2005. február 22. kedd 23:26

 

Nemzetközi szervezetek bírálják a román választási rendszert

  A Velencei Bizottság után az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) is rossz bizonyítványt állított ki Romániának a tavalyi választási törvények miatt. A több mint 30 oldalas jelentés 34. pontja annak a törvénycikkelynek a törlését javasolja, amely különböző feltételeket állít a parlamentben jelen lévő és a parlamenten kívüli kisebbségi szervezetek számára.

Az EBESZ bizottsága azt is kifogásolja, hogy Románia alig két hónappal a választások előtt módosította a választási törvényt. A jelentésben a legnagyobb hangsúlyt a választás hitelességének a megkérdőjelezhetősége kapta. A bizottság megállapította, a választói kártyákkal Románia a legfontosabb biztonsági elemről mondott le, amely kizárta a kettős szavazás lehetőségét. Értékelése szerint a lépés rontotta a szavazási folyamat hitelességébe vetett bizalmat.

Immár az Európa Tanács honlapján is elolvasható Velencei Bizottság véleményezése a román helyhatósági törvényről, melyet Pieter van Dijk holland és Ugo Mifsud Bonnici máltai szakértő készített el. A véleményezés általában korszerűnek minősíti a törvényt, azonban határozottan bírálja annak 7. cikkelyét, amely eltérő részvételi feltételeket szab meg a parlamenti képviselettel rendelkező és azzal nem rendelkező kisebbségi szervezeteknek. A dokumentum megállapítja, hogy a törvény privilegizált szerepet biztosít a parlamenti képviselettel rendelkező szervezetek számára. Úgy véli, a kisebbségi szervezetek versenyét még annak árán is lehetővé kell tenni, hogy ennek következtében egy kisebbség esetleg képviselet nélkül marad. Ez tudniillik a demokrácia megtanulásának az eszköze lehet. A jelentés szövege szerint a helyi választásokon való részvétel lehetősége nem lehet a parlamenti képviselet függvénye, a részvételnek a helyi körülményekkel kell összhangban lennie, és a helyi szintű demokratikus versenyt kell biztosítania.

A Velencei Bizottság 2004/300-as számú véleményezésében a törvény olyan irányú módosítását javasolja, hogy az egyenlő esélyeket biztosítson minden kisebbségi szervezet számára.

A választási törvények kisebbségekre vonatkozó fejezetét tavaly azt követően módosították, hogy kiderült, az RMDSZ-en kívül a Magyar Polgári Szövetség is a magyar kisebbség szavazataira számít. A vele szemben támasztott feltételeket a Velencei Bizottság is szinte teljesíthetetleneknek minősítette. A tekintélyes jogásztestület az Európa Tanács felkérésére vizsgálta meg a román törvényt, azt követően, hogy Németh Zsolt és Braun Márton fideszes képviselő határozatjavaslatot terjesztett a parlamenti közgyűlés elé. Lapunknak Frunda György elmondta, próbálta lebeszélni őket a határozattervezet benyújtásáról, ugyanis erkölcsi és politikai veszteséget jelent a beterjesztőnek a javaslat megbukása. Két héttel később Frunda azzal a javaslattal próbálta menteni a romániai törvényt, hogy a Velencei Bizottság vizsgálja meg az európai országok választási gyakorlatát e tekintetben.

Kérdésünkre elmondta, egyelőre csak a fideszes képviselők által kért dokumentum készült el. Úgy vélte, az lenne korrekt, ha az Európa Tanács mindkét dokumentum tanulságait egyetlen határozatba foglalná. „Remélem, sikerül meggyőznöm az Európa Tanács plénumát az igazamról” – jelentette ki Frunda. Hozzátette, nem osztja a Velencei Bizottság álláspontját. „A megszerzett jogoktól senkit nem lehet megfosztani” – magyarázta az ET monitoring bizottsága elnökévé választott szenátor. Hozzátette, a román törvény egyik célja az volt, hogy egy kisebbséget ne képviseljen több szervezet. Úgy vélte, ugyanazt a feltételrendszert kell állítani a kisebbségek elé a parlamenti és az önkormányzati választásokon. „Ha egy kisebbség szűknek érzi ezt a keretet, jegyeztessen be politikai pártot, és vegyen azzal részt a választásokon” – sommázta következtetését Frunda.

A szenátor személyeskedésnek vélte, amikor azt kérdeztük, hogy személyes bukásnak érzi-e a Romániát elmarasztaló jelentéseket. „Egyáltalán nem érzem, hogy buktam volna. Továbbra is fenntartom a véleményemet” – jelentette ki.

Bakk Miklós, Gazda Árpád - Krónika

.

Vissza a kezdőlapra