2004. május 19. szerda 13:56

 

Búcsúlevél a PSZÁF vezetésétől

 

Hatályba lépett a PSZÁF átalakításáról is rendelkező törvény. A felügyelet távozó vezetése búcsúlevelet tett közzé a Magyar Tőkepiacban, amelyet változtatás nélkül közlünk.

 

Tisztelt Olvasók, kedves Kollégák!

A befektetők és a betétesek fokozott védelmével kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XXII. törvény, amely a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) átszervezéséről is rendelkezik, a mai napon hatályba lép. Ezzel a közeljövőben lezárul szakmai pályafutásunknak a PSZÁF élén eltöltött időszaka. Ilyenkor – az év végéhez hasonlóan – számvetést készít az ember: mit sikerült megvalósítanunk kitűzött céljainkból, kiknek a tudására, tapasztalataira, segítségére, áldozatkészségére támaszkodhattunk munkánk során.

A felügyeleten eltöltött négy év során mindvégig törekedtünk arra, hogy a PSZÁF átláthatóan működjék. Ennek jegyében szeretnénk a lehető legnagyobb nyilvánossággal megosztani számvetéssel kapcsolatos gondolatainkat.

Amikor 2000-ben az elődfelügyeletek összevonásával létrehozott új intézmény élére kerültünk, sokféle kihívással kellett szembenéznünk. A PSZÁF törvényben meghatározott engedélyezési, ellenőrzési, fogyasztóvédelmi feladatok ellátása mellett az elődfelügyeletek által kidolgozott engedélyezési és ellenőrzési gyakorlatra támaszkodva, azt továbbfejlesztve, ki kellett alakítanunk a nemzetközileg is újszerű, integrált felügyeleti munka szervezeti, módszertani kereteit és gyakorlatát.

A felügyelet működési alapelveinek 2000 nyarán történő megfogalmazásától mára eljutottunk oda: egységes elveket szem előtt tartó, egységes eljárási szabályokat követő, egységes, ám a szektorok közötti különbségeket megfelelően kezelő módszertani megoldásokkal és teljes körű informatikai támogatottsággal rendelkező felügyelet lettünk. A PSZÁF korszerű, hatékony, nemzetközi tekintélyű integrált szervezetté vált.

A kezdetektől fogva törekedtünk arra, hogy hatósági munkánk mellett szolgáltassunk is: a felügyelt intézmények számára szakmai konzultációink, ajánlásaink, elemzéseink révén igyekeztünk hasznos, naprakész, gyakorlati tudnivalókat közvetíteni, egyebek közt a nemzetközi szervezetekben folyó munkáról, az EU-csatlakozással kapcsolatos döntésekről. A pénzügyi szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek ismereteinek bővítését többek között termék-összehasonlító elemzések, fogyasztóvédelmi kiadványok közzétételével segítettük.

Úgy érezzük, e területeken sikerült a működési alapelveinkben megfogalmazott partneri viszonyt, együttgondolkodást kialakítanunk a szakmával, önökkel. Visszatekintve az elmúlt négy évre, a felügyelet által elvégzett munka legfontosabb állomásaira, világos és egyértelmű számunkra: a felügyelt szektorok együttműködése nélkül céljaink jelentős részét nem valósíthattuk volna meg.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akiknek tudására, ismereteire, segítőkészségére, a szakmai vitákban való hasznos érveire az elmúlt négy év során számíthattunk.

Budapest, 2004. május 18.

Üdvözlettel:

a PSZÁF távozó vezetése

 

vissza Vissza a kezdőlapra