2004. április 21. szerda 15:03

 

Könyv-ajánló
Csoma Gergely: Elveszett szavak

 

A moldvai magyarság írott nyelvemlékei

 

Kiadja az Etnofon Records A kötet ára: 4200,- Ft.
Levélcím: Kiss Ferenc 1055 Budapest, Falk Miksa u. 16.
E-mail: info@etnofon.hu
http://www.etnofon.hu

 

Az Észak-Kelet-Romániában élő, századok óta rohamosan asszimilálódó moldvai csángóság magyar nyelvemlékeit kutatja évtizedek óta Csoma Gergely.

 

Új könyve ezeket a közel 150 éve tartó erőszakos asszimilációnak ellent álló dokumentumokat tartalmazza. Kántorok 1805-ös énekeskönyvei, kézzel írott imádságos füzetei elevenednek meg a kötet lapjain. Búcsúsénekek, halottbúcsúztatók, menyasszonysiratók, mágikus varázslások "bájilóversei' kerültek a kutató fényképész lencséi elé.

 

Kidöntött, elégetett, megsemmisített magyarvésetű fejfák, kálvária keresztek véletlenül megmaradt darabjait láthatjuk itt, talán utoljára. Templomok nehezen megközelíthető tornyában lapuló, magyar feliratú harangok tanúskodnak a moldvai katolikusság magyar származása mellett.

 

A képek megrendítő keménységgel mutatják a nyelvi romlás állomásait: a legrégebbi, szinte hibátlan helyesírású szövegek után a romlás-pusztulás dokumentumai is láthatók: "románbetűs, román helyesírású", szinte felismerhetetlenségig torzított ének és imaszövegek dokumentálják az erőszakos beolvasztást.

 

Fontos sajátossága a könyvnek, hogy a szerző a szövegek mellett  mindig bemutatja az embert, az írások létrehozóját, őrzőjét, olvasóját - felhasználóját, és annak szinte középkori környezetét.

 

A könyvet 144 színes kép alkotja, aláírásokkal, magyarázó  szövegekkel, tanulmányokkal, magyar-román helységnévtárral és térképpel együtt. Külföldiek számára angol nyelvű képaláírások  segítik a tájékozódást.

 

 

vissza Vissza a kezdőlapra