2004. március 17. szerda 21:55

Politikus vagy államférfi?

Három dolog tesz egy politikust államférfivá. Ez a három dolog tehát, a célok jó megfogalmazása, a képesség arra, hogy ezeket hitelesen közvetítse, és hogy alá tudja rendelni minden egyéni ambícióját a közösség érdekeinek - nyilatkozta lapunknak február hatodikán Győrben, a Püspök Vár Apor termében tartott sajtótájékoztatóján Pálinkás József, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kulturális Tagozatának Elnöke, aki a beszélgetés után nagy sikerű előadást tartott a bencés gimnázium dísztermében szép számmal összegyűlt hallgatóság előtt.

- Törvényszerű lesz az, hogy az EU csatlakozás után a magyar oktatás szerkezete és tartalma megváltozzék?

- Nem. Az EU nem ír elő semmiféle kötelező rendszert a tagországok számára, a felsőoktatásban azonban természetesen létezik egy harmonizáció az Európai Unió országai között, azért, hogy az egyes országok oktatási rendszere egymás számára átlátható legyen. A magyar diplomákat elfogadják majd az EU többi országában, és viszont. De a magyar oktatás tartalmának nem kell megváltoznia. A nemzeti identitás egyik fő őrzője a kultúra, a kultúra iránti igény pedig az iskolában születik meg. Amellett, hogy fontos a nyelvoktatás, hogy a magyarok a nyelvtudásuk által is versenyképesek legyenek az Unióban, legalább olyan fontos, hogy megerősítsük a közoktatás nemzeti jellegét, ami hozzásegíti az embert a nemzeti identitástudat kialakításához.

- Milyen szerepeket szán Ön ebben az egyházaknak?

- Hála Istennek ez már nem egy-egy ember szándékán múlik, az egyházaknak már most nagy szerepük van az oktatásban. Az egyházi intézmények olyan mértékben erősödtek meg az utóbbi évtizedben, hogy szinte meghatározzák a magyar közoktatást. Nem titkolom, hogy ennek nagyon örülök, hiszen magam is egyházi intézményben érettségiztem. Az évezredes hagyományokra épülő egyházi oktatás a mai, meglehetősen zűrzavaros világban egy olyan biztos pontot jelent, aminek hatása egész életre szól. Azok a szülők is nyugodtak lehetnek, akik egyházi iskolába íratják utódaikat, hogy a gyerekeik nem kísérleteknek lesznek kitéve, hanem hozzáértő emberek a nevelés évszázados tapasztalataival (ez a tapasztalat nem is egy emberben jelenik meg) nevelik őket. Ezekben az intézményekben megkapják azokat a szellemi-lelki tartalmakat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy boldog emberként fölényesen eligazodjanak a világban.

- Úgy tűnik, Önnek meghatározó élménye volt az egyházi neveltetés. Voltak-e mértékadó tanáregyéniségek, akikre szívesen gondol?

- Igen, a leginkább emlékezetes számomra a matematika tanárom, Helyes László, aki négy évig tanított engem a kecskeméti piarista gimnáziumban. Egy tanárnak mindenekelőtt inspirálónak kell lennie, fel kell ébresztenie az érdeklődést, a vágyat az iránt, hogy a tanuló megismerje a világot. Következetesnek kell lennie, megbízhatónak, hogy a gyerek biztonságban érezhesse magát a közelében. Olyannak kell lennie, akire mindig számíthat, aki nem pillanatnyi ötletek vagy hisztériák alapján ítéli meg a gyerek teljesítményét. Ha ezt a biztonságot, tekintélyt tudja sugározni, akkor a tantárgya tanításánál is nagyobb hatást tud gyakorolni a gyerekre. A szakmám is némileg kapcsolódik ahhoz, amit Helyes tanár úrtól tanultam, de a tőle tanultakban sokkal nagyobb jelentősége van az ő emberi hatásának, a magatartásának, mint annak a néhány matematika tételnek, amire még emlékszem. A tanár a személyiségével nevel.

- Tanár és tanár között, de politikus és államférfi között is óriási különbség lehet.

- Így van, sok a politikus, és kevés az államférfi. A politika is foglalkozás, amit emberek sokasága űz, több-kevesebb sikerrel, jól vagy rosszul csinálja, és jól vagy rosszul megél belőle. Az, hogy valaki államférfi, egy teljesen más kategória. Ezer politikus közül talán egy az államférfi, akinek olyan tulajdonságokkal kell rendelkeznie, hogy egyrészt képes legyen vezetni, reális célt megjelölni, nem álmokat kergetni és ezt relevánsan képviselni. Árpád helyesen jelölte meg a célt, hogy a Kárpát-medencében kell letelepedni, Mátyás helyesen jelölte meg a célt, hogy meg kell erősíteni a központi hatalmat, Deák Ferenc is látta, hogy a magyar nemzet akkor erősödhet meg, ha a kiegyezés megtörténik és folytathatnám Tisza Istvánnal, vagy Bethlen Istvánnal. Az államférfinak továbbá rendelkeznie kell egy olyan isteni adottsággal, hogy az emberek felé ezeket a célokat közvetíteni is tudja.

Az államférfi legfőbb ismérve azonban az, hogy az egyéni ambícióit alá tudja rendelni a közösség érdekeinek.

Csizmadia Gertrúd
Hitvallás, a győri egyházmegye lapja

vissza Vissza a kezdőlapra