2004. május 17. hétfő 23:28

Miért az Európai Néppárt?

 

Érvek az EP-választásokhoz

 

 

Átláthatóság, demokrácia és szubszidiaritás
 

Polgáraink jövője egy demokratikus Európában

 

Olyan demokratikus és érthető Európát szeretnénk, ahol minden polgár otthon és biztonságban érzi magát – demokratikus és polgári jogai tekintetében, és a mindennapi életében egyaránt. Elköteleztük magunkat egy több átláthatósággal és demokráciával felruházott EU mellett. Ezért sikeresen szorgalmaztuk a nagyobb nyitottságot és a nyilvánosság-barát EU-igazgatást. Fontos szerepet játszottunk az Alapvető Jogok Chartája kialakításában és az európai alkotmány irányvonalainak meghatározásában.

 

„Felhasználóbarát” Európa
A jó kormányzás biztosításához megfelelő átláthatóságra és elszámoltathatóságra van szükség az európai uniós döntéshozatalban. Sikerrel jártunk a döntéshozatalról szóló információ széleskörű terjesztésében, valamint az intézmények dokumentumaihoz való hozzáférés biztosításában. Ez azonban jobb magatartást és világosabb szabályokat is igényel az EU-igazgatás és a nyilvánosság közötti kapcsolatokban. Kieszközöltük egy magatartási kódex bevezetését az uniós tisztviselők számára, hogy javítsuk a nyilvánossággal szembeni hivatali magatartást.

 

Demokratikus és érthető Európa
Az Európai Unió Alapvető Jogok Chartájának elfogadásához vezető folyamat és a jövőbeni európai alkotmányra javaslatot tevő Konvent hajtóerejeként az ENP-ED Képviselőcsoportja jelentősen hozzájárult egy demokratikusabb, polgár-központú Európa előmozdításához. A polgári jogok védelme a jogállamiságon alapuló demokratikus rendszer központi eleme. Az Alapvető Jogok Chartája a polgárokat kiegészítő védelemmel látja el, például a saját tagállamukkal szemben. Az ENP-ED javaslatai közvetlenül hatást gyakoroltak a Charta számos szakaszára, különösen az EU szellemi és erkölcsi örökségéről, a tagállamok sokszínűségének és identitásának minden szinten történő tiszteletben tartásáról és a szülők gyermekeik nevelésére vonatkozó szabadságáról szólókra.

 

A szubszidiaritás elvén alapuló Európa
Az ENP-ED Képviselőcsoportja azt kívánja, hogy Európa tartsa tiszteletben a nemzeti identitásokat és a regionális és helyi önkormányzatokat, a nemzetállamok és azok régiónak hatásköreit. Az EU csak akkor intézkedhet, ha az hatékonyabb mint a nemzeti vagy regionális szintű intézkedés.A mi sikerünknek volt betudható, hogy az alkotmánytervezetben tisztázódtak az EU, a tagállamok és a régiók hatáskörei. Kiállunk a szubszidiaritás elve tiszteletben tartásának garantálása mellett is. Sikerrel illesztettünk be az alkotmánytervezetbe egy olyan ellenőrzési mechanizmust egy előrejelző rendszerrel együtt, amely lehetővé teszi a nemzeti parlamentek számára, hogy már a Bíróságot megelőzve cselekedjenek olyan esetekben, amikor ez az elv megsérül.

 

Fogyasztóbarát Európa
A belső piac úgy került kialakításra, hogy annak előnyeit ne csak a gazdaság, hanem az európai polgárok mint fogyasztók is élvezzék. Ahhoz, hogy az egységes piac előnyeit teljes mértékben ki tudják aknázni, az európai polgároknak biztonságban kell érezniük magukat. Azt szeretnénk, hogy egyforma magabiztossággal vásároljanak országuk határain túl és lakhelyük főutcájában is. Ezért a fogyasztóknak nem csak a nagyobb választék és a kedvezőbb árak előnyeit kell élvezni, hanem gazdasági és jogi érdekeiknek az egész kibővült Unióban történő jobb védelméből és egységes végrehajtásából származó előnyöket is. A szakemberek szabad mozgása tekintetében az ENP-ED képviselőcsoportja küzd a szakképesítések tagállamok közötti jobb és gyorsabb kölcsönös elismeréséért.

 

forrás: EPP-ED

Vissza a kezdőlapra