2005. január 27. csütörtök 21:52

Levelet hozott a posta!

S.O.S KiáltáS a kistelepülésekért hírlevél

 

----- Original Message -----

From: Baló István

To: kistelepulesek@lists.c3.hu

Sent: Wednesday, January 26, 2005 2:19 PM

Subject: S.O.S. KiáltáS Hírelvél. Megértését, türelmét köszönöm

 

Tisztelt Asszonyom, Uram! 

 

Az S.O.S. KiáltáS a kistelepülésekért (www.kistelepulesek.hu) hirlevél nem „spam”, hanem lehetőség a kapcsolatteremtésre és véleménynyilvánításra. Reklámokat nem terjeszt, de a kistelepüléseket, helyi civil szervezeteket támogatók nevei nyilvánosságot kaphatnak.

A balllo@freemail.hu-ra küldött válasz igény szerint felkerülhet a honlapra és a hírlevélre, függetlenül attól, hogy a levél írója milyen álláspontot képvisel!

 

Kelj fel és járj! ( 1 )

Örömmel olvasom „T.Á.” dr. Szegvári Péterrel készült beszélgetését a Népszabadság január 21-ei számában, melyből végre megértem azt, hogyan is működik az Unió. A cikk címe („Segíts magadon, az Unió is megsegít”.) azt sugallja, hogyha nem segítsz magadon, az Unió sem segít. Az élet azonban már csak olyan, hogy segítségre éppenséggel azok szorulnak, akik nem tudnak magukon segíteni. Az ő számukra kéne elsősorban, és kiemelten biztosítani az elinduláshoz szükséges anyagi és szellemi feltételeket. A cím értelmezése szerint azonban ők lesznek az előre jelzett vesztesek.   
 
A szolidaritás és esélyegyenlőség új jelszava - Salföld példájából kiindulva - érvényes lehet a magyar kistelepülésekre, melyek száma az ezret is meghaladja. Működéséhez Salföld Önkormányzata az idén kevesebb, mint négy és fél millió forintot kapott az állami költségvetésből, szemben a tavalyi több mint hat millióval. A csökkenés jóval több, mint 25%. Minden negyedik tavalyi forintot ebben az évben nem kaptuk meg. Már az sem segít, hogy az alpolgármester asszony, és a polgármester megválasztásuk óta nem veszik fel tiszteletdíjukat. Takarékosságra hivatkozva, a döntéshozók az állami abnormatívába beépítik a kis önkormányzatok leépítését, melyek - ha (a helybéli lakossággal együtt) kiállják a próbát, és talpon maradnak - segítséget kapnak. Ha nem, akkor nem.
           
Helyes! A működési feltételekhez szükséges több millió forintot behajtjuk a 70 fős lélekszámú helyi lakosságon. Fizessen, ha önálló önkormányzatot akar! Ugyanis az állam – a közigazgatási reformok egyik burkolt célja - nem akar kis önkormányzatokat. Minek? A „kicsik” sem politikai, sem gazdasági szempontból sem érdekelnek senkit. Vásárló-, és érdekérvényesítő erejük nulla. 
           
A területfejlesztési társulások 9 milliárd Ft-ot kapnak, hogy a kistelepülésen élőknek javuljanak az életkörülményeik. Ezért közös fenntartású intézményeket hoznak létre, egy helyen, lehetőleg a központban. „.. a társulásban résztvevő egyes településeknek kevesebb helyi forrást kell ezen szolgáltatásokra biztosítani, és az így megtakarított pénzeszközökből más fontos helyi feladatot valósíthatnak meg- mondja a Belügyminiszter Asszony”. 
           
Megtakarítás? Fejlesztés? Miből? Egy nemrég készült felmérés szerint 30 vizsgált 2000 fő alatti lélekszámú település önkormányzataiból 19 volt működésképtelen. Ilyen esetben a BM a „nyitott kasszából” kiegészíti az önkormányzat költségvetését. Ez lehetővé teszi ugyan a működést, de fejlesztésekre, felújításokra továbbra sem lesz lehetőség, talán már végérvényesen nem. A forráshiányos helyzet szoros összefüggésben van természetesen a helyi bevételekkel, és a leépülést biztosító állami abnormatívával.
           
A képlet tiszta. Az az önkormányzat, amelyik a helyi hátrányos helyzetű lakosságot, vállalkozót megterhelve segít magán, pályázatokon elnyerhető forrásokra számíthat, az Unió megsegíti. Persze nem akárhogyan! 
           
„A jövőben a településfejlesztési támogatási forrásokhoz csak úgy lehet hozzáférni, ha a településnek a kistérség egészébe illeszkedő programja van. A kistérségek is akkor kapnak pénzt, ha elképzeléseik illeszkednek a megyei és a regionális programokba, azok pedig összhangban állnak az országos területfejlesztési stratégiával.” (Népszabadság) Az igazi gond nem is az illeszkedés, és a központi elképzeléseknek való megfelelés kényszere, hanem az, hogy az elképzelések, feltételek, döntések fent születnek meg! Ezért mindenki fölfelé tekint, és igyekszik megfelelni az új jelszónak, az új elképzeléseknek, az új feltételeket diktáló új gazdáknak. Tehát a „cselekedj helyben, de gondolkodj térségben” (Népszabadság) jelentése: ha már segítettél magadon, mi is segítünk neked, megteheted, amit elfogadhatónak tartunk. A területfejlesztési elképzelésekből nem derül ki, mit tehetnek a forráshiányos önkormányzatok, milyen módon érvényesülhetnek csak a „ településre szabott,egyéni” elképzelések.
           
A cikk nem ad választ arra, hogyan segítsünk önmagunkon. Salföld önkormányzata (is) egy-két éven belül működésképtelen lehet. Fejlesztési forrása nem lesz, hitelt a semmire nem vehet fel, a helybéli lakosságot nem terhelheti tovább, ingatlanjai nincsenek, a területén több milliós profittal működő vállalkozások miért segítenének neki… Jut eszembe, eladhatja a kultúrházat, hogy az se legyen. Mi marad még? A hatalmi elképzeléseknek megfelelően az önfeladás. Mert a törvény biztosítja az önkormányzatok működését, autonómiáját, de a fenntartásukhoz szükséges forrásokat nem, és alulfinanszírozásukat nem tiltja semmi. A felmérések szerint folyamatosan nő az „ÖNHIKIS”, forráshiányos önkormányzatok száma. 
           
A több mint ezer kistelepülési önkormányzat, a kb. 800 ezer kistelepülési lakos, ott dolgozó vállalkozó, csak országos összefogással tudna küzdeni önmagáért, jogaiért, életfeltételei javításáért. Segíts magadon, mert más nem segít. Kelj fel és járj!
        (Baló István)
2005-01-26

vissza Vissza a kezdőlapra