2005. február 26. szombat 23:31

                                  FALUSI ÉS GAZDA TAGOZATOK 

___________________________________________________________ NÓGRÁD MEGYEI TERÜLETI TANÁCSAI

 

Sajtónyilatkozat

Magyar vidék - 2005

 

A szociálliberális kormányzás harmadik évére megbukott az a jóléti rendszerváltásnak nevezett kormányprogram, amelynek megvalósítására 2002-ben a szavazók felhatalmazást adtak. Lemondott az a miniszterelnök, akit négy évre kormányzati felelősséggel ruháztak fel. Ma olyan kormánya van Magyarországnak és  olyan kormányprogram szerint dolgozik, amelyet nem legitimálnak a választópolgárok szavazatai. Ez óriási felelősséget jelent a Gyurcsány-kormány számára, és különös felelősséget ró a magyar parlamentben ülő ellenzékre.

Kormány és ellenzéke egyaránt a békés építőmunkában érdekelt. Azt kell látnunk azonban, hogy a szociálliberális kormányzás gáncsot vetett a magyar vidék és a családi gazdaságok fejlődésének, sőt az életben maradásukat veszélyezteti. Csak életképes agráriummal lehet életképes a magyar vidék. Csak egy biztonságos megélhetést jelentő és emberi mértékkel élhetőnek minősített magyar vidékkel lehet elképzelni egy boldoguló Magyarországot. A sorsunk egy! A FIDESZ-MPSZ Falusi és Gazda Tagozatainak Nógrád megyei szervezetei kifejezik szolidaritásukat az életben maradásáért küzdő gazdatársadalommal. Mélységesen elítélik azokat, akik a kormányzati felelősség alól való kibúvás reményében zavart keltenek, éket akarnak verni a falvak lakói, a gazdák és a nyugdíjasok, közalkalmazottak, az iparban, kereskedelemben, a szolgáltatások terén dolgozók közé.

Aggodalommal szemléljük a magyar vidék leépülését eredményező kormányzati lépéseket, amelyek posta-bezárásokban, a közlekedési szolgáltatások szűkülésében, az önkormányzatok költségvetési nehézségei miatti iskola- és óvoda-bezárásokban, a kultúrához, az egészségügyi és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférés fokozódó nehézségeiben nyilvánulnak meg. Nógrád megye aprófalvas vidékén az emberhez méltó élet feltételei fokozatosan romlanak.

A FIDESZ-MPSZ megyei Falusi és Gazda Tagozatai felkérik megyénk valamennyi kistelepülésének polgármesterét, a kistérségi társulások képviselőit, a szakmai és érdekvédelmi szervezetek vezetőit, a vidékhez kötődő független értelmiséget, minden tenni akaró, a vidéki Magyarországért felelősséget érző személyt, hogy politikai hovatartozásától függetlenül támogassa a Nógrád megyei Faluparlament megszervezését.

A Faluparlament feladata legyen a vidéki élet minden területére kiterjedő helyzetelemző munka elkészítése, egy pártpolitikától független közös jövőkép megalkotása és egy cselekvési program elfogadása.

Ez a cselekvési program, ez a „falustratégia” lehet az a közös felelősségvállaláson alapuló munka, amely segítheti a kiszolgáltatott kistelepüléseink és a mindenkori kormányzat közötti párbeszédet, az érdekeink határozott képviseletét.

 

Balassagyarmat, 2005. február 26.

 

                        Szandai József                                      Dr. Dobos Attila          

            Falusi Tagozat megyei elnöke                Gazda Tagozat megyei elnöke

.

Vissza a kezdőlapra