2005. március 22. kedd 22:46

 

Ifjúsági munka az Európai Unióban

 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottsága képviseletében Gábor Miklós irodavezető, az Országos Lelkipásztori Intézet részéről Nobilis Márió igazgató, a Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetségtől B. Balogh Edit ügyvezető, és a Katolikus Ifjúsági Mozgalomból Zichler Csilla március 16-17-én a Német Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának meghívására tanulmányúton vettek részt Brüsszelben.
 
Az útról beszámolva Gábor Miklós elmondta: a találkozó legfontosabb célkitűzése az volt, hogy az európai országok katolikus ifjúsági szervezeteinek képviselőivel egyfajta konzultációt kezdődjön arról, hogy az Európai Unión belül a katolikus ifjúság hogyan tud összefogni, milyen programokat tud közösen megvalósítani, és mindezekhez milyen támogatásokra számíthat az unió intézményeitől. A küldöttség tagjai találkoztak az Európai Ifjúsági Fórum képviselőivel is, amely az ifjúsági szervezetek egyfajta képviseletét jelenti a parlament mellett, és ellátogattak a COMECE (az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága) brüsszeli irodájába is. Áttekintették, hogy az egyes országokban mit értenek ifjúsági munkán, az hogyan szerveződik, és mekkora a mozgástere a részegyház területén, illetve az adott országon belül.
 
Az unióban nagyon nehéz a sajátos katolikus fogalomrendszert és nyelvezetet elfogadtatni, hiszen az ifjúsági politika területén az unió olyan, kompromisszumokon alapuló fogalmakat használ, mint idegengyűlölet-ellenesség vagy az aktív állampolgárságnak minél jobb elősegítése. Nehezen lehet olyan jellegű programokat elfogadtatni, amelyek hagyományosan például lelkigyakorlat-típusúak, vagy olyan ifjúsági programokat jelentenek, amelyek a katolikus egyházon belül magától értetődőek. Ennek ellenére azok, akikkel megbeszélést folytattak, nyitottak voltak egy ilyenfajta összeurópai kezdeményezésre.
 
Számos apróbb dolog van, amelyekbe a magyarok az elkövetkezendő időkben jobban be tudnak kapcsolódni; ilyen az Európai Önkéntes Szolgálat, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok fiataljai szervezett keretek között fél-egyéves időtartamra önkéntesként egy másik országba eljuthassanak.
 
Mivel a program német szervezésű volt, többször szóba került az augusztusi kölni Ifjúsági Világtalálkozó. Hosszas politikai vita után végül az Európai Parlament is támogatja a rendezvényt.
 
Szó esett az úgynevezett lisszaboni stratégiáról is, amelyet az unió 4 évvel ezelőtt fogadott el, és amelynek célkitűzése, hogy az Európai Unió 2010-re a világ egyik vezető gazdasági térségévé váljon. Ez a stratégia azzal is foglalkozik, hogy milyen lépésekre van szükség a kultúra és a képzés területén.
 
Emellett érdekesség, hogy tavaly novemberben 4 európai ország vezetői az éppen soros elnöknek, a holland miniszterelnöknek írtak egy levelet, amelyet az unió nyelvhasználata mára már ifjúsági paktumnak nevez. Ebben arra hívták fel a figyelmet, hogy az uniónak törekednie kellene a fiatalok élethelyzetének támogatására, elsősorban a demográfiai helyzet miatt, hiszen a népesség elöregedése Európában mindenütt tapasztalahtó. Nem mondható el közvetlenül, hogy ez egy kifejezetten keresztény elgondoláson alapuló törekvés, mindenesetre számos ponton kapcsolódhat az egyház társadalmi tanításához, illetve az ifjúságpasztorációhoz – zárta beszámolóját Gábor Miklós. 

VR/MK.

Vissza a kezdőlapra