2004. augusztus 10. kedd 21:55

 

 

Ágoston András: A tusnádi malomkő

 

Orbán Viktor Tusnádon, amolyan célzott malomkövet dobott a szomszédságpolitika múlt században érvényes modelljét védelmező, különböző színezetű vitézei közé. Telitalálat volt.

A bírálók három irányból próbálják érvénytelenné, de legalább súlytalanná tenni Orbán Viktornak az autonómia és a kettős állampolgárság nemzeti modelljével kapcsolatban tett meg­nyilatkozását.

Magyarországon a baloldal a belpolitikai játszótér könnyelmű és veszélyes kiterjesztését kifogásolja. Horn Gyula a hosszú évek óta felépített jószomszédi kapcsolatokat félti. Olyannyira, hogy szívből ellenzi mind az autonómiaköveteléseket, mind a kettős állampolgárságot. Az MSZP-ben küszöbön álló nemzedékváltás azonban reményre jogosít. A trianoni trauma meghaladása, valamint Magyarország fenntartható fejlődése feltételeinek megteremtése ugyanis nemzeti ügy.

A kétpólusú határon túli magyar politikai elit helyi hatalomhoz simuló szárnyának vezetői is támadnak. Ők – nem alaptalanul – a már bejáródott pozícióikat látják veszélyeztetve.

A szomszédos országok vezetői berzenkednek. Adrian Nastase román miniszterelnök ki­fogásolta az Orbán-nyilatkozatot, mégis ő az, aki a leghajlékonyabbnak mutatkozik. Levele vis­szafogott, s alapjában véve nem támasztja alá a jelenlegi szomszédságpolitika védelmezőinek félelmeit. Nastase már tudja: miután a nyugati közvélemény felhördülése elmaradt, a hidegháború eszköztárából kölcsönzött eszközök nem biztos, hogy célravezetőnek bizonyulnak. Sőt!

Új szelek fújnak Európában. Ezzel magyarázható, hogy az Európai Néppárt számára Orbán Viktor vezetésével készített jelentés egyáltalán megjelenhetett. Ilyen politikai konstellációban belevágni és kimondani, hogy a román helyhatósági választási törvény és annak gyakorlati alkalmazása antidemokrati­kus és diszkriminatív, bátor tett volt. A romániai választási folyamat megfigyeléséről szóló bizottsági jelentés, tartalmát tekintve azt bizonyítja, hogy a demokratikus közélet olyan követelmény, amelyet nem az EU-csatlakozást követően kell megvalósítani.

Orbán Viktor autonómiára és kettős állampolgárságra vonatkozó bejelentését a szomszé­dos országok kétpólusú politikai elitjének nemzetben gondolkodó része egyöntetűen támogatja. A legutóbbi választási eredmények bizonysága szerint láthatóan ezen a véleményen van a magyaror­szági választók egyre nagyobb hányada is. Reméljük, hogy azért, mert egyre inkább általánossá válik a felismerés: a Kárpát-medencében élő magyarok ügye a határoktól függetlenül közös.

Nekünk magyaroknak jó, hogy Magyarország volt és vélhetően következő kormányfője világosan bejelentette: van már magyar nemzetpolitikai elképzelés, s azt a magyar kormány a Kárpát-medencében élő magyarok határmódosítás nélküli nemzeti integrációja konkrét modelljé­nek formájában előbb-utóbb leteszi a nemzetközi politika asztalára. E modell két tartópillére az autonómia és a kettős állampolgárság.

A támadások, valamint a miért most, és miért így kérdések mögött rejlő bírálatok Orbánt inkább erősítik, mintsem gyengítik. A nemzeti érdek világos, átfogó és demokratikus szembesítés módszerével történő felvonultatása a nemzetközi politikai színtérre, ma talán még szokatlan. De a mértéktartó, részleteiben is demokratikus új módszer máris hatásosnak látszik. Leszámítva a bel­politikai ellenállást, az érintettek, ha lármásan is, de alapjában véve mérsékelten reagáltak. A durva, akár diplomáciai bonyodalmakhoz vezető megnyilatkozások elmaradtak.

Orbán Viktor tusnádi megnyilvánulásával jelentősen felemelte tolerancia-küszöböt a Kárpát-medencében. Ez a nemzeti integráció szempontjából biztató: élni kell vele!

forrás: VMDP Hírlevél

vissza Vissza a kezdőlapra