2004. december 21. kedd 00:12

 

A határon túli magyar szervezetek közös nyilatkozata

 

A határon túli magyar szervezetek hétfőn közös nyilatkozatban foglaltak állást a kettős állampolgárság kérdésében. Az erdélyi, felvidéki, horvátországi, kárpátaljai, szlovéniai és vajdasági magyar pártok szerint a népszavazás eredménytelenségéért a nem szavazatra buzdító kormánypártokat terheli a felelősség.

 

A határon túli magyar szervezetek közös nyilatkozata a kettős állampolgárságról
 

A határon túli magyar szervezetek megdöbbenéssel értesültek a határon túli magyarok kedvezményes honosításáról szóló népszavazás eredményéről. Úgy véljük, hogy a nagyarányú távolmaradás a népszavazástól többek közt annak következménye, hogy a kormánypártok a „nem“ szavazatra való buzdítással elbizonytalanították a választókat. Bebizonyosodott, hogy az egész magyar nemzetet érintő kérdésekben meg kell keresni az egyetértést a politikai pártok között, ami ebben az esetben nem történt meg, sőt, teljesen előkészítetlenül került sor a népszavazásra.
 

Meggyőződésünk, hogy az egyébként üdvözlendő Szülőföld-program vagy bármilyen anyagi támogatás nem helyettesítheti sem azt az erkölcsi jóvátételt, amelyet a határon túli magyarok számára a kettős állampolgárság lehetősége jelent, sem pedig az anyaországi és határon túli magyarok közti zavartalan kapcsolattartást. Éppen ezért felkérjük a magyar kormányt és a parlamenti pártokat, hogy a nemzetközi joggal összhangban alkossák meg azt a törvénymódosítást, amely lehetővé teszi a határon túli magyarok számára, hogy amennyiben igénylik, szülőföldjük elhagyása nélkül rendelkezhessenek magyar állampolgársággal.
 

A határon túli magyar szervezetek készek arra, hogy a törvénymódosítás előkészítő munkálataiban részt vegyenek. Elvárjuk a magyar kormánytól, hogy mielőtt megtárgyalná ezirányú javaslatát, annak tartalmát egyeztesse a Magyar Állandó Értekezlet tagszervezetivel, illetve hívja össze a MÁÉRT ülését. Mindannyiunk érdeke, hogy a nemzet jövője ne legyen pártpolitikai csatározások tárgya, hanem mielőbb, közös álláspontot alakítsunk ki e stratégiai fontosságú kérdésekben.


A nyilatkozat aláírói:

Bugár Béla, az MKP elnöke (a nyilatkozat kezdeményezője)
Markó Béla, Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Kasza József, Vajdasági Magyar Szövetség
Kovács Miklós, KMKSZ, Kárpátalja
Jakab Sándor, Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Juhász Sándor, Magyar Egyesületek Szövetsége (Horvátország)
Tomka György, Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
Hámos László, HHRF (Hungarian Human Rights Foundation - Magyar Emberi Jogok Alapítvány)

 

Vissza a kezdőlapra