2004. január 17. szombat 22:13

 

Megalakult a szlovákiai Selye János magyar egyetem

  

Révkomáromban tartották szombaton az első önálló szlovákiai magyar felsőoktatási intézmény, az ősztől már hallgatókat fogadó Selye János Egyetem alapító ünnepségét. A szónokok egybehangzóan történelmi jelentőségűnek nevezték az eseményt, hiszen a szlovákiai magyaroknak több mint 8 évtizeden át (Trianon óta, az egykori Csehszlovákiában, majd az önállóvá vált Szlovákiában) nem volt módjuk, hogy önálló, saját egyetemen az anyanyelvükön tanuljanak.

 

Szlovákiában ebben az évben több mint 90 ezer egyetemi és főiskolai hallgató tanul, akik közül mindössze 4400 a magyar nemzetiségűek száma.

Az ősztől megközelítőleg 300 hallgatóval induló révkomáromi Selye János Egyetem hallgatói három - közgazdasági, pedagógiai és református teológiai - karon kezdhetik meg a tanulmányaikat.

A Magyar Koalíció Pártja 1990 óta erőteljes szlovák szakmai és politikai ellenállás közepette küzdötte ki, hogy a félmilliónál nagyobb lélekszámú szlovákiai magyarok az anyanyelvükön egyetemi szinten is tanulhassanak.

A folyamatban 2002 őszén, a jelenlegi szlovák kormány megalakulásakor állt be fordulat, amikor a Magyar Koalíció Pártja a kormányzati részvételéhez az egyetem létrehozását egyik alapfeltételként szabta meg.

A Selye János Egyetem alapításáról szóló törvényt 2003. október végén 77 tartózkodó szavazattal fogadta el a szlovák parlament. A szlovák kormány az első évben 100 millió korona, a későbbiekben ennél alacsonyabb - 2004-ben 52 millió korona - támogatással járul hozzá az egyetem fenntartásához.


Bízvást mondhatom, hogy nem éltünk vissza a szlovákiai magyar választók által ránkruházott hatalommal, hanem ellenkezőleg: élve e hatalommal megteremtettük a Selye János Egyetem létrehozásának lehetőségét - mondta Révkomáromban szombaton Bugár Béla. A Magyar Koalíció Pártjának (MKP) elnöke, a szlovák parlament alelnöke hozzátette: - Érzésem szerint nem csak egyszerűen magyar egyetemet teremtettünk, hanem letettük a szlovákiai magyarság szellemi felemelkedésének egyik fontos talpkövét, s talán nem túlzok, ha azt mondom, az oktatási önrendelkezés jelentős pillérét is.

Magyar Bálint nyilatkozatában azt emelte ki, mennyire fontos egy ilyen intézmény felállításához és működtetéséhez a kölcsönös bizalom.

 

- Nyolc évtizednél hosszabb ideje vártunk erre a felemelő pillanatra, amikor azt mondhatjuk: létrejött a szlovákiai magyarság első egyeteme. Talán nem túlzást azt mondani, hogy a szlovákiai magyarság történelmének legnagyobb ünnepét üljük most a révkomáromi Tiszti Pavilon dísztermében - hangsúlyozta Albert Sándor, az MKP parlamenti képviselője, az ősztől háromszáz hallgatót fogadni képes egyetem felállításával megbízott testület elnöke.

 

MTI

 

Vissza a kezdőlapra