2004. április 17. szombat 21:31

 

Albert Einstein

(1879-1955)
1955. április 18-án 49 éve halt meg Albert Einstein német Nobel-díjas fizikus

 

Einstein 1879. március 14-én, a németországi Ulm-ban született, amely után hat héttel azonban szülei Münchenbe költöztek át. Így Einstein általános- és középiskolai tanulmányai egy részét már itt végezte el. Később Einstein Svájcba költözött, ahol először az Aarau-i középiskolában tanult, majd 1901-ben a zürichi műegyetemen matematika-fizika szakos tanári oklevelet szerzett.. Az egyetem elvégzése után házitanító, majd a berni Szövetségi Szabadalmi Hivatal tisztségviselője.

 

Einstein későn tanult meg beszélni, az iskolában közepes tanuló volt. Annyiban azonban különbözött a többi gyerektől, hogy sokszor csodálkozott el a világ jelenségein. Ötéves korában egy iránytű volt a legkedvesebb játéka, tizenöt éves korában pedig azon gondolkodott, hogy mit látna, ha utolérné a fényt. Harmincévesen pedig azon gondolkodik, hogy milyen lehet a világ a zuhanó liftben.  

 

A berni tisztviselői nyugodt munkakör gyümölcsének szokták tekinteni a három 1905-ben megjelent nagy tanulmányát. Az egyik a Brown- mozgással, a másik a fényelektromos jelenséggel, a harmadik pedig a mozgó testek elektrodinamikájával foglalkozik. Mindháromnak óriási jelentősége van a fizikában.

 

Einstein 1909-től kezdődően különböző svájci, lengyel és német egyetemeken tanított professzorként. Egyetemi évei alatt dolgozta ki általános relativitás-elméletét is, amellyel kapcsolatos dolgozatát 1915-ban publikálta. A fény elhajlásával kapcsolatos jóslatait az 1919-es napfogyatkozás során gyakorlati mérésekkel is sikerült igazolni.

 

1914-től a Porosz Tudományos Akadémia tagja. 1916-ban jelenteti meg az általános relativitáselmélet alapgondolatait.

 

Einstein 1922-ben kapta meg a Nobel-díjat, amelyet azonban nem relativitás-elméletéért, hanem egy másik, a fotoeffektus felfedezéséről 1905-ben publikált dolgozatáért ítélt meg részére a bizottság. A '20-as években Európa, Amerika és a Távol-Kelet számos országában járt, ahol előadásokat tartott, és számos egyetem díszdoktorává avatták, valamint több jeles kitüntetést is átvett.
 

A hitleri Németországnak végleg 1933-ban fordított hátat, amelyet követően Amerikában, s haláláig az Institute for Advanced Study, Princeton egyetemen dolgozott. Einstein sok, szintén az Egyesült Államokban dolgozó tudóstársával ellentétben ellenezte az atombomba megalkotását, és a nukleáris fegyverek betiltását szerette volna elérni.

Amerikai évei alatt végig egy olyan általános fizikai modell megalkotásán fáradozott, amely egyetlen egységes elméletbe foglalta volna össze az ismert fizikai törvényeket - célját azonban haláláig sem sikerült megvalósítania. Albert Einstein 1955. április 18-án hunyt el, Princetonban. Hamvait végakaratának megfelelően ismeretlen helyen szórták szét.

A 2005-ös évet Einstein 1905-ös felfedezéseinek 100. évfordulója alkalmából a Fizika Világévének nyilvánították.

 

vissza Vissza a kezdőlapra