2004. március 26. péntek 22:55

 

EU-csatlakozás: Országgyűlési határozat

 

A Fidesz támogatja, hogy hazánk EU-csatlakozása alkalmából politikai nyilatkozatot fogadjon el, amennyiben az tartalmilag átgondolt lesz.

 

A Fidesz támogatja, hogy Magyarország uniós csatlakozása alkalmából az Országgyűlés politikai nyilatkozatot fogadjon el, de a végleges szöveg kialakításához módosító javaslatot nyújt majd be – közölte Révész Máriusz, a Fidesz szóvivője.

„Elengedhetetlen, hogy egy ilyen ünnepélyes határozat az alkalomhoz illően emelkedett, méltóságteljes és tartalmilag átgondolt legyen” – mondta Révész Máriusz, hozzátéve: a Fidesz a parlamenti vitában ennek érdekében megteszi a módosító javaslatot.

Medgyessy Péter ugyanis pénteken Brüsszelben bejelentette, kezdeményezni fogja: az Országgyűlés fogadjon el politikai nyilatkozatot Magyarország EU-csatlakozása alkalmából.

Az Európai Tanács ülésén részt vevő miniszterelnök elmondta, hogy a nyilatkozat kétharmados többséget igényelne, vagyis a kormánypártok és az ellenzék összefogását tenné szükségessé.

 

A nyilatkozat-tervezet szövege:

 

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének
politikai nyilatkozata Magyarország európai uniós csatlakozása alkalmából

 

Hazánk, a Magyar Köztársaság történetének új fejezetéhez érkezett. Az ezer esztendeje, Szent István királyunk által alapított európai magyar állam most újra megerősíti szövetségét az európai közösséggel, amelynek életéből az elmúlt félévszázad során kirekesztette a történelem.

 

2004 májusában egyesül a kettészakított Európa. Új távlatok nyílnak a világ egyik legnagyobb értékközössége, az Európai Unió és új távlatok nyílnak a magyar nemzet előtt is. Európa helyreállított egysége képessé teheti az európai közösséget arra, hogy a világ vezető gazdasági, szellemi, politikai tényezője és a nemzetközi béke erős védelmezője legyen.

 

Az uniós csatlakozásban nemzeti történelmünk legnagyszerűbb és leghaladóbb hagyományai érvényesülnek. Az Unió-tag Magyarország erős és büszke európai állam lesz, amilyennek Szent István akarta. Polgáriasult ország, amilyennek a ,48-as ifjak megálmodták. Szabad, demokratikus köztársaság, amelyért a magyar nép 1956-ban harcolt. Modern, biztonságos, gyarapodó ország, amilyenné a rendszerváltás éveiben közös erővel építeni kezdtük.

 

A sikeres, modern, európai Magyarország megteremtéséhez még sokat kell tennünk. Sokat és együtt. A csatlakozás sorsfordító történelmi pillanat, és egy nemzet, egy közösség csak akkor nem szalasztja el a történelmi pillanatokat, ha összefog, ha egységesen lép fel a nemzeti érdek érvényesítéséért. Uniós tagságunk esély, amelyet csak összefogással voltunk képesek kiharcolni. Élni is csak akkor leszünk képesek ezzel a hatalmas lehetőséggel, ha az új fejezet kezdetén is úrrá tudunk lenni a megosztó erőkön.

 

A csatlakozás évének Országgyűlése politikai nyilatkozatban hitet tesz amellett, hogy tagjainak világnézetétől, politikai érdekétől függetlenül minden olyan kérdésben összefogásra, egységre törekszik, amely a modern, európai Magyarország megteremtését szolgálja.

 

A modern, európai Magyarország megteremtéséhez elengedhetetlen a bekapcsolódásunk Európa áruinak, tõkéjének, szolgáltatásainak és munkaerejének szabad áramlásába. Ezért Magyarországnak és a magyar polgároknak a többi európait megillető jogok és esélyek egyenlősége mellett – fejlett úthálózatra van szüksége. Utak és autópályák építése teremt lehetőséget az ország minden térsége, minden polgára számára arra, hogy együtt élvezhesse a csatlakozás előnyeit. Az autópályák a fejlesztésnek, beruházásoknak, új munkahelyek létesítésének, vagyis Magyarország és a magyar emberek gyarapodásának nyitnak utat.

 

A modern, európai Magyarország megteremtéséhez egészséges emberek kellenek. A Magyar Köztársaság Országgyűlése ezért közös erővel támogat minden olyan kezdeményezést, amely nemcsak a gyógyítást, hanem a megelőzést is szolgálja, és amely nem pusztán növelni akarja az emberek élethosszát, hanem jobbítani szándékozik az élet minőségét is.

 

Egy korszerű, haladó európai országban nemcsak új munkahelyeket kell teremteni, de meg kell őrizni a meglévőket is. A munkavállalók és a munka biztonságát szolgálja, ha kivétel nélkül mindenkinek lehetősége van a legkorszerűbb, leginkább piacképes szakismeretek megszerzésére. A Magyar Köztársaság Országgyűlése ezért most kinyilvánítja azt a közös elhatározását, hogy a jövőben különös figyelmet fordít minden olyan javaslatra, kezdeményezésre, amely a magyar munkahelyek biztonságát, számának növelését és a magyar emberek versenyképes szaktudását biztosító felnőttoktatás fejlesztését segíti elő.

 

A modern, európai Magyarország megteremtéséhez saját erőnkön túl minél több európai támogatásra és az ország rendelkezésére álló uniós források minél hatékonyabb felhasználására van szükség. Hazánk uniós csatlakozásával már a tagság első esztendeiben megsokszorozódnak az ország lehetőségei. Ezért az előttünk álló években egyik legfőbb nemzeti érdekünk ahhoz fűződik, hogy az uniós pályázati forrásokból a lehető legtöbbet felhasználhassuk. Mindehhez a bátor, de reális tervek mellett összefogásra, egységes fellépésre van szükség a helyi közösségek szintjén éppúgy, mint a nemzeti, vagy a nemzetközi politikában.

 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése, megnövekedett felelőssége tudatában, a modern és sikeres Magyarország megteremtése, a köztársaság valamennyi polgára érdekeinek hatékony és sikeres európai képviselete érdekében elhatározza, hogy ezen közös célok megvalósításáért összefogva, egységben lép fel a hazai és a nemzetközi fórumokon egyaránt.

 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése

 

vissza Vissza a kezdőlapra