2004. június 15. kedd 22:01

 

Két kampánycsend-sértést állapított meg eddig az Országos Választási Bizottság

 

Eddig két esetben állapítottak meg kampánycsend-sértést. A Magyar Televízió 2-es csatornájának roma magazinja, valamint a Népszava június 12-i számával kapcsolatban.

 

A két határozat szövege:

Az Országos Választási Bizottság
68/2004. (VI. 15.) határozata

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34. § (2) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva a dr. Ny. Zs. által képviselt Fidesz - Magyar Polgári Szövetség panasza tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyar Televízió m2 csatornája megsértette a kampánycsendet.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet az Országos Választási Bizottságnál benyújtani. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2004. június 18-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

I.

Dr. Ny. Zs. 2004. június 13-án panaszt nyújtott be a kampánycsend megsértésére hivatkozva. Előadása szerint 2004. június 12-én 9.05 órakor a Magyar Televízió m2 csatornája kisebbségi műsort sugárzott Roma magazin címmel. A műsorban megszólalt dr. L. K. esélyegyenlőségért felelős tárca nélküli miniszter, a Magyar Szocialista Párt európai parlamenti listáján harmadikként szereplő jelölt is. Megszólalt továbbá T. L. romaügyi államtitkár, szintén szocialista politikus, aki megemlítette K. P. kancellária-miniszter és B. S. munkaügyi miniszter nevét, olyan színben tüntetve fel a szocialista politikusokat, mint akik különösen sokat tesznek a hazai cigányság felemelkedéséért. A beadványozó álláspontja szerint a fentiek alkalmasak a választói akarat befolyásolására és sértik a Ve. 41. §-át.

Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a Ve. 41. §-a, valamint az Országos Választási Bizottság 11/1998. (V. 18.) állásfoglalása alapján a kampánycsend megsértésének minősül, ha annak beállta után bármely írott vagy elektronikus médium a választással összefüggésbe hozható személyt vagy pártot említ vagy szerepeltet.

A fentiek alapján L. K.-nak a Magyar Szocialista Párt jelöltjének szerepeltetésével a Magyar Televízió m2 csatornája Roma magazin című műsorával megsértette a kampánycsendet.

II.

A határozat a Ve. 41. §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás pedig a Ve. 77. és 80. §-ain alapul.

Budapest, 2004. június 15.

Dr. Molnár Miklós
az Országos Választási Bizottság
elnökhelyettese

************

Az Országos Választási Bizottság
69/2004. (VI. 15.) határozata

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 34. § (2) bekezdésében megállapított hatáskörében eljárva a dr. Ny. Zs. által képviselt Fidesz - Magyar Polgári Szövetség panasza tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Népszava című napilap megsértette a kampánycsendet.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet az Országos Választási Bizottságnál benyújtani. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2004. június 18-án 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

I.

Dr. Ny. Zs. 2004. június 13-án panaszt nyújtott be a kampánycsend megsértésére hivatkozva. A beadványozó álláspontja szerint a Népszava című napilap 2004. június 12-i, szombati 136. száma a 11. oldalon egész oldalas, fotóval ellátott cikket közöl "G. K. lép hétfőtől L. K. helyébe" címmel. A cikk L. K. életútját, az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal élén, majd esélyegyenlőségért felelős tárca nélküli miniszterként betöltött szerepét hosszasan méltatja. A cikkhez kapcsolódó fotón L. K. is látható. Dr. L. K. esélyegyenlőségért felelős tárca nélküli miniszter, a Magyar Szocialista Párt európai parlamenti listáján harmadikként szereplő jelölt.

A Nészava ugyanezen számának 3. oldalán a "Sikeresek a nép ügyvédei" írás V. P.-t említi, mint az "új jogintézmény atyjá"-t, valamint a képviselő álláspontját, szándékait ismerteti a jogi segítségnyújtás új lehetőségeiről. Dr. V. P. a Magyar Szocialista Párt képviselője, a Magyar Szocialista Párt európai parlamenti listáján huszonnegyedikként szereplő jelölt.
A beadványozó álláspontja szerint a fentiek sértik a Ve. 41. §-át, és alkalmasak a választói akarat befolyásolására.

Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a Ve. 41. §-a, valamint az Országos Választási Bizottság 11/1998. (V. 18.) állásfoglalása alapján a kampánycsend megsértésének minősül, ha annak beállta után bármely írott vagy elektronikus médium a választással összefüggésbe hozható személyt vagy pártot említ vagy szerepeltet.

A fentiek alapján dr. V. P.-nak, valamint L. K.-nak a Magyar Szocialista Párt jelöltjeinek említésével a Népszava című napilap 2004. június 12-i száma megsértette a kampánycsendet.

II.

A határozat a Ve. 41. §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás pedig a Ve. 77. és 80. §-ain alapul.

Budapest, 2004. június 15.

Dr. Molnár Miklós
az Országos Választási Bizottság
elnökhelyettese

 

MTI

vissza Vissza a kezdőlapra