2004. augusztus 13. péntek 21:59

 

A magyar nép dönthet a magyar állampolgárságról

 

Az Országos Választási Bizottság augusztus 12-én, csütörtökön közölte, hogy legalább 274 ezer hiteles aláírás gyűlt össze a határon túli magyarok kedvezményes honosítása, a kettős állampolgárság - érdekében indított népszavazási kezdeményezés támogatására.

 

Az Országos Választási Bizottság
108/2004. (VIII. 12.) határozata

Az Országos Választási Bizottság a Magyarok Világszövetsége népszavazási kezdeményezése tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a Magyarok Világszövetsége 116/2003. (IX. 18.) OVB határozattal hitelesített, országos népszavazás kezdeményezésére irányuló kérdése - amely szerint "Akarja-e, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy kedvezményes honosítással - kérelmére - magyar állampolgárságot kapjon az a magát magyar nemzetiségűnek valló, nem Magyarországon lakó, nem magyar állampolgár, aki magyar nemzetiségét a 2001. évi LXII. tv. 19. § szerinti „Magyar igazolvánnyal” vagy a megalkotandó törvényben meghatározott egyéb módon igazolja?"- támogatására összegyűjtött érvényes aláírások száma meghaladja az Alkotmány 28/C. § (2) bekezdésében meghatározott, az országos népszavazás megtartásához szükséges számot.

A határozat jogerőre emelkedését követően az Országos Választási Bizottság elnöke az aláírások ellenőrzésének eredményéről haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlés elnökét.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Legfelsőbb Bírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2004. augusztus 15-én 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

Az Országos Választási Bizottság 103/2004. (VII. 5.) OVB határozatával elrendelte a Magyarok Világszövetsége által kezdeményezett országos népszavazási aláírásgyűjtő íveinek ellenőrzését.

Az aláírások ellenőrzésének eredményeként az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a véletlenszerűen kiválasztott 16.000 aláírást tartalmazó minta feldolgozásából nyert adatok alapján legalább 274.332 és legfeljebb 278.799 a minden szempontból megfelelő aláírások száma.

Az érvényes aláírások számának következtében az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A határozat az Alkotmány 28/C. §-ának (2) bekezdésén, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § e) pontján, 119. §-án és 121. §-án, az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésén és (3) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 77. §-ának (2) és (3) bekezdésein, 78. §-ának (1) és (4) bekezdésein, valamint 80. §-ának (4) bekezdésén alapul.

Budapest, 2004. augusztus 12.

Dr. Ficzere Lajos
az Országos Választási Bizottság
elnöke

 

vissza Vissza a kezdőlapra