2004. május 17. hétfő 23:11

Miért az Európai Néppárt?

 

Érvek az EP-választásokhoz

 

 

Határok biztosítása, illegális bevándorlás és terrorizmus elleni harc
 

Biztonságosabb Európát az állampolgároknak

 

A biztonság fontos kérdés Európa állampolgárai számára. Az illegális bevándorlás, a terrorizmus és a szervezett bűnözés kockára teszik társadalmaink biztonságát. Ezek leküzdéséhez több közös, európai szintű cselekvésre van szükség. A tagállamok egyénileg nem garantálhatják a biztonságot a ma kihívásainak nemzetközi jellege miatt. Ezért egységesebb európai fellépést: intenzív rendőrségi és igazságszolgáltatási együttműködést akarunk a hatékony bűnözés-, illegális kereskedelem- és terrorizmusellenes harc érdekében.

 

Az illegális bevándorlás elleni harc
A politikai üldöztetés áldozatainak menedékjog jár az EU-ban. Ám az illegális bevándorlóknak e joggal való visszaélése – évente több mint 500 000-en érkeznek az Európai Unióba a jobb élet reményében – nem tolerálható. Ezért egyértelmű válaszvonalat húztunk a harmadik országból származó, gazdasági jellegű munkaerő bevándorlását szabályozó és a Genfi Egyezménnyel összhangban lévő, a politikai üldözöttek számára menedékjogot biztosító politikák között. A gazdasági jellegű bevándorlás mértékének munkaerőpiacaik szükségletei függvényében történő szabályozása a tagállamok hatáskörében kell maradjon.

 

Gyors és összehangolt menedékjogi eljárás
A menedékjogot kérőknek jogi biztonságot kívánunk nyújtani. Ugyanakkor lehetővé kívánjuk tenni, hogy a tagállamok élhessenek a kérelem visszautasításának jogával a menedékstátusra nem jogosultak esetében. Ehhez következetes jogszabályokra van szükség a harmadik országból származó személyek belépésére és a vízumok kibocsátására vonatkozóan. Az emberkereskedők és az illegális bevándorlók a nemzeti előírások között fennálló ellentmondások legnagyobb nyertesei.

 

Biztonságosabb külső EU-határok
A bővítés következtében a külső szárazföldi határok számának növekedése nagyobb biztonságot kell jelentsen. Ehhez az Unió külső határainak következetes és hatékony közös igazgatására van szükség. Növelni kell az ellenőrzéseket, és egy működő figyelmeztető-rendszert kell létrehozni. Az európai partszakaszok védelmét egy parti őrség segíthetné.

 

A bűnözés és az emberkereskedelem elleni harc
A szervezett bűnözés és az emberkereskedelem gyakran összefügg egymással. Nemzetközi jellegük miatt az Európai Uniónak határozottan fel kell lépnie ellenük az állampolgárok biztonságának garantálása érdekében. Meghatároztuk a bűnözés elleni harc közös EU-s rendőri fellépéseinek kereteit: a bűnözés fő ágainak erőforrásait és adatait elemző vegyes csoportokat hoztunk létre. Kiálltunk az illegális kereskedelemben résztvevőkre minimálisan kiszabható büntetés növelése valamint az eltűnt és a bántalmazott gyermekek európai hálózatának létrehozása mellett.

 

A terrorizmus elleni harc
A terrorizmus nagy kihívás az állampolgárok biztonságára nézve: közvetlen támadást jelent a demokráciára és mérhetetlen szenvedést okoz ártatlan emberek és családjaik számára. Az ENP-ED Képviselőcsoportja elkötelezte magát a terrorizmus minden dimenziójának leküzdésére. Sikeresen küzdöttünk a fokozott, kölcsönös segítségnyújtásért a terrorista tevékenységek megelőzésében és az ellenük való küzdelemben a megnövelt rendőri és igazságszolgáltatási együttműködésen keresztül. Támogattuk a veszélyes bűnözők kiadatását könnyítő európai elfogatóparancs megalkotását, és egy lista összeállítását kértük a terroristákról és a terrorista szervezetekről, amely alapján a tagállamok befagyaszthatják ezen szervezetek vagyonát.

 

forrás: EPP-ED

Vissza a kezdőlapra