„Bár testileg halandók vagyunk élni

                                fogunk, ha hiszünk!...

                                Vigasztaljuk tehát egymás e

                                szavakkal! "

Szent Ágoston

BABÓTHY FERENC
a Demokrata Néppárt volt országgyűlési képviselője

erős lélekkel viselt hosszú betegség után 2004. október 8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén, életének 89. évében, a Szent János kórházban visszatért teremtőjéhez.

A szegény földmíves családból származó küzdőtársunk halálával a felvidéki és magyarországi kereszténydemokrata mozgalom hűséges és jelentős személyiségét vesztette el. 1934-ben csatlakozott a Szlovanszkói Katolikus Ifjúsági Egyesület, az SZKIE magyar tagozatához. Közéleti munkássága a Felvidék visszatérése után a KALOT mozgalomban bontakozott ki. A második világháborúból sebesülten került vissza szülőföldjére, majd 1945-ben egykori munkatársai Budapestre hívták. A KALOT országos vezetőségének lett tagja és kiváló szónokként szervezte a mozgalmat, több népfőiskolának volt rendszeres előadója, átmeneti vezetője.

1947-ben a Demokrata Néppárt Somogy megyei listáján nyert országgyűlési mandátumot. Parlamenti felszólalásaiban a felvidéki magyarság és a hazai sajtószabadság védelme volt visszatérő témája.            '

1949 februárjában menekült több képviselőtársával együtt emigrációba. Rövid svájci tartózkodás után az USA-ban telepedett le, ahol előbb farmermunkás volt, majd a Ford-gyár üzemrészleg vezetőjeként ment nyugdíjba. Tagja volt a Magyar Nemzeti Bizottmánynak, de aktív közéleti tevékenységet az emigrációban nem folytatott. Ugyanakkor személyes tisztelet és barátság fűzte Barankovics Istvánhoz, a DNP volt titkárához.

A hetvenes évek végétől kezdve ismételten járt szülőföldjén, Vágfarkasdon és köztünk is megfordult Magyarországon. Tagja volt a KDNP országos választmányának és a Barankovics Emlékérem kitüntetettjeként hűségesen és hatékonyan támogatta a KDNP sajtóalapját. 2001-ben tért vissza az USA-ból Magyarországra, hogy rendszeres gondozásban kerüljön súlyos mozgás-, hallás és látószervi fogyatékosságával. Az egyik budai Idősek Otthonában ápolták. Közben élénk érdeklődéssel kísérte a hazai közéletet és a KDNP újjászületését. Az Otthon közszeretetnek örvendő, türelmes és derűt sugárzó lakója volt, miközben rá jellemző bölcsességgel és hívő lélekkel készült utolsó útjára.

Rokonsága szülőfalujában, Vágfarkasdon helyezi örök nyugalomra.

A magyar kereszténydemokrata mozgalom egyik alapító, a KALOT egyik vezető személyisége, a Demokrata Néppárt volt országgyűlési képviselője és a KDNP Országos Választmánya tagjának emlékét szeretettel őrizzük.

Lelki üdvéért engesztelő miseáldozat a XII. kerületi farkasréti Mindenszentek templomban lesz (buszmegálló: Farkasréti temető főbejárata) 2004. november 13-án 18 órakor.

ADJ URAM ÖRÖK NYUGODALMAT NEKI!

Budapest, 2004. október 11.

                                                                                 Volt képviselőtársai nevében

                                                                                         Kovács K. Zoltán
                                                                       a Barankovics Akadémia Alapítvány tb. elnöke

 

BarankovicsAkadémia Alapítvány Budapest, 1053 Veres Pálné u.10. 1. em. 3. tel: (1) 267-6227 Fax: (1) 266-9697; e-mail barankovics@freemail.hu

vissza Vissza a kezdőlapra