2004. március 27. szombat 21:50

 

Lesz alkotmány az újabb EU-csúcsig

 

Európa 2010-re a világ legversenyképesebb térségévé, munkahelyteremtést elősegítő, tudásalapú társadalommá szeretne válni

 

Ezt a csütörtök éjfélkor tartott sajtóértekezletén Berti Ahern ír miniszterelnök, az EU soros elnöke jelentette be. A brüsszeli EU-csúcsértekezlet résztvevői a csütörtöki vacsora során vitatták meg az alkotmány kérdéskörét, s mint Ahern közölte: mindenki egyetértett abban, hogy kompromisszumokra lesz szükség. Az ír miniszterelnök szerint a mostani döntés nyomán folytatni fogják a konzultációkat a tagállamok között (ő maga például májusban európai körutat kezd).

Kormányközi konferencia

Amilyen gyorsan csak lehet, újból összehívják az alkotmány végleges kidolgozásával foglalkozó kormányközi konferenciát. Ahern leszögezte: a mostani vacsorán nem bonyolódtak részletekbe, így nem esett szó a vitatott kérdések megoldási lehetőségeiről is. Annyi bizonyos, hogy a légkör megváltozott, az ír elnökség feladatul kapta, hogy még június végéig tartó mandátuma alatt lezárja ezt a kérdéskört, s ők arra törekednek majd, hogy ez a lehető leghamarabb megtörténjék. Ahern elmondta, hogy még mintegy 20-25 vitás pontot lát, ezeket kellene megoldani a sikerhez, bár kétségtelen, hogy a legnagyobb probléma továbbra is a kettős többségű döntéshozatal kérdésköre. Egyben leszögezte: ha a júniusi EU-csúcsig a vitás kérdésekben mégsem születne megállapodás, ő nem hajlandó arra, hogy majd a csúcson kelljen hosszas alkudozással kicsikarni az egyezséget. A sajtóértekezleten Pat Cox, az Európai Parlament elnöke elmondta: biztos benne, hogy az ír elnökség alatt valóban megszületik az alkotmány, sőt: az általa vezetett szervezet azt szeretné, ha ez már a június közepi európai parlamenti választások előtt megtörténne.

Biztonságpolitikai csomagterv

Az állam- és kormányfők elfogadták azt a csomagtervet, amelyet a két héttel ezelőtti madridi merényletek nyomán dolgoztak ki a tagállamok a terrorizmus elleni küzdelem hatékonyabbá tételére. A csomagterv legfontosabb részei: egy koordinátor kinevezése az EU-szintű akciók összehangolására és az EU-tagállamokat terrorakciók esetén kölcsönös segítségnyújtásra kötelező úgynevezett szolidaritási cikkely jóváhagyása. Ami az első témát illeti, az állam- és kormányfők elfogadták Javier Solanának, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatát, hogy Gijs de Vries volt holland belügyi államtitkárt nevezzék ki erre a koordinátori posztra. Ezzel Jaap de Hoop Schiffer új NATO-főtitkár után rövid időn belül immár a második holland politikus kerül vezető biztonságpolitikai posztra.

Segítségnyújtás minden eszközzel

A szolidaritási nyilatkozat eredetileg az EU alkotmánytervezetében szerepelt, de mivel ezt a tagállamok egyelőre még nem fogadták el, a madridi terrorakciók pedig gyors és szimbolikus jelentőségű választ követeltek, az EU-csúcs résztvevői jóváhagyásukat adták e cikkely külön elfogadásához. Ennek értelmében a tagállamok minden rendelkezésükre álló eszközzel segítenek egymásnak terrorakciók esetén – ideértve a katonai eszközöket is. Mivel az EU-csúcs résztvevői között nem született egyetértés, hogy létre kell-e hozni egy európai szintű központi hírszerző ügynökséget, egy európai CIA-t, az állam- és kormányfők felkérték Solanát, hogy a következő, júniusi EU-csúcsig tegyen javaslatot egy olyan, terrorista ügyekkel foglalkozó hírszerzési sejt létrehozására, ahol a tagállamok kicserélhetnék információikat. A terrorizmus elleni csomagterv egyébként még számos konkrét intézkedést tartalmaz: ilyen az a követelmény, hogy még 2005 vége előtt be kell építeni az útlevelekbe és a vízumokba az úgynevezett digitális azonosítójeleket (ujjlenyomat, íriszazonosítás), illetve hogy az EB néhány hónapon belül konkrét javaslatokat tesz a kikötőkben való biztonság fokozására, illetve a telefon- és internetes társaságok által őrzött személyes adatok megőrzési határidejének egységesítésére a különböző tagországok között. Az EU-tagállamok egyébként ígéretet tettek, hogy idén júniusig átültetik a nemzeti törvényhozásukba a 2001. szeptember 11-i amerikai terrorakciók nyomán hozott intézkedéseket: ilyen például a közös európai elfogatóparancs jogintézménye.

Gazdasági célkitűzések

Tegnap a 2000-ben Lisszabonban megfogalmazott gazdasági célkitűzések értékelése szerepelt terítéken. A csúcs résztvevői elfogadták a tanácskozás záró következtetéseit, kijelentve: az EU gazdasági fejlesztésére 4 évvel ezelőtt elhatározott célkitűzések, a lisszaboni stratégia továbbra is érvényes. Ugyanakkor elismerték, hogy az eddig mutatott teljesítmény nem elegendő, s felkérték az EB-t: hozzon létre egy magas szintű, független testületet a hiányosságok feltérképezésére, annak kidolgozására, hogy mit kell tenni a kitűzött célok 2010-ig történő elérésére. A csúcs záró következtetései szerint Európának továbbra is feltett szándéka, hogy 2010-re a világ legversenyképesebb térségévé, s egyben munkahelyteremtést elősegítő, tudásalapú társadalommá váljon. A nyilatkozat szerint a mostani EU-csúcs két alapkérdésre koncentrált: a fenntartható növekedés biztosítására és a munkahelyteremtésre. Az első téma kapcsán az állam- és kormányfők leszögezték: a tavalyi év második felében kezdődött gazdasági növekedés a jelek szerint kezd gyorsulni, s az EU-nak ki kell használnia ezt a lehetőséget saját belső reformjainak, például a nyugdíjreformoknak, s az államháztartási hiány csökkentését célzó lépéseknek a felgyorsítására. Különleges figyelmet kell szentelni a kutatás-fejlesztés témaköreinek, ezen belül is annak, hogy a magánszféra fokozza beruházásait ezen a területen. Azonban a következő év legsürgősebb feladata a munkahelyteremtés: a magasabb foglalkoztatási ráta elengedhetetlenül szükséges a gazdasági növekedés gyorsításához, s a szociális gondok orvoslásához.

A bővítés ösztönző ereje

A nyilatkozat szerint az EU-bővítés ösztönözni fogja az európai gazdaság fejlődését, minden tagállam számára új lehetőségeket teremt, s a lisszaboni folyamat is hasznot húz majd az új tagok tapasztalataiból, hozzájárulásából. A dokumentum hangsúlyozza azt is, hogy az egységes munkaerőpiac, a szabad munkaerő-áramlás központi szerepet játszik az EU fejlődésében. (Mindez ellentmondásban van azzal, hogy az elmúlt hónapokban ĺrország és Nagy-Britannia kivételével minden jelenlegi EU-tag korlátozta az újonnan csatlakozók bejutását saját munkaerőpiacára.)

Külpolitikai állásfoglalások

A közel-keleti kérdés kapcsán az EU-csúcs résztvevői mély aggodalmuknak adtak hangot, felszólították a Palesztin Hatóságot a terrorizmus elleni hatékony lépések megtételére, de egyben elítélték Jaszin sejknek, a Hamász vezetőjének törvénytelen meggyilkolását is. Irak ügyében a csúcs üdvözölte az elmúlt idők pozitív politikai fejleményeit, és sürgette, hogy a politikai átmenet folyamatában az ENSZ játsszon komoly szerepet. A koszovói helyzetről pedig úgy foglalt állást, hogy az elmúlt hetek eseményei, az etnikai összecsapások komoly visszalépést jelentettek, az erőszakos akciókért felelőseket bíróság elé kell állítani, a koszovói albán vezetésnek pedig hitet kell tennie a többetnikumú társadalom megőrzése mellett.

(m, t, ú)

Új Szó
Stlovákiai magyar napilap online

vissza Vissza a kezdőlapra