2004. március 24. szerda 18:55

 

ZRENJANINSKA BISKUPIJA

NAGYBECSKEREKI PÜSPÖKSÉG

DIOECESIS ZRENJANENSIS

SCG - 23001 ZRENJANIN

   Tel./Fax. +381/ 023/64-997 Tel. +381/023/61-317 Fax. +381/023/30-671

Trg Slobode 8. Pf. 98.

E-mail: tietze@ptt.yu

Nr. 113 /2004. március 24.

 

                       Tárgy: Tiltakozás a Ma-hu szerkesztősége által közzétett híresztelés ellen

Ma-hu Szerkesztőségének

1132 BUDAPEST, Victor Hugo u. 18 – 22.

 

A Nagybecskereki Püspökség ez úton a leghatározottabban tiltakozását fejezi ki az Önök által terjesztett híreszteléssel kapcsolatban, mi szerint a nagybecskereki püspök meghatározatlan időre beszüntette volna a székegyházban a rendszeres misézést, attól tartva, hogy felgyújtják a szerbek a templomot, és veszély fenyegetné a magyar katolikus híveket. A „felvadult szerbek” provokatív jelzőjével közreadott hír szerint kiüresítésre került a leánykollégium, sőt a gimnáziumban is megszakadt a tanítás.

 

A Ma-hu híresztelése ellen a leghatározottabban tiltakozom, kihívó arcátlan hazugság terjesztésnek tekintem, sértőnek, mind a Katolikus egyház, mind társadalmi valóságunk jelenét illetően. Különösen elítélem, hogy „felvadult szerbek” kitétel került közlésre az állhír, amely megrontani kísérli a társadalmi békénket és aláássa a szerb-ortodox egyházzal ápolt ökumene kapcsolatainkat is.

 

A leghatározottabban követelem helyi egyházunk nevében, hogy a Maurer Oszkár névjegye alatt az Egyesült Magyar Ifjúság elnökének a sajtó tájékoztatásán elhangzottakat a Ma-hu a sajtószabályoknak megfelelően MEGCÁFOLJA minden sajtóhelyen, amelyben ez a híresztelés szétkürtölésben részesült.

 

Nagybecskerek, kmf.

                                                                           

 

                                                                                        Msgr. Huzsvár László s. k.

                                                                                       nagybecskereki székespüspök

 

A ma.hu cikke a valótlan állításokkal kapcsolatban

 

vissza Vissza a kezdőlapra