2004. október 23. szombat 22:21

 

Amikor a szeretet üllője keresztté lesz, szentek sokasága formálódik – Tanúságtétel a papok máltai világtalálkozóján

Október 22-én pénteken ért véget a papok ötnapos világtalálkozója, amelyre 1300 pap, bíboros, püspök érkezett Málta szigetére a világ 90 országából. A Papi Kongregáció által egybehívott értekezlet résztvevőit videoüzenetben köszöntötte a szentatya. A találkozón számos tanúságtétel hangzott el arról, mit jelent ma papnak lenni, az értekezletre választott jelszó szellemében: „A szent papok másokat is megszentelnek, szentek kovácsaivá, formálóivá válnak a harmadik évezred számára.”

Isten mindenkit, még a bűnösöket is kiválaszthatja, hogy szenteket neveljen maga körül

Az indiai Ivan Dias bíboros, Bombay érseke október 21-én elhangzott szentbeszédében emlékeztetett rá: az egyház történetében számos olyan ismert szent van, aki együttműködött Istennel azért, hogy mások szentté váljanak. Így Szent Ambrus, aki nagy hatással volt Szent Ágostonra, valamint az Ars-i plébánosra és Pio atyára. Természetesen nem csak azokról van szó, akiket az egyház hivatalosan szentté avat, hanem minden keresztényről, hiszen mindenki meghívást kapott az életszentségre. Számtalan olyan szülőt ismerünk, aki a hétköznapok során teljes névtelenségben szorgoskodik családja lelki és anyagi javára, fiatalokat, akik feltartóztatják a mai világ erkölcstelen értékeinek terjedését, papokat, akik alázattal és önzetlenül terjesztik Isten szavát. Isten bárkit kiválaszthat eszközéül, még a bűnösöket is, hogy szenteket neveljen maga körül. „Ám mi papként Isten kiváltságos munkatársai vagyunk, mert szent eszközökkel vagyunk felvértezve, mint pl. a szentségek, Isten szava, lelki, nevelői, társadalmi funkciót töltünk be” – mondta az indiai bíboros. Hozzátette: „Isten, az isteni kovács a szeretet izzó üllőjében kovácsol szenteket, és az üllő olykor keresztté válik, mert Jézus tőlünk papoktól, akikre nyáját rábízta, nem megkopott, hanem rendkívüli szeretetet kér. Amikor a szeretet üllője keresztté lesz, a történelem tanúsága szerint szentek sokasága formálódik.”

Ivan Dias bíboros végül felszólította paptársait, hogy gondolatban elevenítsék fel szentelésük pillanatát, azt az ünnepélyes mozzanatot, amikor Péterhez hasonlóan megvallották Jézusnak lelkesedésüket, szeretetüket és készségüket, hogy életük folyamán mások megszentelését szolgálják.

 VR/MK

vissza Vissza a kezdőlapra