2004. június 27. vasárnap 21:21

 

Emlékezés Kriza Jánosra

 

1811. június 28-án Nagyajtán született Kriza János unitárius püspök,
népköltészeti gyűjtő, a "Vadrózsák" összeállítója.

1820-tól Torockón, 1825-tõl Székelykeresztúron, 1829-tõl Kolozsvárt járta iskoláit, melynek végeztével 1835-ben kolozsvári lelkésszé választották. Ekkor külföldre ment s két évet a berlini egyetemen töltött. Hazatérve, elfoglalta tanársággal is összekötött állását, melyen szerzett érdemei méltánylásául 1852-ben helyettes generalis notariussá, 1861 júliusában pedig püspökké választják. Mint lírikus költő és népköltési gyűjtő általános elismerésben részesült, ennek kifejezéséül a Magyar Tudományos Akadémia 1863-ban rendes tagjai közé sorozta. Az első erdélyi magyar népköltészeti gyűjtemény, a Vadrózsák kiadója. Az egyházi irodalom terén is sikeresen működött, mint a szabadelvű teológiának egyháza közszellemébe bevivője. Az első erdélyi teológiai folyóirat, a Keresztény Magvető alapító szerkesztője. Zsinati beszédei, prédikációi jelentek meg nyomtatásban.

Sírja Kolozsvárott, a Házsongárdi temetőben van.

 

 

vissza Vissza a kezdőlapra