2004. október 29. péntek 21:32

 

Béke és igazságosság az evangélium szellemében

 

Október 27-e és 30-a között tartják Rómában az igazságosság és a béke megvalósulásáért működő egyházi szervezetek első világkonferenciáját Rómában. 92 ország, 15 ország püspöki kara és számos nemzetközi szervezet képviseletében mintegy 300 küldött vesz részt a Iustitia et Pax Pápai Tanács elnöke által megnyitott értekezleten.

 

A Tanács rövid történetében ez az első alkalom, hogy a kérdésben érdekelt valamennyi egyházi szervezet részt vesz a megbeszélésen, melynek témája: „Hirdetni az igazságosság és a béke evangéliumát”. „Azért gyűltünk itt egybe – mondta a Pápai Tanács elnöke, Renato Martino bíboros -, hogy megerősítsük keresztény, egyházi és lelki identitásunkat, megújítsuk a szegények és elesettek iránti megkülönböztetett figyelmet az evangélium szellemében.” A bíboros bejelentette, hogy a Pápai Tanács rövidesen dokumentumot tesz közzé az egyháznak a társadalmi valóságban kifejtett lelkipásztori tevékenységéről.

Az értekezlet főelőadását Angelo Sodano bíboros államtitkár tartotta. Szavai szerint az egyház küldetése nem jelent eltávolodást a világtól, sőt az egyház együtt halad az egész emberiséggel és sorsa összefonódik a világ sorsával. Ám az egyház kovászként, mintegy lélekként van jelen az emberi társadalomban, hogy megújítsa és Isten családjává formálja azt Krisztusban. Jézusnak az utolsó ítéletről elhangzott szavai világosan kifejezik, hogy aszerint ítél meg bennünket mit tettünk a legkisebbekért. „Aki nem cselekszi az igazságot, nem Istentől való, de az sem, aki testvérét nem szereti” – tette hozzá Sodano bíboros János apostol első levelének szavai nyomán. A történelem során az egyházi intézmények századokon át sokat fáradoztak az igazságosság és a béke előmozdítása érdekében, általában az emberek és a társadalmak javára és nem csupán az elvek síkján, hanem a gyakorlati életben is. Le kell szögezni azt is, hogy az igazságosság és a béke megteremtését, nem egy ideológia, hanem az evangélium és az egyház társadalmi tanítása szellemében kell megvalósítani. Ezt az irányzatot követi a Iustitia et Pax Pápai Tanács, amint azt a most megjelent dokumentum, az Egyház Társadalmi Tanításának kompendiuma is jelzi. Fontos, hogy az ezen a területen működő egyházi szervezetek ne tévesszék soha szem elől ezt a szempontot. Csak ezáltal maradnak hűségesek az emberhez, az egyházhoz és Jézushoz. Hasonlóképpen hasznos lenne, ha a béke érdekében tett kezdeményezések az évenként közzétett békevilágnapi üzenet jegyében történnének. Nem csak ismerni kell ezt az üzenetet, hanem meg is kell élni azt. Az egyház hosszú történelme során az intézményeken és a híveken keresztül mindenkor elkötelezte magát az igazságosság és a béke érdekében. Nekünk kötelességünk, hogy megmaradjunk ebben a vonalban, hirdetve Krisztus evangéliumát, amely az igazságosság és a béke evangéliuma. Az evangélium ma is képes átalakítani az emberi egzisztenciát. Az evangéliumi példabeszéd kovászáról van szó, amely felemeli és nemessé teszi a társadalom életét” – mondta végül Angelo Sodano bíboros államtitkár.

forrás: VR

vissza Vissza a kezdőlapra