Megjelent: 2004.02.26. 18:12:51

Győztek a gazdák?

Az érem másik oldala

Közlemény

 

A Szabad Magyarországért Mozgalom Szepesi Imre tejesgazda kérésére az alábbi közlemény kiadására kapott felhatalmazást:

 

            A gazdákkal kötött megállapodás szövegét áttanulmányozva megállapítható, hogy a FVM időhúzásra, a gazdatársadalom megosztására törekszik. A valódi megoldás szándéka is kétségessé vált, miután az ország miniszterelnöke, épp a tegnapi napon az alábbi kijelentést tette egy rózsadombi lakossági fórumon: „…tisztességesen meg kell mondani, hogy nincs szükség ennyi agrártermelőre, nem tud az ország ennyi termelőt támogatni.”

            "Mint a pénteki (2004, 02, 27.) Kossuth téri gazdademonstráció bejelentője Szepesi Imre (Tel: 06 30 9/973 412) kijelentem, hogy sem szóban, sem írásban azt nem mondtam le, ezért a meghirdetett gazdatüntetés 08 és 22 óra között megtartásra kerül.

Számítok, számítunk a fővárosi lakosság támogatására. A szolidaritási gyűlés 17 órakor kezdődik a Kossuth téren, a Rákóczi szobor előtti füves területen."

 

A mai híradások sokkal biztatóbbak voltak. Ám a megállapodásnak már a megfogalmazása is bizalmatlanságot kelt. A magyar nyelvtől, a közérthetőségtől annyira távol áll,  mint a bankárkormány a magyar érdek képviseletétől. A tisztelt olvasót arra kérjük, ne fogadja el a fenti állításunkat, hanem ítéljen maga. Örömmel vennénk, ha valaki az olvasók közül kijavítaná a szöveget. Ha kapunk egy közérthető változatot, azt is közzé tesszük, esetleg megküldjük a miniszter úrnak is.

 

Íme a mű:

MEGÁLLAPODÁS

A KORMÁNY NEVÉBEN AZ FVM MINISZTER,

VALAMINT A MEZŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETEK ÉS A

GAZDADEMONSTRÁCIÓ KÉPVISELŐI KÖZÖTT AZ AGRÁRTERMELŐK

HELYZETÉNEK JAVÍTÁSÁRA

 

A Kormány nevében az FVM miniszter, valamint a mezőgazdasági érdekképviseletek és a gazdademonstráció képviselői, az agrártermelők helyzetének javítása céljából az alábbiakban állapodtak meg:

1. Operatív agrárintézkedések a csatlakozás előtti időszakban.

Az EU által finanszírozott közvetlen termelői támogatáshoz adott nemzeti kiegészítés /az un. top-up/ kifizetésének részbeni előrehozására nemzeti forrásból finanszírozott támogatási intézkedések kerülnek meghirdetésre a következők szerint:

- földalapú támogatás /8000 Ft/hektár/ folyósítása a termelők által használt

– a gazda regisztráció keretében – nyilvántartásba vett mezőgazdasági területre;

- támogatás folyósítása a március 31-i anyajuhállomány után 1600 Ft/db;

- támogatás folyósítása a március 31-i anyatehén állomány után 40.000 Ft/db;

- támogatás a tejkvóta alapján 2 Ft/kg.

A fent említett támogatásokra a termelők ígérvényt kapnak, amely faktorálás útján május-június hónapban lesz beváltható. Az előre hozott kifizetés kapcsán felmerülő költség /kamat, faktordíj/ 50%-át az állam támogatásból átvállalja.

A top-up fennmaradó részre a jogosultság 2004. szeptemberében nyílik meg.

2. Európa Terv agrárcsatlakozási hitelkonstrukció módosítása

Az Európa Terv Agrárhitel Programja 60 Mrd Ft-tal bővítésére kerül. A keretbővítésből 30 Mrd Ft az egyéni termelők /őstermelők, egyéni vállalkozók/ részére, 30 Mrd Ft pedig – az integrátorok és élelmiszeripari vállalkozások kizárásával – a mezőgazdasági társas vállalkozások részére kerül elkülönítésre, 2004. március 31-ig történő fenntartással. A jelenlegi kisvállalkozásokról szóló törvény alapján kis- és középvállalkozásnak nem minősülő mezőgazdasági szövetkezetek részére az MFB árfolyam-garanciális hitelkeretéből 10 Mrd forint elkülönítésre kerül.

3. A Parmalat és Hajdú Bét Rt-nél fennálló termelői követelések kezelése

A két cégnél fennálló jelentős termelői követelések részbeni megfinanszírozására állam által garantált hitelkonstrukció bevezetésére kerül sor. Ennek keretében 900 millió Ft hitel felvétele a Hajdú-Bét Rt. termelői beszállítói köre számára biztosításra kerül.

A hitelkonstrukció kialakításánál lehetőség lesz a termelői tulajdonszerzés finanszírozására.

4. Hazai piacvédelmi intézkedések

Az orosz műtrágya importra kivetett magyar pótvám fenntartásának kérdése újratárgyalásra kerül.

A Kormány megteszi az EU csatlakozásig alkalmazható import-korlátozások bevezetését szolgáló intézkedéseket.

Azonnali intézkedések születnek a sertés és sertéshús importtermékek szigorúbb állategészségügyi ellenőrzésére vonatkozóan. Erre a gazdálkodók és az FVM közös bizottságot hoz létre.

5. Tejpiaci intézkedések

a/ A 16/2004. (II. 13.) számú FVM rendelet szerint a tejtermelők kiegészítő tejtámogatásban részesülnek 4 Ft/liter mértéken, a 2004. április 15-ig értékesített tej mennyisége után.

b/ Sor kerül az EU csatlakozásig szólóan az irányár 68,-Ft/liter+ÁFA mértéken történő meghirdetésére.

c/ Sor kerül a kvótaszabályozásról szóló rendelettervezet meghirdetésére.

d/ A tejágazat pozíciójának javítása érdekében az 1. pontban említett intézkedések keretében 8000 Ft/hektár, takarmánytermő területre is vonatkozó földalapú támogatás, valamint 2 Ft/kg tejkvóta-támogatás kerül meghirdetésre.

e/ A tejimitátumok kikerülnek a kedvezményes ÁFA körből. Az FVM kezdeményezi az imitátumok áruházakban történő elkülönítését, pontos megjelölését és forgalmuk szűkítését.

f./ 2004. április 30-ig, a 68 Ft/liter felvásárlási árat megfizető tejfeldolgozók számára a feleslegkezeléshez kapcsolódó, költségcsökkentő támogatás kerül meghirdetésre, legfeljebb 60 millió liter mennyiség és maximum 40 Ft/liter támogatás mértékig.

g./ Azoknál a termelőknél, akik 2003. év végén a tejfeldolgozóktól az eredeti megállapodással ellentétben nem kapták meg a Tej Terméktanács által garantált felvásárlási árat, 1,6 Mrd Ft erejéig a felvásárlási ár az EU csatlakozást megelőzően kompenzálásra kerül.

h./ 2004. január és február hónapban értékesített tej mennyisége után további 4 Ft/liter támogatás kerül meghirdetésre.

i./ Sor kerül az állami kvótafelvásárlásnak 40 Ft/liter mértéken történő meghirdetésére.

j./ 2004. május 1-től az 1-8. osztályos iskolásoknak teljes körűen bevezetésre kerül az Iskolatej Program.

6. A Kormány kezdeményezi az ÁFA-törvény módosításával, hogy

- a SAPARD program támogatása;

- a 2003. év végén sorban álló, illetve a korábbi években vállalt de 2004-ben kifizetésre kerülő agrártámogatások, valamint a 2004-re áthúzódó determinációk kifizetése;

- a központosított bevételek /erdőfenntartási járulék, termőföldvédelmi támogatások, állattenyésztési hozzájárulás, hal- és vadgazdálkodási alapok/ terhére folyósított támogatások;

- valamint a közvetlen termelői támogatások nemzeti kiegészítése /top-up/; nem minősülnek az ÁFA visszaigénylés összegét csökkentő államháztartási támogatásnak.

7. Egyéb intézkedések

- Sor kerül egyes a korábban igénybe vett állattenyésztési támogatásokkal kapcsolatos tartási kötelezettség külön szabályozás szerinti feloldására.

- Sor kerül a családi gazdaságok működéséhez kapcsolódó egyes kötelmek feloldására.

- Sor kerül a támogatásokkal megvalósított beruházások meghatározott körében üzemeltetési kötelezettségének feloldására, illetve módosítására.

- Egyes kedvezményes hitelek és adósságrendezési feltételek felülvizsgálatra kerülnek.

- A sertések haszonállat-tartási előírásainak betartásához kapcsolódó, 1600 Ft/egyed támogatás 2000 Ft/egyed mértékre módosul.

- A felek kölcsönösen vállalják, hogy a sertéspiac szabályozás keretén belül közösen tovább működtetik az árbizottságot. Az FVM a sertéstermékpálya egyes támogatásait az árbizottság működéséhez köti.

- Felülvizsgálatra kerül, hogy abban az esetben, ha egy sertés kereskedő igazoltan nem igényelte a sertések haszonállat-tartási előírásainak betartásához kapcsolódó támogatást, és a termelő igényelte azt, akkor ez ne minősüljön jogosulatlan támogatás igénybevételnek.

- A szalmonellózis és baromfi-tífusz elleni védekezésről és a mentesség megtartásáról szóló a 49/2002. (V.24.) FVM rendelet alapján szalmonella mentesnek minősülő hús- és tojótípusú nagyszülő- és szülőállományok tulajdonosai, a tenyészállományok éves átlag létszáma alapján darabonként 120 Ft támogatásban részesülnek.

- Visszaállításra kerül a gyümölcsbor termékek jövedéki adójának korábbi mértéke.

Tekintettel arra, hogy a demonstrálók több ágazatra és problémakörre terjesztették ki követeléseiket a megállapodás tételei egy csomagnak tekintendők, együttesen kezelendők.

Az FVM vállalja, hogy erősíti a termelők értékeit képviselő szervezeteket, megfelelő eszközöket is biztosítva számukra a termelők érdekében való fellépésre.

A megállapodó felek a fentiek elfogadásával a gazdademonstrációt befejezettnek tekintik.

A megállapodó felek vállalják, hogy a megállapodásban foglaltakat betartják és betartatják.

Amennyiben a megállapodó felek valamelyike a megállapodásban foglaltaktól eltér a megállapodás felmondásra kerül.

Budapest, 2004. február 25.

 

Jakab István Dr. Németh Imre

Nagy Tamás

Mádl István

Paulina László

Sákán Antal

Hanó Miklós

 

 

Korábbi cikkünk

Vissza a kezdőlapra