2004. május 27. csütörtök 23:59

Miért az Európai Néppárt?

 

Érvek az EP-választásokhoz

 

Átláthatóság és helyes igazgatás

Az EU-költségvetés hatékony és felelős felhasználása

 

Hajtóerő a polgárok érdekében


A költségvetési ellenőrzés az Európai Parlament egyik legfontosabb jogköre. Az elmúlt tíz év során az ENP–ED Képviselőcsoportja folyamatosan nyomást gyakorolt a Bizottságra az EU-pénzek elköltésének jobb átláthatósága és elszámoltathatósága érdekében. Az európai adófizetők pénzét oly módon kell elkölteni, hogy minden kiadott euró mögött megfelelő érték legyen, a hűtlen kezelés és a csalás kockázata nélkül. A képviselőcsoport síkra száll a közpénzek kezelésének szigorú felügyeletéért és a tisztviselők felelősségre-vonhatóságáért.
Követeljük a főbiztosok politikai felelősségét hatáskörük területén. Szorgalmazzuk a helytelen igazgatás és a csalás könyörtelen kiszűrését minden intézményben.

A Bizottság elszámoltathatóságának növelése
A legutóbbi Bizottság lemondását követően kényszerítettük a Prodi-Bizottságot, hogy nagyobb elszámoltathatóságra és távlati reformokra kötelezze el magát. Nyomást gyakoroltunk a szorosabb belső igazgatás, a jobb személyzeti politika és a Bizottságon belüli jobb pénzügyi ellenőrzés érdekében. Eredményeink:

  1. Felállítottuk a független Csaláselleni Hivatalt, az OLAF-ot.

  2. Megalakult egy új belső könyvvizsgáló-szolgálat és új pénzügyi szabályzat lépett életbe.

  3. Új szabályok léptek életbe az információ-szolgáltatókkal kapcsolatban.

  4. Elkészült a tisztviselők magatartási kódexe.

  5. Az új személyzeti szabályzat javította a belső ügykezelést.

A Bizottság reformjának megvalósítása
Az Európai Bizottság reformját hatékonyan be kell fejeznünk, a reform eredményeit pedig meg kell vizsgálnunk. A vezető tisztviselők kinevezéséhez kötelező érvényű viselkedési kódexet szorgalmazunk, és követeljük a biztosok és főigazgatók pénzügyi érdekeltségeinek kötelező nyilvánosságra hozatalát az inerneten. De különösen szeretnénk a biztosokat politikailag beszámoltathatóvá tenni; politikailag felelőssé kell tenni őket a megbízatásuk alatt kezelt pénzért!

Kitartó harc a csalás ellen
Az ENP–ED Képviselőcsoportja mindig is vezető szerepet játszott a csalás és hűtlen kezelés elleni küzdelem új módozatainak megtalálásában és a pénzügyi elszámoltathatóság növelésében. Ezt a feladatot azonban még nem teljesítettük. Az OLAF további megerősítését szorgalmazzuk azáltal, hogy garantáljuk a Bizottságtól való teljes függetlenségét. Nagyobb figyelmet kell szentelni az EU-pénzek helytelen felhasználásának a tagországokban és a csalásnak az Unió saját forrásai begyűjtése közben. Követeljük, hogy a Parlament is részt vegyen a Miniszterek Tanácsa működési költségeire fordított összegek ellenőrzésében. Európai ügyészség létrehozását szorgalmazzuk az EU pénzügyi érdekeinek védelmében. Biztosítani kell az EU-pénzek magas szintű követelmények szerinti kezelését mind a 25 jövőbeni tagországban.

Nyitottság és átláthatóság
Az európai intézmények megfelelő működésének védelméhez a pénzügyi folyamatokban nem csak átláthatóságra és nyitottságra van szükség. Az ENP–ED Képviselőcsoportja küzd az EU-dokumentumok nagyobb átláthatóságért és széleskörű nyitottságáért. Az ENP–ED Képviselőcsoportja az Unió államháztartásának jobb és rendezett kezelése terén is óriási sikert ért el: a közvélemény most már automatikusan hozzáfér az intézmények hivatalos dokumentumaihoz. A legtöbb dokumentum elérhető az interneten, vagy igény esetén megkapható. A szerződések odaítélésének folyamatában is elértük a nagyobb nyitottságot. A Bizottság munkájának jobb ellenőrzése érdekében az ENP–ED Képviselőcsoportja kiállt azért – és sikerrel járt –, hogy a Parlamentnek szélesebb jogi hatásköre legyen személyek, vagy bármely dokumentum kikérésére a Bizottságtól. Így a Parlament abban a helyzetben van, hogy folyamatosan ellenőrizheti a Bizottság tevékenységét és gyorsan és hatékonyan vizsgálódhat, ha hivatali visszásságot sejt.

forrás: EPP-ED

Vissza a kezdőlapra