2004. május 23. vasárnap 22:54

Miért az Európai Néppárt?

 

Érvek az EP-választásokhoz

 

Szolidaritás, szubszidiaritás és sokszínűség

Dinamikus régiók

 

Az erős régiók erős Európát alkotnak

Európa gazdagsága régióiban rejlik. Az erős régiók erős Európát alkotnak. Régióink az emberek életterét adják, meghatározzák identitásunkat, és kulturális örökségünket testesítik meg. Síkra szállunk valamennyi európai régió kiegyensúlyozott fejlesztéséért. Tiszteletben tartjuk és támogatjuk identitásukat és sokszínűségüket. 250 európai régiónk azonban földrajzi és történelmi okoknál fogva különböző módon és sebességgel fejlődött. Az EU gazdasági és szociális kohéziós politikája központi szerepet játszik a gazdasági és szociális fejlődésben, lehetővé téve a régiók virágzását.

Szolidaritás Európa régiói és nemzetei között
Támogatjuk a régiók közötti szolidaritást. Az EU-forrásokat a nemzeti és helyi szükségleteknek megfelelően gazdasági és szociális fejlesztésre kell használni az infrastruktúra, a gazdasági tevékenység megteremtése és a munkanélküliség terén jelentkező problémák leküzdése érdekében. A régiók és államok közötti fejlettségi különbségek csökkentése kulcsfontosságú az Unió politikai stabilitásának, szociális és területi kohéziójának erősítéséhez.

Fenntartható támogatás az élő és dinamikus régiókért
Erősíteni kívánjuk az országok és régiók potenciálját a globális versenyben való helytálláshoz. Polgárainknak kedvező kilátásokkal teli jövőt kívánunk régióikban. A helyi és regionális gazdaságot ezért erősíteni, a képzési rendszereket modernizálni és a munkahelyteremtést támogatni kell a régiókban. A regionális politika végső célja az, hogy egyetlen régió se szoruljon segítségre.

Valódi értéktöbblet
A regionális politika által sikerült csökkenteni a fejlettségi szintbeli különbségeket. A strukturális alapok minden egyes, fejletlenebb régióra fordított eurója 1,33 euróval növelte a regionális jövedelmet. Ez rámutat az uniós támogatások által nyújtott értékétöbbletre.

Méltányos elosztás
A 25 tagú újraegyesült Európának nagyobb gazdasági, társadalmi és földrajzi egyenlőtlenségekkel kell szembenéznie. A szolidaritás elve az új tagállamok fejletlenebb régióinak megfelelő támogatását teszi szükségessé. Mindemellett nem feledkezhetünk meg a mostani kedvezőtlenebb helyzetű régiók strukturális fejlesztési szükségleteiről sem. Célunk, hogy az európai uniós támogatások méltányosan, a szükségleteknek megfelelően kerüljenek elosztásra Európa régiói között.

A szubszidiaritás elvén alapuló Európa
Európának tiszteletben kell tartania a nemzeti identitásokat és a regionális és helyi önkormányzatokat, az EU-jogszabályoknak pedig a nemzetállamokat és azok régióit: Ez politikánk egyik alapelve. Az EU csak akkor intézkedhet, ha az hatékonyabb, mint a nemzeti vagy regionális szintű intézkedés. Hiszünk a helyi felelősségvállalásban és a polgárközeli decentralizált döntésekben.

A szubszidiaritás tiszteletben tartásának ellenőrzése
Garantáljuk a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartását. Az EU alkotmánytervezetébe bevezettünk egy ellenőrző mechanizmust, amely jogi lépések megtételére ad lehetőséget a nemzeti parlamenteknek abban az esetben, ha az EU megszegi a szubszidiaritás elvét.

Hagyományaink és kulturális sokszínűségünk megőrzése
Védelmezzük Európa régióinak identitását, mert gazdagságunk regionális hagyományainkban és kulturális sokszínűségünkben is rejlik. Nemcsak polgáraink nemzeti identitását tartjuk tiszteletben, hanem aktívan támogatjuk a regionális és kulturális sokszínűséget is. Ösztönözzük a kultúrák és nyelvek megőrzését és tanításukat. Támogatjuk a regionális termékeket, és védjük a származást jelölő címkéket.

 

forrás: EPP-ED

Vissza a kezdőlapra