az ősök visszatérnek

Az Afrika keleti partjainál fekvő fűszersziget különös szertartása során a halott ősöket a tisztelet jeléül újratemetik. Négy napig szól a zene, tombol a tánc, és sírokból ravatalra kerülnek a szerettek maradványai.

19:45   Versek szárnyán (30’)

dokumentumfilm

20:20   A pingpong doki (39’)

portréfilm

Faragó doktor indította útjára az éjszakai sportbajnokság hálózatát, ami drog helyett családias hangulatot és végtelen pingpongmeccseket kínál a csellengő lakótelepi fiataloknak.

21:10   Püspökválasztás (17’)

dokumentumfilm

Gáncs Péter evangélikus püspök beavatási szertartása a békéscsabai templomban.

21:30   „Élő kövekként” (30’)

Dr. Várszegi Imre Asztrik OSB főapát-püspök portréja

22:00   Hitünk csodái 3/2. rész (52’)

            dokumentumfilm-sorozat

A történelmi örökség

Kereszténység a középkorban. A római és bizánci egyház vallási központjaiba utazunk, valamint a Szentföldre, melyért a keresztes lovagok háborúztak, majd az iszlám hódítók kezébe került.

 

2004. február 22. vasárnap

 

08:15   Közvetlen ajánlat (45’)

09:00   Kisokosok Játékországban 26/13-14. rész (30’)

bábfilm-sorozat

09:30   Legendák földjén 12/6. rész (59’)

ismeretterjesztő sorozat

10:30   Ez az a nap 2002 (58’)

koncert

11:30   Hortus Medicus (15’)

Gyógynövénykert

A Pannonhalmi Főapátság könyvtárában a több száz éves kódexek között az elmúlt évszázadok gyógyászati ismereteit és gyógynövényeit bemutató kiállítás nyílt. A múlt értékeinek jelenkori hasznosítására irányuló törekvés vezette a mai bencés szerzeteseket arra, hogy újra elkészítsék az egészségi állapotot javító italokat, gyógyteákat, gyógynövény likőröket a régi leírások alapján.

11:45   Pax-ajánló

            ízelítő műsorainkból

13:30   Közvetlen ajánlat (60’)

14:30   Hittan – az Üdvösség története 52/16. rész (36’)

            katolikus hittanóra

            Szent Lukács evangéliuma

15:15   Deák téri Evangélikus Múzeum (15’)

dokumentumfilm

Az Evangélikus Országos Múzeumot 1979-ben nyitották meg a Deák téren, Budapest szívében. Állandó kiállítása bemutatja, hogy a Kárpát-medence evangélikussága miként járult hozzá a századok folyamán hazánk kulturális életének fejlődéséhez, valamint miként terjesztette az evangéliumot. Tárlatvezetőnk az igazgató, ifj.Harmati Béla.

15:30   Örömgól (29’)

riportfilm

Filmünkben olyan játékosok vallanak a hitről, akiket a jó labdatechnika mellett az istenbe vetett bizalom segített előbbre a pályán.

16:00   Kína történelmi városai 13/6. rész (52’)

            ismeretterjesztő sorozat

17:00   Beszédtéma – Az ima ereje (46’)

vitaműsor

17:50   Az anyaméh gyümölcse jutalom 4/2. rész (50’)

evangélikus magazin

18:40   A rabbi (17’)

Köves Slomó portré

Hosszú évtizedek óta nem avattak ortodox rabbit Magyarországon. A Chábád Lubavicsi közösség fiatal rabbija, Köves Slómó vall hitéről és hivatásáról, Isten és a közösség szolgálatáról.

19:00   Madagaszkár II. – ahol a bors terem (44’)

dokumentumfilm

A tananarivei gyerekek

Tenger, pálmafák, napfény. És akiknek mindebből szinte semmi sem jut – Madagaszkár szegény gyermekei.

19:50   Csak egy vagyok a sok között (50’)

portréfilm

Orvos, misszionárius, világdiplomata, az ökumené élharcosa. Haraszti Sándor élete egyszerre izgalmas regény, és történelmi olvasókönyv – nem csak fiúknak.

20:40   A toronyvigyázó (34’)

dokumentumfilm

Debreczeni László 1928-ban határozta el, hogy a műemlékvédelem lesz az életcélja. Kós Károly és Malonyay Dezső nyomán fordult érdeklődése az erdélyi műemlékek felé. Annak idején ő valósította meg az első átfogó erdélyi műemlékfelmérő programot.

21:15   Ünnepnapok Ligúriában (43’)

dokumentumfilm

Negyven éve még hatszázan éltek Tavoléban, ma alig kilencven lakója van az olasz falucskának. A nyaranta megrendezett Madonna del Piano három napos ünnepén tánc, körmenet és süteményverseny várja azokat a visszatérőket, akiket ide kötnek a családi gyökerek.

22:00   Végállomás: Kasmír (52’)

            útifilm-sorozat

 

 

vissza Vissza a kezdőlapra