2004. május 19. szerda 12:02

Miért az Európai Néppárt?

 

Érvek az EP-választásokhoz

 

Gazdaság: Európát világelsőnek

Munkahelyteremtő, versenyképes gazdaság

 

Virágzó Európát akarunk állampolgáraink számára. Európának idomulnia kell a globális gazdasághoz, és jobban kell teljesítenie, ha növekedés és több munkahely teremtése a célunk. Teendőink sorának élén a gazdasági reform végrehajtása és az ösztönző üzleti környezet megalkotása állnak. A lisszaboni reformcsomag gyors végrehajtása előfeltétele Európa dinamikus és versenyképes gazdasággá válásának.

Ösztönző üzleti környezet
A vállalkozások, és nem az állam a foglalkoztatás és a növekedés kulcsa. Vállalatainknak és az európai gazdaságnak a hatékony üzleti folyamatokat segítő, versenyképes környezetre van szüksége, mely lehetővé teszi új munkahelyek létrehozását.

  1. Vállalkozásbarát környezet létrehozása: javítani kívánjuk az európai vállalatok helyzetét a minőségi jogi és pénzügyi keretek létrehozásával. A felesleges bürokráciát vissza kell szorítani. Minden új jogszabály megalkotása előtt következetes üzleti költségelemzést kell végezni.

  2. Új vállalkozások létrejöttének támogatása: a jogi akadályokat el kell törölni. Az új vállalatoknak könnyebben kell induló- és kockázati tőkéhez jutniuk. Egyszerűvé kell tenni a cégalapítást Európában.

  3. Kis- és középvállalkozások támogatása: az EU-ban a vállalatok több mint 99%-át kitevő kis- és középvállalkozások biztosítják az új munkahelyek több mint 60%-át, és ők serkentik a gazdasági növekedést. El kell törölnünk a túlszabályozottság terheit, könnyebb hozzáférést kell biztosítani a finanszírozáshoz és a fejlesztési támogatásokról szóló információkhoz. Pénzügyileg is támogatnunk kell az innovatív, munkahelyteremtő kis- és középvállalkozásokat.

Lehetőségek a munkanélküliek számára

  1. A munkanélküliek elhelyezkedési lehetőségeinek javítása: több átképzési lehetőséget kívánunk biztosítani a munkanélküliek számára, hogy végzettségük jobban alkalmazkodjon a piaci igényekhez. Az egész életen át tartó tanulásra különös hangsúlyt fektetünk.

  2. A munkaerőpiac reformja – senki sem maradhat alul: a vállalatokat támogatni kell többek között adópolitikai ösztönzőkkel, hogy a munkanélkülieket illetve az alacsonyabb végzettségű munkaerőt alkalmazzák. Rugalmas munkaerőpiacra van szükségünk. A cégek számára a munkaerő alkalmazását nehezítő adminisztratív akadályokat meg kell szüntetni.

A világelsővé válás folyamata
1. Több kutatás, képzés és szerkezeti reform: A kutatási kiadások aránya Európában túlságosan alacsony (1,9%). Globális versenytársaink utoléréséhez el kell érnünk a GDP legalább 3%-át. A versenyképességhez minőségi és innovatív termékekre van szükség, melyeket az erős kutatási szféra és a magasan képzett emberi erőforrás tud nyújtani. Európának a szerkezeti reformok elindításához világos útitervre valamint a kutatásba, illetve a minőségi oktatásba és képzésbe való jelentősebb befektetésekre van szüksége.
Ezen célok eléréséhez közös európai kutatási célokra, valamint hatékony nemzeti kutatási programokra van szükség.

2. Az egységes piac dinamikus és versenyképes piaccá alakítása: Az ENP-ED Képviselőcsoportja élen járt az európai egységes piac megteremtésében, folyamatos nyomást gyakorolva a liberalizáció, a dereguláció és a fogyasztók több választási lehetőséggel való ellátása érdekében (nemzetközi kifizetések díjainak csökkentése, távközlési piac megnyitása az EU-ban, digitális gazdaság fejlesztése, komoly előrelépések a gáz- és árampiac liberalizációjában). Fenntartottuk ezt a folyamatot, és megvédtük a szociális piacgazdaságot a szocialisták nyomása ellenében, mely az adók, az állami szerepvállalás és az államadósság növelését célozta.

Most ki kell alakítanunk a szolgáltatások belső piacát, 2005 végéig meg kell alkotnunk a pénzügyi szolgáltatások akciótervét, valamint javítanunk kell a távközlési, energiaipari és szállítási piac teljesítményén a megfelelő jogszabályok teljeskörű alkalmazásával.

forrás: EPP-ED

Vissza a kezdőlapra