2005. január 30. vasárnap 22:49

 

Az ifjúság nevelése és hazánk jövője

 

Szemkeő Judit előadása a Széchenyi Kör rendezvényén

 

Azok az emberek befolyásolhatók, akik mögött nincs család és nincsenek eszményeik. Így válhatnak a globalizmus kiszolgáltatottjaivá – mondta Szemkeő Judit, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola megbízott igazgatója január 28-án, a Széchenyi Kör összejövetelén. „Az ifjúság nevelése és hazánk jövője” című előadáson az intézmény igazgatója megállapította: – Aki új világot kíván felépíteni, meg kell erősítenie a vallást. Utalt a magyarországi rendszerváltozás idejére, az 1990-es évek elejére, amikor 400 iskola kezdhette meg működését több évtizedes ateizmus után. Rámutatott: noha a vidéki egyházi iskolákban nagy- és jellemző a túljelentkezés, a fiatalok felsőoktatási intézményekbe való jelentkezése csökkenő tendenciát mutat.


Az igazgató asszony elemezte a környezeti hatásokat, vázolta az időszerű problémákat, s megállapította: – Nem az egyház szorul védelemre, hanem az emberek. A tízéves gyermekek 17 százaléka nyilatkozta: szülei nem befolyásolják szabadidős tevékenységeiket, hiányoznak a bizalmas beszélgetések, nincsenek, vagy nagyon ritkán vesznek részt közös családi programokon. Legtöbben akciófilmeket néznek, színházba, hangversenyre, múzeumba alig járnak, a drog ellenben rohamosan terjed. Sok gyermek válik pedofília áldozatává. Ilyen környezetben kell működniük az egyházi iskoláknak.


Szemkeő Judit hangsúlyozta: – Nevelni az egyház tanítása szerint, tiszta irányvonal mentén lehet. A pedagógusképzésben hivatástudat nélkül csak papír szerezhető. Véleménye szerint az egyházi iskolák a maguk módján vallásosnak mondott 47 százalék, valamint a gyakorló hívők – a felmérések szerint a népesség 10 százaléka – jelentkezését várják. Az egyházi iskolák felelőssége éppen abban áll, hogy megszólítsa a bizonytalan, kereső embert, aki tanulmányai által „hithez és meggyőződéshez” juthat.


Az igazgatónő beszámolt a zsámbéki iskola Vácra költöztetéséről. Hangsúlyozta: az egyházmegyei város nagy lehetőséget kínál az iskola felvirágoztatása érdekében. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola a püspöki palota és a piarista iskola szomszédságában található. Az intézményben képeznek többek között óvoda-, tanító- és szociálpedagógust, foglalkoznak hittanár-, vallástudományi, és kántorképzéssel, valamint tervezik az egyházzenei képzés beindítását. Szemkeő Judit – aki egyben a Kolping Szövetség elnöke is – leszögezte: – Nem csak az egészséges-, hanem a fogyatékos emberek is Isten teremtményei, és ha ezt érzik az oktató-, nevelőmunkában, tartást, önbizalmat kapnak, s céljaikat képesek lesznek megvalósítani.


Előadása végén a vezető pedagógus kitért a fiatal diplomások pályakezdési nehézségeire. Sajnos a diplomát szerzetteknek csupán 10 százaléka helyezkedik el hivatásának megfelelően, miközben magas a diplomát szerzett munkanélküliek aránya.

MK

vissza Vissza a kezdőlapra