2004. április 13. kedd 21:53

Olyan Európára gondolok...

II. János Pál pápa a Nagy Károly-díj átvételénél beszédet mondott. Hálát adott az Isteni Gondviselésnek, aki az európai népeket eltöltötte a megbékélés, a béke és az egység szellemével. Feltette a kérdést: milyen az az Európa, amelyet ma megálmodunk?


– Olyan Európára gondolok, amelyben nincs nemzeti önzés, amelyben minden nemzet a kulturális örökség élő központja és ezért megérdemli, hogy védjék és mindenki javára előmozdítsák.

– Olyan Európa, amelyben a tudományos vívmányok, a gazdaság, a társadalmi jólét nem a fogyasztást hajszolja, hanem minden embert szolgálja, szolidárisak olyan országok iránt, amelyek még nem érték el a társadalmi biztonságot.

– Olyan Európa, amelynek egysége a valódi szabadságon nyugszik. A vallásszabadság és a társadalmi szabadság a kereszténység humuszának értékes gyümölcseiként érlelődtek. Szabadság nélkül ugyanis nem létezik felelősség: sem Isten, sem az emberek előtt.

– Olyan Európára gondolok, amely egységes a fiatalok elkötelezettsége révén. De hogyan nőhet fel a szépre, a nemesre, az áldozathozatalra nyitott fiatal nemzedék, ha Európában a család nem úgy jelenik meg, mint az életre és az önzetlen szeretetre nyitott intézmény.

– Olyan család, amelyben az idősek is integráns részt alkotnak: azaz közvetítői az értékeknek és az értelmes életnek.

– Olyan Európa képe van előttem, amely politikai, sőt spirituális egységben van és amelyben a keresztény politikusok a hittel együtt járó emberi értékek közvetítői. Mindenki szolgálatára helyezik magukat az ember Európája érdekében, amelyben felragyog Isten arca. Ezt az álmot hordozom szívemben és ezt most Önökre és a jövő nemzedékére bízom.
 

Vissza a kezdőlapra