2004. január 23. péntek 21:51

 

A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának közleménye

 

 

A Kárpát-medencei magyar kulturális szervezetek vezetőinek a magyar kultúra napján, 2004. január 22-én Zentán megtartott ülésének zárónyilatkozata

I. Kulturális értékeink a világ bármely részén élő magyarság közös kincse; évezredes örökségünk, amely történelmünk sajátos tükre, jelenünk éltető eleme, jövőnk garanciája. Olyan örökség és olyan kincs, amelyet a nemzet egésze hozott létre, éltet ma s táplálkozik belőle a jövőben is.

Olyan örökség és olyan kincs, amely bár nem nélkülözheti a mindenkori anyaországi és kisebbségi magyar politikai érdekvédelmi szerveztek, pártok támogató hozzájárulását, ugyanakkor soha nem lehet ezen intézményrendszer politikai eszköze.

II. 1. Kérjük az anyaországi politikai döntéshozókat arra, hogy az egyetemes nemzet kulturális értékeit és kultúrateremtő tevékenységét mindenkor tekintsék a napi (párt)politikai érdekek feletti ügynek.

2. Kérjük Magyarország jelenlegi kormányát: a tervezett 120 milliárd forintos költségvetési takarékossági intézkedések során hagyják érintetlenül a határon túli magyarság támogatására korábban meghatározott anyagi forrásokat.

III. Kérjük a határon túli magyarság politikai érdekvédelmi szervezeteit, pártjait: tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy az adott többségű állam saját magyar kisebbségének kulturális tevékenységét állampolgári jogon, arányosan támogassa; e pártok soha ne tévesszék szem elől, tevékenységük prioritásai között tartsák számon a kisebbségi létben élő magyar kulturális, társadalmi szervezetek ügyeinek felvállalását.

IV. Az elmúlt másfél évtized alatt a Kárpát-medencei magyarság - hosszú, kényszerű szünet után - a politikai határok átjárhatósága révén részese lehetett a nemzet kulturális egysége megélésének. Ennek a folyamatnak számos olyan eredménye lett, amely új távlatokat adott a Kárpát-medencei magyarok kulturális egyesületének. Ezt a folyamatot most veszélyeztetve látjuk. Az Európai Unió tagjává válás Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, valamint a sajátos státusú Románia és Horvátország magyarsága számára soha nem látott távlatokat nyit az együttműködésben. Ugyanakkor mély aggodalommal tekintünk az ukrajnai Kárpátalja és a szerbia-montenegrói Vajdaság magyarságára, akik ismét szembe kell találják magukat a vízumkényszer újbóli életbe lépte miatt a kapcsolattartás nehézségeivel.

Ez a kényszerű megosztottság arra késztet bennünket, hogy felhívunk minden jóakaratú magyar politikai, társadalmi szervezetet arra: fordítsanak (anyagi, erkölcsi) figyelmet e két régió magyarságának fokozottabb, ha kell, a pozitív diszkrimináció elvein alapuló támogatására.

Legyen ez az egyik alapvető szempontja az általunk olyannyira hiányolt, ám sürgősen elkészítendő kulturális nemzetstratégiának, amely mindamellett tovább erősíti a határon túli magyarság mindenkori jogbiztonsága, gazdasági magára találása, anyanyelvi oktatása, intézményrendszerének kiépítésére tett eddigi intézkedéseit.

V. Úgy látjuk, hogy

1. A határon túli magyarság kulturális tevékenységét, az ezzel foglalkozó civil szervezetek munkáját tovább kell erősíteni, támogatni. Ezzel nagymértékben hozzájárulunk a kisebbségi létben élő magyarság életminőségének emeléséhez, szülőföldjén maradásához, emberi méltósága megőrzéséhez, erősítéséhez.

2. Határozott intézkedéseket tartunk fontosnak hozni annak érdekében, hogy a határon túli magyarság kulturális civil szervezeteinek jelenlegi és jövőbeni vezetői szakmai továbbképzésben részesüljenek. Ez segítene abban, hogy a civil szervezetek tartalmi, anyagi hátterét a mai követelményeknek megfelelően egyre szakszerűbbé, a végzett munkát egyre hatékonyabbá tehessük.

3. Különös figyelmet kell szentelni a jövőben a magyarság szórványterületein élők igényeire. E téren nem tehetünk engedményeket: nem mondhatunk le egyetlen olyan emberről, családról sem a Kárpát-medencében, aki magyarnak vallja magát.

VI. Elhatároztuk, hogy a jövőben mi magunk is fokozottabban figyelünk egymás munkájára és összehangoltabban foglalkozunk olyan kulturális kérdésekkel, jelenségekkel, amelyek a nemzet egészét érintik.

Találkozásainkat rendszeressé tesszük.

Komlós Attila,
a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága
ügyvezető elnöke

Országos Sajtószolgálat

vissza Vissza a kezdőlapra