2004. március 28. vasárnap 21:49

 

Kupper András nyílt levele Kovács Lászlóhoz

 

Mint az közismert, Sztálin Budapest díszpolgára immáron 56 esztendő óta. Kérem miniszter úr állásfoglalását a tekintetben, hogy ez a tény Magyarország térségbeli kapcsolataira milyen politikai hatást gyakorolhat, továbbá, hogy Sztálin díszpolgársága hogyan befolyásolhatja hazánk Ausztriával, Lengyelországgal, Csehországgal, Szlovákiával, Finnországgal, Észtországgal, Lettországgal, Litvániával, Ukrajnával kialakított kedvező kapcsolati rendszerét - írja a fővárosi Fidesz-MKDSZ frakcióvezetője a külügyminiszterhez intézett nyílt levélben.Nyílt levél Kovács László külügyminiszterhez

Tisztelt Külügyminiszter Úr!

Mint az közismert, Sztálin Budapest díszpolgára immáron 56 esztendő óta. Kérem miniszter úr állásfoglalását a tekintetben, hogy ez a tény Magyarország térségbeli kapcsolataira milyen politikai hatást gyakorolhat, továbbá, hogy Sztálin díszpolgársága hogyan befolyásolhatja hazánk Ausztriával, Lengyelországgal, Csehországgal, Szlovákiával, Finnországgal, Észtországgal, Lettországgal, Litvániával, Ukrajnával kialakított kedvező kapcsolati rendszerét.

Szükségesnek tartja-e, Joszif Visszarionovics Sztálin személyének (miként azt Bársony András államtitkár úr Wass Albert szobrának felállítását megelőzően feltétlenül szükségesnek tartotta) független szakértői csoport általi vizsgálatát, különös tekintettel munkásságára és politikai életútjára vonatkozóan?

Miniszter úr javasolja-e a szakértő vélemény elkészültéig Sztálin díszpolgárságának felfüggesztését annak érdekében, hogy az esetleges elhamarkodott, nem kellően megalapozott közgyűlési döntés (mely Sztálint a díszpolgárok körében tartotta), ne befolyásolhassa fenti államokkal való harmonikus viszonyunkat?

Várom megtisztelő válaszát, üdvüzlettel:

Budapest, 2004. március 28.

Kupper András
frakcióvezető

 

***

 

Előterjesztés

A Fővárosi Közgyűlés Fidesz-MKDSZ képviselőcsoportjának tagjaként a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III.26.) Főv. Kgy. rendelet 18. § (2) a) pontja alapján a Fővárosi Közgyűlés 2004. március 4-én tartandó rendkívüli ülése vonatkozásában az alábbi

 

h a t á r o z a t i    j a v a s l a t o t

 

kívánom Sztálin díszpolgári címének törlése tárgyában a T. Közgyűlés elé terjeszteni.

Indoklás: Joszif Visszarionovics Sztalin (1879-1953) ma is Budapest díszpolgára. A közgyűlés lelkiismeretére hivatkozva az alábbi indokok miatt javaslom Sztalint a díszpolgárok névsorából törölni.

1./ Politikai megfontolásból, ok és bírói ítélet nélkül Sztálin kivégeztetett többek között
- 178 ezer katonatisztből 35.020 főt,
- 1930-33-ban a letartóztatásuk után 400 ezer ember halt meg a vallatások során,
-1937-38-ban utasítására az NKVD 680 ezer embert lőtt agyon,
- 105 akadémikusból 87 főt

2./ Politikai megfontolásból az általa "feltalált" éhségfegyver alkalmazásával többek között meggyilkolt
- 1930-32-ben kétmillió orosz parasztot,
- 1930-32-ben hatmillió ukrán parasztot,
-1936-38-ban egymillió kazah parasztot,
- 1936-38-ban nyolcszázezer észak-kaukázusi parasztot

3./ Politikai megfontolásból többek között kímélet nélkül szülőföldjükről halálba kergetett
- 1,5 millió krími tatárt 1943-ban
- 1 millió csecsent 1944-ben
- 1 millió lengyelt 1939-től

4./ Ok és ítélet nélkül fogva tartott, többek között
- 1933-40 között legalább 7 millió embert a Gulag-táborokban, akik közül 300 ezer meghalt a táborokban
- 1941-től elrendelte, hogy a Gulag foglyok utódai is a Gulagon éljenek,
- 1933-40 között 2,2 millió főt ok és indok nélkül deportált.

5./ 1939. augusztus 23-án és szeptember 29-én megegyezett Hitlerrel és ezután (Hitlerrel közösen) lerohanta Lengyelországot, majd a balti államokat, illetve Finnországot. Elindítva, elősegítve a II. világháború kirobbanását, emberek millióinak értelmetlen halálát.

Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottságának 1948. évi március hó 15-én (hétfőn) tartott rendkívüli díszközgyűlése éppen a '48-as forradalom és szabadságharc 100-adik évfordulóján törölte - teljes joggal - olyanok díszpolgárságát, akik sokat ártottak a magyar nemzetnek. Ebből az következik, hogy van arra példa Budapesten, amikor díszpolgári címeket eltöröltek. A jogfolytonosság elve miatt törölnünk kellene a II. világháború utáni időszakból Sztalint is. A Fővárosi Közgyűlés jogutódja a Fővárosi Tanácsnak, Helyhatóságnak. Az 1991-94 között elvégzett deregulációs munkában nem érvénytelenített tanácsi, helyhatósági döntések ma is hatályosak, így a díszpolgárságra vonatkozóak is.
Mindezek alapján javaslom, hogy a Közgyűlés törölje J.V. Sztalint a díszpolgárok sorából.
 

H a t á r o z a t i    j a v a s l a t
 

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy J.V. Sztalint törli a Főváros díszpolgárai közül

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

Jelen határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Budapest, 2004. március 2.

Dr.Endrédy István
frakcióvezető-helyettes
 

vissza Vissza a kezdőlapra