2005. március 31. csütörtök 08:47

Patrick J. Buchanan:      

Nyomul a halál kultúrája

2005. március 30.

Gabriel Keys egy pohár vizet vitt Nagypénteken a Woodside Kórházban szomjúságtól haldokló Terry Schiavo-nak. Letartóztatták, megbilincselték és elszállították.  

Nyilvánvaló, hogy Gabriel-t nem tanították meg arra, hogy bírói határozatot még azzal sem szabad megszegni, hogy egy szomjanhalónak vizet adunk. Valószínű, hogy az új erkölcsiségben - ahol a tettleges könyörületesség akár bűncselekménynek is számíthat - nem járatos még, mert csak tíz esztendős. Meglehet, hogy szülei olyan bomlasztó tanításokkal tömték a fejét, mint hogy nem veszíti el az Örök Életet az, "aki inni ad ezen kicsinyek közül csak egynek is" ¹.  

Megeshetik, hogy Terri Schiavo már nem él, mire ezek a sorok napvilágot látnak. Ha így történik, újabb mérföldkövön haladtunk túl a nyugati civilizáció kereszténységben gyökerező élet-kultúrájából a kereszténység előtti Róma pogány halál-kultúrájához való lassú visszavonulás útján.   

Mert akkor Terri Schiavo-t nem természetes halál, hanem az állam ölte meg. A halottkém jelentésében annak kellene állania: "az asszony megölését az állam szentesítette, mert agya megsérült; a kivégzés módja pedig éheztetés és vízelvonás volt". Olyan módszerek ezek, amelyek ellen legtöbbünk akkor is tiltakozna, ha a "Beltway orvlövészei"-n alkalmaznák őket.  

Miért ölte meg Florida Terri Schiavo-t? Azért, mert ezt követelte férje, aki nem volt hajlandó elválni, és az orvosi ellátást is megtagadta tőle, miközben ő maga más asszonnyal élt. Michael Schiavo az "Amerikai Polgárjogi Unió" [ACLU] által hirdetett "családi értékek" reklám-figurája lehetne.  

Az Ószövetségben Salamon király úgy döntött, hogy az a gyermek anyja, aki inkább lemond róla az azt elrabló nő javára, semmint hogy ketté vágva kelljen látnia, és ezért neki ítélte. A mi floridai Salamonunk ítélkezése szerint a Terri fölötti rendelkezés joga a halálát akaró férjet illeti, nem pedig az életben tartásához ragaszkodó szüleit.  

A konzervatívokat megosztotta a kérdés: be kellett volna-e a kongresszusnak avatkoznia. A konzervativizmus alkotmányosságot jelent. Márpedig az Alkotmány szerint senkit nem lehet megfosztani életétől, csak a törvényes eljárás eredményeképpen. Hagyományosan ez esküdtszék előtti tárgyalást, és a szörnyű bűncselekmény ésszerű kétségeket kizáró bizonyítását jelenti, a büntetés pedig nem lehet kegyetlen vagy a szokásostól eltérő. Bár semmiféle bűnt nem követett el, Terri-t olyan módon ölték meg, amilyennel tisztességes ember állatot sem szabadítana meg szenvedéseitől.  

A konzervatívok legtöbbje hisz abban az Istenben, aki az Élet Szerzője, és aki a parancsokat adta, amelyek szerint élnünk kell. Ezek legfontosabbjai között áll az, hogy nem szabad ártatlanok vérét ontanunk. Tiltják ezt a kereszténység, judaizmus és az iszlám tanításai is, és minden, ezekre épülő civilizáció törvényei. Az ártatlanok megölése minden országban a legmegvetendőbb bűncselekmény. Ennek tömeges elkövetését nevezték el a nürnbergi perben "emberiség-ellenes bűnöknek".  

Nehezen emészthető igazsággal kell  az amerikaiaknak szembenézniük: Florida állam megölte Terri Schiavo-t. A Nagyhét előtt még nem volt halott, nem is haldoklott. Tizenöt éven keresztül nővérek gondoskodtak róla, és szerető szülők látogatták. Amíg a bíró a táplálócső eltávolításával el nem rendelte halálát, nem haldoklott. Akkor halála majd' két hétig húzódott, miközben a bíró megtiltotta a cső visszahelyezését, a rendőrséget pedig arra utasította: akadályozza meg, hogy vizet adjanak neki.  

Amikor a bíróságok elutasították Terri-t, és a Kongresszus és a floridai törvényhozás is magára hagyta, Florida kormányzójának - aki felesküdött polgárai alkotmányos jogainak védelmére - gondnoksága alá kellett volna vonnia őt, elrendelnie a cső visszahelyezését, és lehetővé kellett volna tennie, hogy a szövetségi bíróságok újratárgyalásban vizsgálják meg a bizonyítékokat, amíg Terri életben van.  

Amikor John Peter Altgeld, Illinois állam kormányzója meggyőződött arról, hogy az 1886-os hírhedt "Szénapiaci Vérengzés"² kapcsán gyilkosságért felháborítóan törvényszegő perben elítéltek ártatlanok, kegyelemben részesítette őket. "Politikai halott vagyok"- mondta erről [a XIX.-XX. századi Amerika legendás védőügyvédjének,] Clarence Darrow-nak.  

Jeb Bush-nak ugyanezt kellett volna tennie, mert ez lett volna a helyénvaló. Meg kellett volna mentenie Terri-t a rá igazságtalanul kiszabott halálos ítélet elől, mit sem törődve azzal, hogy a bíróság esetleg a törvény semmibevételével vádolja meg. Ki nem tartaná azt a floridai bíróságot megvetendőnek?  

A művi abortusz 1973-as megrendelhetőségével kezdődően, az Oregon-állambeli "meghaláshoz" és a hollandiai "öngyilkossághoz való jog"-on át, az öreg és haldokló európai kontinens öregotthonaiban végzett "szándékolatlan eutanázia" eseteitől a Terri Schiavo-ra kimondott halálos ítéletig a Nyugat szilárdan menetel saját halála felé.  

Miközben egyre több mentséget találunk életek kioltására, tapasztalnunk kell azt is, hogy egyetlen nyugati nemzetnek sem nő a bennszülött lakossága. Haldoklik valamennyi. Mielőtt véget ér a század, elmúlik a Nyugat is; amint T. S. Eliot írta : "Nem robajjal, hanem nyöszörgés közepette".

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¹ Mt.10,42   "Aki pedig csak egy pohár friss vizet ad is inni egynek a legkisebbek közül, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek: nem marad el jutalma."

² "Haymarket Massacre", Chicago, 1886. Az ezt követő bűnper az amerikai igazságszolgáltatás egyik leghírhedtebb kificamodása volt.   ³ "The Hollow Men", 1925.  

fordította: SZ.M.I.

 .

Vissza a kezdőlapra