2004. október 25. hétfő 23:26

 

A Parlamentből jelentjük

Bagó Zoltán interpellációja a belügyminiszterhez

2004. október 18-án, hétfőn

Tisztelt Képviselőtársaim! Bagó Zoltán, a Fidesz képviselője, interpellációt nyújtott be a belügyminiszterhez: "Miért rontják tovább Magyarország imázsát Európában, avagy tudatosan küldik a volt ügynököket az EU-ba?" címmel. Bagó Zoltán képviselőt illeti a szó.

DR. BAGÓ ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Miniszter Asszony! Tisztelt Országgyűlés! Lapinformációk szerint Salgó László lehet az Europol vezetője, miután a magyar kormány őt jelölte erre a posztra. Salgó állítólag garanciát kapott arra, hogy a megpályázott tisztségre élvezi a kormányzat támogatását, pedig önök annak idején azzal kampányoltak: "Magyarország többet érdemel".

Salgót huszonkét éves korában szervezte be a hírszerzés, ahol 1974 és '77 között teljesített szolgálatot. Ezt követően 1977 és '83 között a Csongrád megyei III/II-es osztályon dolgozott. Lezsák Sándor íróról, Csoóri Sándor költőről például egy külföldi irodalmi díj odaítélése kapcsán még 1985 őszén is jelengetett "az információban szereplő személyek valamennyien az ellenséges ellenzék képviselői" kiegészítéssel. A Komócsin-birodalomban Salgóék megfigyelték az egykori Dialógus békecsoport aktivistáit, akik például a szocialista ihletésű Országos Béketanáccsal is kapcsolatokat tartottak, illetve próbáltak építeni, de vesztükre, hiszen annak vezetője, az azóta szintén zsíros uniós állásba tett Barabás is ügynök volt. Amikor pedig 1985-ben Duray Miklóst bebörtönözték, és tiltakozásul "Szabadságot Duray Miklósnak!" feliratú matricák jelentek meg a szegedi villamosokon és trolikon, Salgó és csapata újra lecsapott. "Tájékoztatjuk a JATE pártbizottsága titkárát, valamint a BM III/III. osztályát" - olvasható egy másik dokumentum alapján az intézkedések között. Mindezek ellenére 2002. július 5-én egy hírportálnak még Salgó azt állította: "Soha nem dolgoztam a III/III-nak." Másnap aztán ön ismertette, tisztelt miniszter asszony, hogy "az országos rendőrfőkapitány valóban a III/III-as ügyosztály elemzőtisztje is volt egy ideig".

Ezek után viszont kétségbeejtő hazánk külföldi megítélése szempontjából, hogy egy uniós funkcionárius arra a kérdésre, tud-e arról, hogy Salgónak titkosszolgálati múltja van, határozott nemmel felelt, és hozzátette: "akkor a jelek szerint az imázsprobléma hatványozódik".

Kérdezem tehát a tisztelt miniszter asszonyt, ha tényleg lendületben ez az ország, tudott-e ön arról a lendületes lépésről, hogy Salgó László leváltásakor a neki beígért diplomáciai poszt az Europol igazgatóságát jelentette-e. Ez a cselekvő kormányzás önök szerint? Mi a véleménye arról, hogy Magyarországnak nagy esélye volt a poszt elnyerésére, de ezt jelentősen befolyásolhatja az a bátor tény, hogy Salgó ügynök volt? Igaz-e, hogy Salgó kinevezése aggályos lehet, hiszen korábbi tevékenységéről nem tájékoztatták az Európai Uniót? Ön szerint Salgó múltja mennyiben befolyásolhatja majd az Unió döntéshozatalát? Végezetül: mit gondol hazánk európai uniós imázsáról, amelyen nem javít sem a Brüsszel uniós központjában látható “Európa imázsa” kiállítás, sem Kovács László leégése, sem pedig a szintén exügynök Barabás kinevezése?

Várom megtisztelő válaszát. (Taps a Fidesz padsoraiból.)

ELNÖK: Az interpellációra Lamperth Mónika belügyminiszter asszony válaszol. Önt illeti a szó.

DR. LAMPERTH MÓNIKA belügyminiszter: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Egészen elképedtem az ön kérdésén, és meg is mondom, hogy miért. Ugyanis Salgó László vezérőrnagy úr az Orbán-kormány ideje alatt volt külszolgálaton, mégpedig rendőr diplomataként dolgozott. (Taps az MSZP padsoraiból. - Zaj.) Megkérdezte-e akkor a Fidesz, hogy rontja-e Magyarország imázsát, amikor az önök kormányzása ideje alatt az önök megbízatásából rendőr diplomataként dolgozott, méghozzá magas színvonalon?

Megkérdezte-e akkor a Fidesz Orbán Viktort, amikor 2001-ben az Orbán-kormány idején kormánytámogatást adott Salgó László tábornok úrnak a nemzetközi büntetőbíróságra benyújtott pályázatához? Megkérdezték-e akkor ezt? Mert az önök kormánya annak idején ezt a támogatást megadta. De ha hiányoznak ezek az információk, jó szívvel tudom képviselő úrnak ajánlani Kontrát Károly urat, aki az ön frakciójában ül (Moraj a Fidesz soraiban.), aki akkor a Belügyminisztériumban volt politikai államtitkár, és ha ismerte a tábornok úr szakmai múltját, akkor nyilván tud önnek alapos felvilágosítást adni, hogy miért megalapozatlan az, amit ön a kérdéseiben megfogalmazott. Ha nem ismerte szakmai múltját, akkor arra nem tudok mit mondani.

Tisztelt Képviselő Úr! Salgó László kitűnő szakember, nemzetközi tekintéllyel rendelkező rendőrdiplomata, és több európai uniós tagország támogatását bírja az Europol-igazgatói tisztség betöltésére. Magyarországnak érdeke, hogy jó eséllyel pályázzon a tábornok úr, és azt szeretném öntől kérni, hogy zavaros politikai indíttatásból ne ártson az országnak, hiszen Magyarországnak érdekében áll az, hogy egy magyar diplomata szerezze meg, egy rendőrdiplomata szerezze meg ezt a magas állást.

Azt is szeretném öntől kérni, hogy ha a Fidesz európai képviselőitől megkérdezik esetleg az európai uniós partnereik, hogy hasonlóan az ő kialakult álláspontjukhoz, önök is azt gondolják-e, hogy jó színvonalon teljesítő, jól képzett szakember pályázik Magyarország nevében, akkor ne ártsanak az országnak, hanem ezt ismerjék el, mert egyébiránt a róla kialakult közvélekedés ez.

Szeretném végül elmondani, hogy diplomataként az önök kormányzása idején éppen az Európai Unió harmadik alappillére, a bel- és igazságügyi együttműködés részeként foglalkozott Salgó tábornok úr az Europol ügyeivel, tehát tudja, hogy mivel kellene foglalkoznia, és a nemzetközi elismertsége minden szempontból alkalmassá teszi arra, hogy ezt a tisztséget betöltse.

Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Megkérdezem a képviselő urat, elfogadja-e a miniszteri választ.

DR. BAGÓ ZOLTÁN (Fidesz): Tisztelt Miniszter Asszony! Nem tudtam, hogy Orbán Viktor és Kontrát Károly tehet azért, hogy 1985-ben ez a jól képzett szakember (Felzúdulás, közbeszólások az MSZP soraiból: Arról!) megfigyelte például Lezsák Sándort és Csoóri Sándort.

Nagy tisztelettel és figyelemmel hallgattam az ön hozzászólását, de hadd idézzem önnek, a miniszterelnök, ön és a külügyminiszter között informális megbeszélésen merült fel az a lehetőség, hogy Salgó külügyi területen folytathatná munkáját - állt anno a Külügyminisztérium közleményében. Ekkor Kovács László azt mondta, hogy amennyiben ilyen döntés születik, figyelembe véve Salgó korábbi pályafutását, ő személy szerint szívesen elfogadja, és kész megfelelő feladatkört biztosítani a számára. Ezek után viszont Medgyessy Péter úgy nyilatkozott az egyik újságban, hogy a III/III-asok minden demokratikus társadalomtól idegen szervezet (Dr. Lamperth Mónika: Nem volt III/III-as! Soha nem volt az! - Moraj az MSZP soraiban.), csak a legdurvább diktatúrákban létezik.

Ha a III/III-asnak dolgozott valaki, és most valamilyen fontos politikai posztot tölt be, akkor, azt gondolom (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), tényleg le kell mondania. Akkor ezt beszéljék meg Medgyessy Péter miniszterelnök úrral!

Nem tudom elfogadni a válaszát. (Taps a Fidesz soraiban.)

ELNÖK: A képviselő a választ nem fogadta el. Kérdezem az Országgyűlést, elfogadja-e a miniszteri választ. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 176 igen szavazattal, 119 nem ellenében, tartózkodás nélkül a miniszteri választ elfogadta.

 

vissza Vissza a kezdőlapra