2005. március 31. csütörtök 09:44

 

A Szentatya Húsvéti üzenete

1. Mane nobiscum Domine!

Maradj velünk Urunk! (Lk 24,29)
Az emmauszi tanítványok ezekkel a szavakkal kérték meg a titokzatos Vándort, hogy maradjon velük, miközben alkonyodott azon a szombat utáni első napon, amikor megtörtént az a hihetetlen esemény. Ígérete szerint, Krisztus feltámadt , de ők még nem tudták. Mindenesetre a Vándor szavai útközben fokozatosan felmelegítették szívüket. Ezért kérték: „Maradj velünk”.
Azután, amikor a vacsorázó asztalnál ültek, felismerték , a „kenyértöréskor”.
Utána a Vándor azonnal eltűnt .
Előttük maradt a megtört kenyér , szívükben pedig szavainak édessége.

2. Kedves Testvéreim!

Az Eucharisztia Igéje és Kenyere , Húsvét titka és ajándéka, az évszázadokon át velünk maradnak, mint Krisztus kínszenvedésének, halálának és feltámadásának örökös emlékezete!
Ma, a Feltámadás Húsvétján, mi is, a világ minden keresztényével együtt ismételjük:
Keresztre feszített és feltámadt Krisztus, maradj velünk !
Maradj velünk, az idő útjain haladó emberiség hűséges barátja és biztos támasza!
Te, az Atya élő Igéje , töltsd el bizalommal és reménnyel mindazokat, akik életük valódi értelmét keresik.
Te, az örök élet Igéje, tápláld az igazságra, szabadságra, igazságosságra és békére éhes embert.

3. Maradj velünk, az Atya élő Igéje , és tanítsd meg nekünk a béke szavait és tetteit:

Adj békét a véred által megszentelt és olyan sok ártatlan áldozat vérével öntözött földnek,
Adj békét Közel-Kelet és Afrika országainak, ahol szintén olyan sok vér folyik továbbra is,
Adj békét az egész emberiségnek, amelyet beárnyékol a testvérgyilkos háborúk veszélye.
Maradj velünk, örök élet Kenyere , amelyet megtörtél és szétosztottál az asztaltársak között:
Add meg nekünk is a nagylelkű szolidaritás erejét, azon sokaságok iránt, akik még ma is nyomor és éhség miatt szenvednek és meghalnak, akiket halálos járványok tizedelnek meg, vagy akiket mérhetetlenül nagy természeti katasztrófa sújt.
Feltámadások erejében legyenek ők is részesei egy új életnek.
 

4. Nekünk is, a harmadik évezred embereinek szükségünk van Rád, Feltámadt Urunk!

Maradj velünk most és egészen az idők végezetéig.
Add, hogy a népek anyagi előrehaladása soha ne homályosítsa el a lelki érétkeket, amelyek civilizációjuk lelkét képezik.
Kérünk, légy támaszunk zarándokutunkon.
Tebenned hiszünk, Tebenned reménykedünk,
Mert Csak Neked vannak örök életet adó igéid. (vö. Jn6,68)

Mane nobiscum Domine! Alleluja!

Mindenkinek Áldott Húsvétot kívánok

II. János Pál pápa

Vatikán, 2005. március 27. Krisztus Feltámadásának ünnepén
 

 .

Vissza a kezdőlapra