2004. július 25. vasárnap 22:39

 

Mindszenty-kutatás

 

Perger Gyula történész, prefektus nyilatkozata az általa végzett Mindszenty-kutatásról

 

Perger Gyula, a szombathelyi Egyházmegyei Kollégium prefektusa megnyerte a 2004. március 5-én alakult Mindszenty Társaság pályázatát, amelyet a mártír sorsú főpap történelmi életművének feltárása érdekében hirdettek meg fiatal kutatók részére. Perger Gyula 2000-ben summa cum laude eredménnyel szerzett diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Doktori disszertációját a következő témában szeretné írni: „Mindszenty József tevékenysége a Szombathelyi Egyházmegyében, különös tekintettel a zalai kuráciák megszervezésére”

 

Perger Gyula atya a napokban interjút adott a Vatikáni Rádiónak, s abban elmondta: Mindszenty József 1915-1944. között a Szombathelyi Egyházmegye papja volt. Először káplán Felsőpatyon, majd hittanár és később plébános Zalaegerszegen, egészen veszprémi püspökké történt kinevezéséig. A kuráciák – ma úgy mondanánk, lelkészségek – megszervezésére égető szükség volt, mert az egyházmegye zalai részén volt olyan plébánia is, amelyhez 17 filiáls község tartozott, és nem volt ritka az olyan plébánia, ahol a filiában lakó hívőknek, ha újszülöttjüket meg akarták kereszteltetni, 20-25 kilométert kellett megtenniük. 1928-41. között Mindszenty József 16 lelkészséget alapított, felépített 9 új plébániatemplomot, 7 plébániaházat, 9 ideiglenes miséző helyet, 11 ideiglenes plébániaházat és 12 új iskolát.

 

A szombathelyi Egyházmegyei Kollégium prefektusa hangsúlyozta: a dokumentumok alapján egy olyan kép bontakozik ki a mártírsorsú bíborosról, mint ami egész életében jellemző volt rá: Mindszenty József jellemének középpontjában már zalaegerszegi plébános korában is olyan erények álltak, amelyek iránt ma nem mindenki viseltetik megértéssel. Nem azért, mintha ezek az erények nem lennének keresztény értékek, hanem mert századunk értékítélete sok tekintetben megváltozott. „Legszembetűnőbb erénye az egykori zalaegerszegi apát, plébánosnak a megalkuvás nélküli elvhűsége. És ez az erény kettős alapon nyugszik, a vallásos hit és a hazaszeretet szilárd fundamentumán. Szép, ahogy püspöki kinevezése után búcsúzott zalaegerszegi híveitől, mintegy összefoglalta lelkipásztori hivatását, hitvallását: ’Jézus útján igyekeztem szolgálni minden társadalmi réteg lelkében. Ha hibáztam, azt felejtsétek el az Úr Jézus nevében, ha valakit megbántottam, azt a jónak szenvedélyes akarata idézte elő. Ha pedig túloztam, azt pedig igyekeztem jóvá tenni. Akik az Istent keresik, azoknál a hiba is jóra fordul’.”

 

Perger Gyula arra is felhívta a figyelmet: jövőre, 2005-ben több kerek évforduló kapcsolódik az utolsó magyar hercegprímás életéhez: 90 éve lesz, hogy 1915. június 12-én pappá szentelték a szombathelyi székesegyházban, 60 évvel korábban, 1945. szeptember 15-én nevezték ki esztergomi érseknek, s halálának 30. évfordulójára is emlékezni fogunk.

 

A Vatikáni Rádió egyúttal arra is felhívja hallgatóinak figyelmét, hogy aki csatlakozni kíván a Mindszenty József bíboros által meghirdetett engesztelő mozgalomhoz, az egymillió imádkozó és engesztelő katolikus magyar hívő mozgalmához, az jelezze szándékát P. Szőke Jánosnak, a Magyarországi Mindszenty Alapítvány vezetőjének, a következő levélcímen: H-1525 Budapest, 114. Pf. 131.
 

VR/MK

vissza Vissza a kezdőlapra