2004. november 20. szombat 20:56

 

Böjte Csaba atya csángóföldi tervei

 

Kedves Barátaim!

A tegnap este jöttem Moldvából. Egyik szemem kacag, a másik meg végtelen szomorúság miatt sír.

Sír! Nagyon nehéz lenne elmesélni mindazt, amit ott láttam tapasztaltam. Hatalmas sártengerben nagyon szerény kis házikók, rengeteg csillogó szemű magyarul is szépen tudó kisgyerek. Vannak olyan falvak, ahol az egyik román tanár azt mondta, hogy ő 24 éve tantít ott, de eddig egyetlen gyerek se ment a kilencedik osztályba, városba tovább tanulni. Képzeljétek el azt a közösséget, ahol senkinek sincs, még inas iskolája sem, nemhogy érettségije, vagy főiskolája. Az egyik román római katolikus pappal beszélgettem, aki nagyon szívélyesen fogadott, de azt is elmondta, hogy a katolikus falvak nagyon el vannak nyomorítva, felejtve a hatóságok részéről. Sajnos Románia más vidékeihez viszonyítva nagyságrendekkel nagyobb a csángó falvakban a szegénység, az elmaradtság. Sajnos ezekben a falvakban nincs egy gramm aszfalt, egy négyzetméter sánc, jóformán nincs közvilágítás, nincs semmilyen állami beruházás. Viccesen szoktam mondani, hogy Erdélyben az utak minőségéből meg lehet állapítani, hogy az adott vidéken mennyi magyar él. Minél rosszabbak az utak, annál több magyar él ott. E képlet szerint, a csángó falvakban rengeteg magyar él, mert hihetetlenül rosszak az utak. Az emberek kizárólagosan a mezőgazdaságból élnek, és a mezőn szinte mindent kézzel végeznek el. Talán egyetlen kitörési lehetősége a fiataloknak az egyházi szolgálat vagy az, hogy elmennek külföldre segédmunkásnak.

 

Miért kacag a másik szemem? Olyan fiatal értelmiségiekkel találkoztam, akik gyakorlatilag Isten nevében olyan munkát vállalnak nap mind nap, amelyet csak a középkorban élt misszionáriusok vállaltak fel. Munkájukat látva szívemet eltöltötte az öröm, a remény és a büszkeség. Úgy érezem, hogy amíg ilyen lányai és fiai vannak a mi népünknek, addig biztos, hogy van jövője nemzetünknek. Ők ott Moldvában szeretetből, középkori körülmények között, sokszor mindennapos zaklatások közepette, szinte segédeszközök nélkül végzik a nemzetmentés csodaszép munkáját. Kacag a szemem, mert Csíkfalvában, ahol mi is besegítünk, két hét alatt 40 gyermek iratkozott be a magyar tanfolyamra. Két héttel ezelőtt még semmi sem volt, s most meg kacagó szemű vidám gyerekek fogadtak, ragyogó arccal. Érzem, hogy Moldva száraz erdő, hatalmas tüzet lehet ott rakni.


Milyen elhatározások körvonalazódtak bennem?

A Moldvai csángó testvéreim évszázadokon keresztül 150-200 km gyalogoltak a gyímesi szoroson keresztül, hogy részt vegyenek a csíksomlyoi pünkösdi búcsún. Egyetlen szál. ami őket Erdélyhez köti, az a Csíksomlyói Mária, ahogyan gyakran mondogatják ők, a Babba Mária. Életem folyamán nagyon sokszor helyeztem magamat Szűzanyánk kezébe. Hazafelé, ültem a buszban, néztem a tájat, melyben oly sokszor zarándokoltak ezek az egyszerű emberek, és kicsordultak a könnyeim. Határozottan éreztem, hogy csángó testvéreim oly sokszor jöttek Máriához, most Mária nevében nekem is mennem kell őhozzájuk. Még pontosan nem tudom, hogy mit kér az Isten tőlem, de határozottan érzem, hogy létre kell hoznunk egy jogi személyt, egy alapítványt, mely a Babba Mária nevében felvállalja, és összefogja a magyarul továbbtanulni akaró csángó gyermekeket. Számukra iskolát-, kollégiumot kell létesítenünk.

A tanítók összeszámolták, hogy hány csángó gyerek szeretne nyolc osztály után, magyar nyelven továbbtanulni. Jelzem, hogy ezek a gyerekek mindent román nyelven tanulnak, magyarul heti két órájuk van, 2-3 éve. Negyvenen jelentkeztek, 4-5 faluból. A tanáraik szerint segítséggel meg is bírnák a magyar nyelvre való átállást. Óriási kihívás! Úgy néz ki, hogy lenne tanári kar. Igazából épületre lenne szükség, olyanra amely mellett kollégiumot is lehetne kialakítani.

Szeretettel kérlek, hogy imádkozzatok, segítsetek tisztán látni, meglátni Isten szent, teremtő akaratát.

Kisebb testvéri szeretettel, Csaba testvér

forrás: erdely.ma

vissza Vissza a kezdőlapra