2004. július 20. kedd 21:35

 

A magyar nyelvről

Az Erdélyi Magyarság második negyedéves számában egy összeállítás erősíti nemzeti öntudatunkat. Az alábbiakban a magyar nyelvről, mint első számú "hungaricumról" készült összeállítást ismertetjük.

 

Sir John Bowring, angol nyelvész 1830-ban így írt:

„A magyar nyelv messzire megy vissza. Egész sajátos módon fejlődött és szerkezetének kialakulása olyan időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv még nem is létezett. Önmagában következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis, az erő, a hangzatok minden hajlékonyságával és alakíthatóságával. az angol ember legyen büszke arra, hogy nyelve az emberi történelem eposzát tünteti fel. Ki lehet mutatni eredetét, kivehetők, szétválaszthatók benne az idegen rétegek, amelyek a különböző népekkel való érintkezés során rávakolódtak. Ezzel szemben a magyar nyelv egyetlen darabból álló terméskő, amelyen az idő viharai karcolást sem ejtettek. Nem az idők változásától függő naptár. Nem szorul senkire, nem kölcsönöz, nem alkudozik, nem ad és nem vesz senkitől. E nyelv a nemzeti önállóság, a szellemi függetlenség legrégibb és legfényesebb emléke. Amit a tudósok nem tudnak megfejteni, azt mellőzik. Ez a nyelvészetben is így van, éppen úgy, mint a régészetben. Az egyiptomi régi templomok egyetlen kőből készült padolatait sem tudjuk megmagyarázni, honnan, melyik hegységből vágták ki e csodálatos tömegeket. A magyar nyelv eredetisége, még ennél is csodálatosabb tünemény. Aki megfejti, az isteni titkot boncoland, annak is az első tételét.

– Kezdetben vala az Ige és az Ige vala az Isten, s az Isten vala az Ige. – „

 

Mezzofanti, olasz bíboros, aki 60 nyelven írt és beszélt 1836 nagyhetén ezt mondta a Vatikánban az őt felkereső Frnakl Ágoston Lajos cseh költő lejegyzése szerint:

„Tudja, melyik nyelvet tartom az olasz és görög után, minden más nyelv előtt, leginkább dallamosnak és verselés szempontjából a leginkább fejlődésre képesnek? A magyart. Ismerem néhány új költőjüket, néhány versüket, melyek dallamosságukkal meglepnek. Ügyeljen, ebben a nemzetben egyszerre csak fel fog tündökölni egy költői lángész, és nézetemet igazolni fogja. A magyarok, úgy látszik, még nem is tudják, micsoda kincs lakozik nyelvükben.”

 

Teller Ede világhírű atomfizikus így szerénykedett: ha nem Ady Endre alkotóerejű nyelve által ismeri meg a világot, sohasem lett volna több egy középiskolai átlagos fizika tanárnál.

 

vissza Vissza a kezdőlapra