2004. március 27. szombat 21:46

 

Martens: Orbán Viktorral szabadabb lesz Magyarország

 

Magyarország szabadabbá válik, ha ismét Orbán Viktor lesz a miniszterelnöke - mondta Wilfried Martens, az Európai Néppárt elnöke szombaton, a Fidesz rendezvényén hozzátéve: Nem egészséges dolog, ha a nómenklatúra szürkéi még a hatalom folyosóin csellengnek.

 

Kedves Barátaim, kedves Viktor.

 

Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek köztetek, a szabad Európában.

 

Vitathatatlan tény, hogy nélkületek nem lenne demokrácia ebben az országban. Ti teremtették meg ezt a szabadságot, és Ti vagytok az őrzői is. Te voltál Viktor az, aki 1989. június 16-án elsőként mondtad ki a Hősök terén, hogy a szovjet csapatoknak távozniuk kell. Ezzel a bátor lépéssel fejeztétek ki milliók hő vágyát és ma veletek van Európának az a politikai centruma, amelyet ma itt képviselhetek. Szabad, szabadság. Szavak ezek, amelyeket ma olyan félvállról ejtünk ki. Hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy ezekért nagy áldozatot kellett hoznunk. Ezeknek ára volt. Ez az a szabad Európa, amelyet kivívtatok, ez az a szabadság, amely olyan drága kincs, de egyben törékeny is.

 

Gondoljunk a madridi gyilkosságokra, nem az első, de félek, hogy nem is az utolsó ilyen eset volt. Nagy kihívás és megpróbáltatás ez valamennyiünk számára. Alighanem az egész civilizáció számára. Hiszen hogyan maradhatna szabad egy társadalom a szó nemes értelmében, ha nincs biztonság, amely megőrizné azokat az embereket, akik vonaton mennek dolgozni vagy éppen a gyerekeiket viszik az iskolába.

 

És hogy állunk a politikai szabadsággal? Elvitatkozhatunk azon, hogy vajon bölcs dolog volt-e az amerikai beavatkozás Irakban? De vajon elfogadható-e az, hogy ismeretlen terroristák szabják meg a spanyoloknak, hogy kit válasszanak meg miniszterelnöküknek? Vagy elfogadható ez valamely más ország esetében?

 

Lehet, hogy vannak a politikai baloldalon olyanok, akik nem szívesen szembesülnek efféle kérdésekkel.

 

Az világos, hogy le kell küzdünk, és le kell győznünk ezt az ördögi, gyilkos ellenfelet. Ez csak természetes. De vigyáznunk kell, hogy úgy arassunk győzelmet a terrorizmus fölött, hogy közben ne pusztítsuk el pontosan azokat az értékeket, amelyek védelmében lépünk fel. Hiszen ha ez történne, akkor az ellenség aratott volna figyelmet felettünk. A terrorizmus elleni küzdelmet nem csupán a rendőrségnek és a biztonsági erőknek kell megvívniuk, de arról gondoskodnunk kell, hogy ezek a maga nemében a legjobban kiképzett erők legyenek, és hogy együttműködjenek a különféle országok, rendészeti szervei, miként a terroristák is együttműködnek.

 

A biztonsági erőket természetesen támogatnunk kell munkájukban. Azonban vigyázni kell arra, hogy ne avatkozzanak bele mindennapi életünkbe, szabad életvitelünkbe. Ebben az értelemben a biztonság ugyanúgy, mint a jótékonyság otthon, a családban veszi kezdetét. Olyan családpolitikát kell támogatnunk, amely a családi életet óvja, védi, és ezzel lehetővé teszi, hogy az kibontakozván alapját képezze a civil szerveződéseknek is.

 

Ez az a mód, ahogyan a polgári társadalmak szerveződnek, ahogy megélik szabadságukat.

 

Szabad Európa. Mi most itt szabadnak érezhetjük magunkat. De feltehetjük a kérdést, hogy vajon Magyarország mint olyan, teljes mértékben szabad-e? Igen is meg, nem is. Erre azt mondanám, hogy Magyarország szabadabb országgá válik, ha Orbán Viktor ismét miniszterelnök lesz.

 

Azt hallom, hogy a Fidesz vetélytársai nem nagyon jeleskednek a gazdaságpolitikájukban, és hogy a Fidesz ma a közvélemény-kutatásokban már 50% körüli eredményt mutat fel.

 

Közben azonban ma az ellenfél van hatalmon. Tulajdonképpen fel is ismerek néhány régi arcot, ha végignézek rajtuk. Lehetséges vajon, hogy ezek még az 1989-et megelőző forradalmi időszak katonái? Úgy tűnik, hogy egyesek politikai emlékezőtehetsége nagyon is rövid memóriájú. És még itt, Magyarországon is igaz ez a magállapítás.

 

Hadd mondjak el ezzel kapcsolatban két dolgot. Először is tudom, hogy amit mondok, azzal az ENP tagpártjai valamennyien egyetértenek, egyszerűen nem tisztességes az, ha a régi nómenklatúra szürkéi még mindig a hatalom folyosóin csellengene.

 

És nemcsak ott, hanem a tévéstúdiókban és az újságok szerkesztőségében is. Ők, a régi nómenklatúra tagjai betonozták a kerítéseket. Ők látták el szögesdróttal azokat az elválasztó falakat, amelyek Európát két félre osztották, és amelyek Európának ezt a felét rabságba döntötték.

 

Hadd tűnjenek most el a múlt sötét árnyaiban ott, ahonnan jöttek. A második megjegyzésem erről valójában ugyanaz, mint az első volt és ez most az egységes európai parlamenti választási listára vonatkozik.

 

Vajon kiagyalhatott ki ilyesmit? Vajon elképzelhető, hogy 1989 forradalma olyan választásról szólt volna, ahol tulajdonképpen nincs választási lehetőség? Nem, ennek a Fidesz az ellenkezőjét fogja igazolni, amikor - és ebben biztos vagyok - a soron következő európai parlamenti választásokat fényesen megnyeri.

 

A Brüsszelben és Strassburgban működő magyar megfigyelők, a Parlament tagjai már bemutatták Európának, hogy mennyire reális és mennyire új ez az új Európa. Az Unióba lehozták magukkal a szabadság szellemét. Talán kicsit jobban is értenek hozzá, mint mi Nyugaton, hisz itt még frissebben él a szabadságért megvívott küzdelem emléke.

 

Ezt a szellemiséget, a Fidesz szellemiségét szeretném örömmel üdvözölni, abban a 25 tagú Európai Unióban, amelynek rövidesen részesei leszünk.

 

Pártjaink győzelmét, az ennek nyomán megerősödő ÉMP frakciót az Európai Parlamentben, ezt szeretném üdvözölni, hiszen ez tenné lehetővé, hogy a Fidesz szellemisége Európára is átterjedjen, és úgy vigye tovább ezt a kontinenst, mint egy hátszéllel utazó vitorláshajót.

 

Említettem az Európai Parlamentben működő magyar megfigyelőket, akik olyan jó bizonyítványt állítottak ki magukról. És engedjék meg, hogy itt név szerint is külön kiemeljem Szájer Józsefet, aki 18 hónapos munkájával adta tanújelét komolyságának, midőn a Konvent az Európai Alkotmány tervezetét alkotta meg. Magyarországi barátaink és valójában barátaink a 10 csatlakozó országból is támogatták azt a kezdeményezést, amely tőlünk, az ENP-től származott, hogy tagpártjaink komoly párbeszédet kezdeményezzenek Európa népeivel, hogy kifejezésre juttassák, milyen kormányzatról gondolkoznak. Igazi, az egész kontinensre kiterjedő vitáról van itt szó.

 

Ami ebből a vitából kialakult, az egyedi tervezete egy olyan demokratikusabb, koherensebb, szabadabb Európai Uniónak, amelynek világos szabályai vannak. Ez olyan unió, amely népeink szándékait fejezi ki.

 

A Konvent annak ellenére, hogy az utolsó pillanatban bizonyos nehézségek támadtak, mégis sikeresnek tekinthető, hiszen reflektálódott benne a szabadszellemisége, az ÉMP, a Fidesz szellemisége.

 

Ez a józanság a nyíltság és a szolidaritás szellemét fejezi ki. Ezek azok az értékek, amelyeket magunkénak vallunk, és amelyekre büszkén gondolunk.

 

A Konvent résztvevőinek munkája hatásos volt, hiszen olyasvalamit jelenített meg, amelyről manapság túl keveset beszélünk. Egyszerű dologról van itt szó, a közjó fogalmáról.

 

És ez a lényege annak, amit meg kell próbálni oltalmazni a jövő Európai Uniójában. Hiszen hogyan is működhetne ez az unió, ha az önérdeken és a nemzetek egymás elleni versenyzésén alapulna? Nos, az alkotmánytervezetnek még néhány nehézséggel meg kell küzdenie az utolsó pillanatban, de a magam részéről bízom abban, hogy az európai választásokat megelőzően júniusig létrejön a tartós európai alkotmány, egy olyan Európa, amely Európa kontinensének egészére kiterjed.

 

Olyan új Európát kívánunk tehát megalapozni, amelyben már friss, keleti szellő fújdogál. Ez az a szabadságvágy, amelyet Ti újjáélesztettetek valamennyiünkben. Ez mindnyájunknak, de a felnövekvő generációknak is elidegeníthetetlen joga. Itt, Magyarországon a Fidesz őrzi ezeket az értékeket, és ennek szellemében szeretnék Önöknek, valamennyiőtöknek eredményes kampányt kívánni a soron következő tartásokhoz.

 

fidesz.hu

 

vissza Vissza a kezdőlapra