2004. július 08. csütörtök 22:25

 

Befejeződött az Európai Néppárt négynapos budapesti értekezlete

 

 

A legnagyobb európai parlamenti frakció a zárónapon nyilatkozatot fogadott el, amely egyebek mellett arról is szól, hogyan növeljék az európai versenyképességet.

 

Az ülésen vita folyt arról, hogy a következő öt évben milyen politikát kövessen a Néppárt. Fontosnak tartották a biztonságos Európát, valamint egy olyan EU kialakítását, ahol nem a közös kasszához való hozzájárulás mértéke számít, hanem az, hogy segítsék az új tagországok felemelkedését.

 

 

 

Budapest Nyilatkozat

2004. június 13-án az európaiak döntő lépést tettek az Európai Unió alapító atyái álmának valóra váltásához vezető úton: 50 év kommunista diktatúra és elnyomás után nyolc közép- és kelet-európai ország lakói először kaptak jogot arra, hogy - csatlakozva Európa szerencsésebb polgáraihoz - arról határozzanak, kik képviseljék őket az Európai Unió egyetlen, közvetlenül választott intézményében, az Európai Parlamentben. A huszonötök Európája ezáltal nyert teljes legitimitást.

A 2004. júniusi EP választásokon az Európai Néppárt kapta a legtöbb szavazatot, s vált ezáltal az Európai Parlament legnagyobb frakciójává. A párt és európai parlamenti képviselői mindig is meg voltak győződve arról, hogy az EU bővítése történelmi mérföldkövet jelent Európa népei mind szorosabb uniója létrehozásának útján, és hogy ez egyedülálló alkalom a béke, a stabilitás és a jólét biztosítására térségünkben. Az ENP-ED frakció számára a bővítés egyben erkölcsi, történelmi és politikai kötelesség is volt. Ennek következtében a Berlini Fal leomlása óta az Európai Néppárt kapcsolatot létesített a fiatal demokráciák kereszténydemokrata, konzervatív és középpártjaival az európai család újraegyesítése érdekében. Szimbolikus jelentősége van tehát annak, és világos bizonyítéka is a szoros kapcsolatnak és együttműködésnek, hogy az új ENP-ED frakció úgy döntött, alakuló ülését a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség - amely párt az EP választásokon a jobboldali pártokra leadott szavazatok közül a legmagasabb százalékot érte el - meghívására Budapesten tartja. Ez a város a totalitárius kommunista rendszer elleni harc jelképe. Ez az alakuló ülés az ENP-ED frakció valaha tartott legnagyobb taglétszámú találkozója, és a frakció az egyetlen politikai csoport az Európai Parlamentben, melynek mind a huszonöt tagállamban vannak tagpártjai.

Az Európai Uniónak ezen nagy átalakulás után s miután újraválasztotta parlamentjét - előre kell tekintenie. A megerősödött ENP-ED frakció haladéktalanul munkához kíván látni annak érdekében, hogy megbirkózzon az európai napirend nehéz kérdéseivel. Az oly sok nehézség, valamint a Konvent és a kormányközi konferencia kemény munkája árán elfogadott új alkotmányt először is meg kell erősíteni, majd alkalmazni szükséges. A következő sürgető feladat, hogy egyezségre jussunk az Unió 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi irányelveiről. A legutolsó választásokon tapasztalt alacsony részvétel további felelősséget ró ránk: meg kell győzni az európai szavazókat, hogy Európa a prosperitás záloga, és az emberek véleménye igenis számít, ezért részt kell venniük az európai folyamatokban, és véleményt kell azokról nyilvánítaniuk.

Az ENP-ED frakció nagy jelentőséget tulajdonít az európai szellemi és kulturális identitás megőrzésének a globalizált világban, elfogadja ugyanakkor Európa népeinek kulturális sokszínűségét. Reformokra van szükségünk a fejlődéshez, és ahhoz, hogy az európai modell működésének keretfeltételeit biztosítsuk annak érdekében, hogy népeink nagyobb jólétben élhessenek. Képviselőcsoportunk megerősíti elkötelezettségét a szociális piacgazdaság európai modellje mellett, azáltal, hogy magasabb gazdasági növekedést érünk el, és munkahelyeket teremtünk. Az Európai Uniónak nem szabad eltérnie alapelveitől és alapvető céljaitól. Sosem szabad megfeledkezni arról, hogy az EU identitása mélyen gyökerezik a keresztény hagyományokban és kontinensünk közös vallási örökségében. Az Uniónak a lehető legösszetartóbbnak és legegységesebbnek kell lennie; Európa nem válhat kétsebességessé. A tagállamok egyenjogúsága, a nagy és a kis államok érdekei közötti tisztességes egyensúly, a szolidaritás és az uniós politikák hatékonysága egyszerre kell hogy megvalósuljon. Ezért Európának friss erőre kell szert tennie; ez szükséges az általunk követendőnek tartott politikák végrehajtásához.

MTI

vissza Vissza a kezdőlapra