2004. március 17. szerda 21:10

 

Szlovákiában Bokros-Medgyessy féle fogfinanszírozási rendszert vezetnek be

A Bokros-csomag részeként egyoldalúan megszüntették a korábban ingyenes fogmegtartó kezeléseket, ezt a gyakorlatot Medgyessy úr folytatta. Ennek hatására az évente elvégzett fogtömések száma 1,5 millióra esett vissza a korábbi 3 millióról, és feltehetően ennyi fogat húztak ki. Ez azt jelenti, hogy Bokros Lajos évi 1,5 millió fog kiveréséért felelős! (Ezért még senki nem vonta őt felelősségre, pedig másokat már egy fog kiveréséért is büntetőeljárás alá vonnak.) Az elmaradt fogpótlás (mivel az alacsonyabb jövedelműeknek egyszerűen nem telik a fogorvosra), nemcsak esztétikai kárt okoz, hanem rontja a táplálkozás hatékonyságát, tartós egészségi károsodást, rövidebb életkort okoz.

A károsultaknak  célszerű kártérítési pereket indítani a Pénzügyminisztérium ellen, mert jó esélyük van azok megnyerésére.

A fogászati járóbeteg-szakellátás keretében lebonyolított gyógykezelési esetek statisztikailag (lásd KSH évkönyveket) regisztrált száma ezt és ennél is súlyosabb egészség-károsodást bizonyít:

 

  1994 

1995         

1996 

1997 

1998

Összesen csökkenés száma
ezerben

Gyógykezelési esetek 

10347   

 8332

6127

7663

8117

 

1994-hez csökkenés

0

-2029 

-4220 

-2684 

-2230

-11163

Tehát a Bokros-Medgyessy-féle pénzügyi „kezelés” keretében 4 év alatt összesen 11.163 ezer fogkezelés maradt el (ebből Medgyessy részesedése közel 5 millió), ennek következtében átlagosan minden magyar állampolgár kb. egy fogat vesztett. A statisztikai átlag mögött viszont az a következtetés vonható le, hogy a fogvesztés áldozatait az alacsonyabb jövedelmű rétegek között kell keresni. Ez az antiszociális gyakorlat jellemzi az 1994-1998 évek közötti "szoci-libero" uralmat. Ráadásul a fogorvosi kezelés fajlagos deviza igényessége rendkívül csekély.

Ezzel a Bokros és Medgyessy, aki csendesen de folytatta ezt a nyomorító programot gyakorlatilag "fogki-verőknek" nevezhetők  („Gerő a híd-verő” után). Megjegyzem, hogy a magyar egészségügyre fordítandó államháztartási kiadásnak csak kb 3 %-a jut a fogászati ellátás támogatására, ami lakosonként évi 4 USA dollárnak felel meg. Az EU országokban a lakosság fogászati beavatkozásainak támogatására  évente átlagosan 100 dollárt költenek.

Az Orbán kormány 2001.októberétől visszaállította, vagyis ismét ingyenessé tette a fogmegtartó kezeléseket.

Medgyessy : „Hozzá kell tennem, hogy én igazán pénzügyes vagyok, több mint két évtizedet töltöttem a Pénzügyminisztériumban, bankokban is dolgoztam, de ha választanom kell a között, hogy összeomlik-e pénz nélkül a magyar egészségügy, vagy átmenetileg megnő a költségvetési hiány, akkor az egészségügy javára fogok dönteni.” (Népszabadság 2002.május 31.)

Megjegyzés: ez miért nem volt érvényes pénzügyminisztersége idején? Vagy inkább az az igazság, hogy Medgyessy úr minden jelenlegi lépése kizárólag PR tevékenységet szolgálja.

Kiemelendő, hogy az ingyenes és ezzel tömeges fogkezeléseknek több népegészségügyi jellegű pozitív hozadéka is van:

„ A fogászati egészség megfelelő szinten tartása csak rendszeres fogorvoshoz járással, ellenőrzéssel oldható meg….Sajnos hazánkban a népesség 54 %-a nem jár rendszeresen fogorvoshoz, ami nemcsak a fogászat romlásának, hanem rosszindulatú daganat kialakulásának veszélyével is jár. A szájüregi rákok és rákmegelőző állapotok felismerésében a jelenleg érvényben lévő módszertani levél értelmében a gyakorló fogorvosé a legnagyobb szerep. …A szájüregi rákprevenció megoldatlanságát jelzi a mortalitási adatok és a felismert esetek számának összevetése, amelyből arra következtethetünk, hogy az időben felismert esetek száma csökkent. Hazánkban sajnos –az általános egészségtudathoz hasonlóan- a fogászati egészségtudat még nem alakult ki. Ennek oka lehet a megfelelő iskolázottság, intelligenciaszint hiánya, a nevelés (iskola, pedagógusok neveltetése, hibás fogorvosi- elsősorban kuratív szemlélet)- de financiális problémák (szájhigiénes eszközök egyre magasabb ára, fogorvosi szolgáltatások ingyenességének megszűnése, privatizáció és a megfelelő biztosítási rendszer hiánya) is szerepet játszhatnak.”

Forrás: Bánóczy Jolán: „A fogászati egészségügy helyzete Magyarországon” Egészségügy és piacgazdaság az ezredfordulón. Magyarország az ezredfordulón- Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. Budapest 1998.

Pavics Lázár

„Szlovákia: fogászati kezelés csak pénzért

2004. március 05. HVG

A 15 évesnél fiatalabbak számára teljesen ingyenes marad a fogászati kezelés, amely tartalmazza a rendszeres fogászati ellenőrzéseket is.

„A fogak állapota teljes mértékben a higiéniai előírások megtartásától függ, ezért kézenfekvő, hogy akinek hanyagsága miatt rosszak a fogai, az maga térítse a kezelés költségeit” – véli a pozsonyi Új Szónak nyilatkozó Rudolf Zajac egészségügyi miniszter. Néhány sztomatológiai kezelés esetében kivételt tesz a törvény: azok, akiknek genetikai adottságaik miatt romlanak fogaik, továbbra is a biztosító téríti a kezelés költségeit.

A fogászati kezelés árának betegekkel való megfizettetését indokolja a Nemzetközi Egészségügyi Szervezet (WHO) felmérése is, amely szerint az embereknek sokkal több rossz foguk van azokban az országokban, ahol teljesen ingyenes a fogászati kezelés. A felmérést 12 éves korú gyerekeken végezték, a legrosszabb a helyzet Romániában, ahol a gyerekeknek átlagosan több mint hét foga hiányzik vagy már kezelésre szorult. Szlovákia az utolsó harmadban szerepel, a 12 éves gyerekeknek átlagosan 4,5 fogát kezelte már orvos. A felmérés szerint a legjobb fogakkal Svájc, a Benelux és a skandináv államok lakosai rendelkeznek, ahol a kezeléseket teljes mértékben a beteg fizeti. Ott átlagosan kevesebb mint egy rossz foguk van a 12 éveseknek.

A szlovák egészségügyi minisztérium 10 éves átmeneti időszakkal számol, ez alatt a 15 évnél idősebbek fogászati kezelésének egy részét továbbra is a biztosító téríti – tudósít az Új Szó.”

vissza Vissza a kezdőlapra