2004. május 28. péntek 23:25

 

Nemzeti Petíció: nyílt levél Medgyessy Péter miniszterelnökhöz

 

 

Mi, a Professzorok Batthyány Köre, meg vagyunk győződve arról, hogy az állampolgárok jelentős csoportja felvetéseire és kérdéseire joggal várhat az Országgyűléstől mérlegelt és indokolt választ. Felkérjük Miniszterelnök Urat, hogy mint a Kormány feje, hasson oda, hogy az Országgyűlés minél előbb pótolja e mulasztását - írják a professzorok.Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Egymilliónál több magyar állampolgár alkotmányos panaszjoga alapján Nemzeti Petíció néven kérelmet intézett a Kormányhoz és a Parlamenthez, hogy tárgyalja meg és érvényesítse a 2002-es választáson vállalt, és ennek alapján bizalmat kapott programban foglalt - az egész ország számára fontos - feladatokat.

 

Sajnálatos módon az Országgyűlés nem tett eleget alkotmányos feladatának: több mint egymillió állampolgár kérését még a napirendjére sem vette fel, Miniszterelnök Úr pedig e feladat teljesítése érdekében nem lépett fel.

 

A Professzorok Batthyány Körének határozott véleménye, hogy az állampolgárok részéről alkotmányos jogaik alapján megfogalmazott panaszokkal foglalkozni, kérdésekre választ adni az Országgyűlésnek kötelessége.

 

Kérdezzük Miniszterelnök Urat, kíván-e ennek a több mint egymillió kérelmet benyújtónak egységesen válaszolni? Szíveskedjék ennek során megindokolni, milyen kényszerítő körülmények alapján részesíti előnyben a Kormány a saját meghirdetett programjában foglalt feladatok helyett más feladatok végrehajtását? Kérdezzük, hogy az Alkotmánybíróság többszöri állásfoglalása és döntése ellenére miért nem gondoskodik a Kormány és az Országgyűlés legalább az elért szint meg-tartásáról az otthonteremtés, a munkahelyek védelme, az egészségügy, a mezőgazdaság, az energiaárak, a szociális biztonság, az oktatás, és az egészséges környezet biztosítása terén?

 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
 

Mi, a Professzorok Batthyány Köre, meg vagyunk győződve arról, hogy az állampolgárok jelentős csoportja felvetéseire és kérdéseire joggal várhat az Ország-gyűléstől mérlegelt és indokolt választ.

 

Felkérjük Miniszterelnök Urat, hogy mint a Kormány feje, hasson oda, hogy az Országgyűlés minél előbb pótolja e mulasztását.

 

Budapest, 2004. május 26.

a Professzorok Batthyány Köre
 

vissza Vissza a kezdőlapra