2004. május 26. szerda 23:36

Miért az Európai Néppárt?

 

Érvek az EP-választásokhoz

 

Erős európai kül- és védelmi politika

Európa mint megbízható és erős globális szereplő

 

Európa ma a világ egyik vezető gazdasági és kereskedelmi hatalma. De nem akarjuk, hogy csak globális szereplő legyen. Meg akarjuk védeni közös értékeinket, mint a demokrácia, az emberi jogok tiszteletben tartása és a jogállamiság. Hozzá akarunk járulni az egész világra kiterjedő béke és biztonság fenntartásához.

Koherens és látható külpolitika
Célunk, hogy Európa a nemzetközi színtéren is befolyással bírjon. Az ENP-ED Képviselőcsoportja támogatja a hatékony közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) kialakítását. Feladatunk

Egységes hangon beszélni
Európának a hatékonyság és következetesség eléréséhez saját külügyminiszterre van szüksége. Az ENP-ED Képviselőcsoportja vezető szerepet játszott az Európai Konventben a főképviselői hivatal és a külkapcsolatokért felelős biztosi tisztség összevonására irányuló törekvésekben. A javaslatot, amely szerint az európai külügyminiszter egyben az EU Külügyi Tanácsának elnöke és a Bizottság alelnöke is lenne, széles körben támogatták az intézményi reform vitája során. Az európai külügyminiszter révén Európának egységes és befolyásos arculata lesz.

Hatékony európai védelmi politika
Ahhoz, hogy a nemzetközi biztonság terén eleget tegyünk kötelezettségeinknek, nem csak hitelt érdemlő külpolitikára van szükség. Célunk, hogy Európa olyan új biztonsági kihívásoknak is megfeleljen mint a terrorizmus elleni küzdelem. Európának hozzá kell járulnia a békefenntartáshoz, a válságkezeléshez és a háború utáni stabilizációhoz. A külpolitikai nyilatkozatok és béketervek csak akkor hitelesek, ha vannak eszközeink azok megvalósítására. Képesnek kell lennünk konfliktusmegelőző rendőri erők küldésére harmadik országok hírszerzése, felszerelése és technológiája nélkül.

Felkészülés a jövőbeli konfliktusokra
Az állandó fenyegetettségen alapuló hidegháborús szövetség és elkerülhetetlen velejárói már a múlté. Századunk átláthatatlanabb veszélyekkel néz szembe. Ellenségeink kevésbé felismerhetőek, az egész világra kiterjedő hálózatokat hoztak létre. Európa - a NATO-val együttműködve és annak tevékenységét kiegészítve - az Egyesült Nemzetek céljaival és a nemzetközi jog alapelveivel összhangban járul hozzá a kollektív biztonsághoz.

Önálló szereplővé válni
Az ENP-ED Képviselőcsoportja javaslatokat tett egy konkrét fejlesztési tervet magában foglaló európai biztonsági stratégiára. Először a katonai téren fellelhető hiányosságokat kell megszüntetni. 25 önálló hadsereg költséges és nem hatékony. Ezért átfogó katonai képességek kifejlesztésére, eszközeink összevonására valamint a nemzeti hadseregek közbeszerzéseinek összehangolására van szükség. Annak érdekében, hogy a lehető legkisebb késedelemmel küldhessünk csapatokat a válságok által érintett térségekbe, a katonai hírszerzés terén is önállóvá kell válnunk.

Az új „petersbergi feladatok”
Képviselőcsoportunk az Unió által vállalt küldetések bővítését javasolja. Azt akarjuk, hogy az EU nagyobb mértékben vegyen részt a konfliktusmegelőzésben, a leszerelési műveletekben, a konfliktus utáni stabilizációban, valamint a terrorizmus elleni küzdelemben.
 

forrás: EPP-ED

Vissza a kezdőlapra