2004. április 22. csütörtök 22:01

 

„Magyarok Nagyasszonyával az Európai Unióba”
 – közös imádság Székesfehérvárott

Az Európai Unióhoz való csatlakozás előtt két nappal, 2004. április 29-én a Székesfehérvári Püspökség közös imádságra hívja a Katolikus Egyház vezetőit, a papságot és a híveket.

 

Az ünnepség este hat órakor szentmisével kezdődik a Székesfehérvári Szent István Székesegyházban, amelyet Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek koncelebrál Juliusz Janusz érsek, apostoli nunciussal, Seregély István érsekkel, Spányi Antal megyéspüspökkel, valamint a megjelent püspökökkel és papsággal.

A szentmise után a résztvevők körmenetben a Nemzeti Emlékhelyhez vonulnak közös imádságra. Szent István király sírjánál Juliusz Janusz érsek, apostoli nuncius mond beszédet, majd Erdő Péter bíboros elimádkozza a Magyarok Nagyasszonyához szóló felajánlást.

Szent István királyunk halála előtt a Szűzanya oltalmába ajánlotta Magyarországot, emlékezvén arra, hogy amint Szűz Mária Fiára, a világ Megváltójára irányítja figyelmünket, úgy Szent István népének sorsát Jézus Krisztusra bízza, hogy az iránta való elkötelezettségünk Mária által mindörökre megmaradjon.

Szent István a nyugati kereszténység felvételével megmutatta, hogy országunknak nem Európán kívül, hanem benne, Európa szívében kell élnie. Az ezeréves múltra visszatekintve tudjuk, hogy országunk Mária oltalma alatt maradhatott meg kereszténynek és magyarnak, és az Ő oltalma alatt védelmezhettük évszázadokon át Európának azt a részét, amelyhez néhány nap múlva más államokkal együtt teljes joggal csatlakozunk. Ez a jövőnket meghatározó lépés kötelez minket arra, hogy erkölcsi értékeinkkel gazdagítsuk azt a közösséget, melynek tagjai leszünk és megmaradjunk a jövőben is őseink hitében.

A Szent István-i felajánlást 1991. augusztus 20-án a szentatya is megismételte Budapesten, a Hősök terén. A történelem során az ország és az egyház vezetői és királyai is többször emlékeztek meg a felajánlásról.

MK

vissza Vissza a kezdőlapra