2004. június 11. péntek 23:02

Miért az Európai Néppárt?

 

Háttéranya az EP-választásokhoz

 

A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSE

Háttér: A téma fontossága - európai hozzáadott érték

A Culture 2000 program új lendületet adott a Közösség kulturális területen végzett tevékenységének. A program alapjául a Szerződés 151. cikke szolgál, amely biztosítja, hogy a Közösség hozzájárul a tagállamok kultúrájának felvirágoztatásához, előtérbe helyezi közös kulturális örökségüket, és szorgalmazza a tagállamok közötti együttműködést. Ezen együttműködés középpontjában az európai népek kultúrájával és történelmével kapcsolatos ismeretek bővítése és szélesebb körű terjesztése, a művészi és irodalmi alkotás és a közös kulturális örökség áll.

I. - Mit tesz az Európai Unió? - Az intézkedések területei és módozatai

A Culture 2000 program az előadóművészet, a képzőművészet és a kulturális örökség, valamint az irodalom és a műfordítás területén finanszírozott évi mintegy 250 projekt révén segíti a résztvevő államok magánszektorban és közszektorban tevékenykedő kulturális szervezői, kulturális hálózatai és egyéb kulturális partnerei, valamint kulturális intézményei közötti együttműködést. Elsődleges célja közös kulturális terület létrehozása az európai népek számára. A program nyitva áll a tagjelölt országok és az EGT országok előtt, ami azt jeleni, hogy a keretprogram 30 ország szervezőinek kulturális együttműködését teszi lehetővé.

Európa kultúrfővárosa

A cél az európai kultúrák gazdagságának és sokféleségének, valamint közös vonásainak hangsúlyozása és az uniós polgárok kölcsönös megismerésének elősegítése. Az Európai Unió a Culture 2000 keretprogram révén, az eseménynaptár európai szintű programjainak támogatásával tud pénzügyileg hozzájárulni az Európa kultúrfővárosa projekthez.

A nyelvek európai éve 2001 létrehozása

A cél az volt, hogy az uniós lakosság tudatára ébredjen, mekkora előny, ha idegen nyelveket ért, beszél és tanul.

A javaslat célkitűzései a következők:

a)      a széles nyilvánosság figyelmének felhívása a különböző nyelvek tanulásának előnyeire;

b)      minden ember bátorítása az élethosszig tartó tanulásra és az ehhez kapcsolódó készségek megszerzésére;

c)      a nyelvek tanításával és tanulásával kapcsolatos információk összegyűjtése és terjesztése.

 

II. - Mit ért el az ENP–ED Képviselőcsoportja?

A Culture 2000 programmal és annak meghosszabbításával kapcsolatban az ENP–ED Képviselőcsoportja a költségvetés összegének emelését javasolta, amit azonban sajnálatos módon nem sikerült keresztülvinnie, mivel a Tanácsban egyhangú szavazásra van szükség. Mindazonáltal az ENP–ED Képviselőcsoportjának teljes mértékben sikerült elérnie a program átalakítását.

Képviselőcsoportunk attól tartott, hogy a Tanács előnyben részesíti a nagyobb szabású kulturális hálózatokat és hálózatcsoportok létrehozását, ami káros következményekkel járna a kisebb és közepes hálózatokra, és jelentősen megnehezítené az ellenőrzést. Politikánk prioritásával összhangban mi a kisebb- és közepes léptékű tevékenységeket támogatjuk, mert azok kihatásai (a program különböző intézkedései közötti költségvetés elosztásának, és az intézkedés típusának megváltoztatása) valószínűleg közvetlenebb módon érintik a polgárokat.

A nyelvek európai évével kapcsolatban az ENP­–ED Képviselőcsoportja a Bizottság javaslatát a következőkkel egészítette ki:

·        az anyanyelv tökéletes birtoklása és a klasszikus nyelvek, különösen a görög és a latin ismerete megkönnyíti más nyelvek elsajátítását;

·        a tevékenységeket (helyi, regionális és nemzeti szinten) decentralizálni kell, és hozzá kell igazítani őket az adott helyzethez és az adott célcsoport szükségleteihez;

·        el kell érni a célcsoportokat (diákok, szülők, dolgozók, munkanélküliek, határ- és peremterületeken élők, kulturális testületek, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, bevándorlók stb.) és a nyelvtanulásnak a személyi és szakmai önkifejezés és fejlődés eszközévé kell válnia.

 

III.- Céljaink a következő parlamenti ciklusra

Az ENP–ED Képviselőcsoportjának stratégiája a kulturális együttműködés erősítése politikai és költségvetési szinten egyaránt, hogy az európai kulturális övezet egységként léphessen fel.

Európa eltérő kulturális emlékeinek és értékeinek elismerése és támogatása révén a térség hozzájárul kontinensünk népeinek dialógusához, megértéséhez és jobb összetartásához.

·        a minősített többségű szavazást ki kell terjeszteni az EUSz kultúrpolitikájának területére;

·        a Strukturális Alapok által támogatott projektek kulturális aspektusainak figyelembevételével fokozni kell a kulturális szektorban zajló versenyt;

·        A Culture 2000 keretprogram átalakítása során a program működőképesebbé tételére kell törekedni, hogy az a Közösség kulturális tevékenységének valódi eszközévé váljon, egyszerre elégítve ki a kulturális szektor igényeit és a polgárok elvárásait (kiváltképpen felhasználóbarátabb, átláthatóbb és következetesebb menedzsmentre van szükség, amelyik a tartalomra, a művészi értékelésre és az európai kultúrához való nyilvános hozzáférésre helyezi a hangsúlyt).

Az ENP–ED Képviselőcsoportja politikai akaratának köszönhetően az EU tagállamai a jövőben is képviselhetik kulturális sokszínűségüket a WTO előtt. Az egyezmény vázlata kulturális kérdésekben fenntartja és megerősíti az egyhangú döntést a nemzetközi tárgyalások és a WTO-megállapodások elfogadásánál.

forrás: EPP-ED

Vissza a kezdőlapra