2005. március 31. csütörtök 17:56

 

Eutanázia ügyben van lázban az amerikai közvélemény. Amint lenni szokott pro és kontra. A szakszerűség jegyében megjegyezzük, hogy ami ezzel a szerencsétlen nővel történik, az az un. passzív eutanázia, azaz az orvosi beavatkozás elhagyása azon esetekben, amikor a felgyógyulásra nincs esély, illetve amikor a beteg a beavatkozást elutasítja. Ennek semmi köze sincs a valódi eutanáziához, azaz az olyan orvosi (?) beavatkozáshoz, amelynek közvetlenül a beteg halála a célja. Ilyen eset, mint a mostani ritkán fordul elő: a beteg mesterségesen táplálva él, de nincs eszméleténél. Ha az orvosi beavatkozást ő tiltotta volna, akkor a dolog mondhatni rendben lenne. A mostani esetben az nagyon zavaró, hogy a döntést a férj erőszakolta ki, akinek bizonyára elfogyott az ereje a holtodiglan-holdomiglan megtartásához. (szerk)

 

 

Ezt a Schindler-listát titokban kellene tartani?

  Valami okból hősiesen ellenáll a The New York Times mai, 2005. március 29-i számában annak a kísértésnek, hogy az amerikai igazságszolgáltatás által éh- és szomjhalálra ítélt, tizenkettedik napja haldokló Terri Schiavo szüleinek, Robert és Mary Schindlernek a lányuk megmentéséért vívott hosszú harcában anyagi támogatásukat felajánlók ezreinek névsorát természetes nevén, "Schindlerék listája"-ként (Schindlers' List) említse.

 

A  lap ehelyett "a Schiavo-adakozók listájáról" beszél a ma hajnalban közzétett, "List of Schiavo Donors Will Be Sold by Direct-Marketing Firm" című, kiegyensúlyozottnak tetsző, ám - ahogyan más témakörben mondani szokás - , burkoltan-rejtetten-kódoltan elmarasztaló hangvételű ismertetésében

"Terri Schiavo szülei felhatalmaztak egy konzervatív, levelezés útján árusító céget, hogy eladja a jogi költségeik fizetését segítő adakozók névsorát. Ez valószínűleg azt eredményezi, hogy idegenek ezreit keresik majd meg állandó, rendszeres zaklatásukkal abortusz-ellenes és egyéb konzervatív szervezetek, pusztán azért, mert az asszony nyomorult helyzete most megindította őket.

'Ezek a szenvedélyes életvédők pénz-adománnyal segítették Bob Schindler-t a Terri-t elhagyott férj elleni jogi küzdelmében, amelyet a tápláló-vezeték eltávolításának megakadályozásáért vívott. Ezek az emberek szenvedéllyel tisztelik az életet, hajthatatlanul ellenzik az euthanáziát, és a szó legtisztább értelmében életvédők!' - magyarázza a "Response Unlimited " nevű vállalkozás világhálós honlapja. A cég havi 150 dollárt kér hatezer név, és havi 500-at négyezer elektronikus levélcím továbbadásáért. A jegyzéket alkotó személyek a múlt hónapban adakoztak, amikor Schiavo asszony¹ édesapja segítséget kért.

Személyiség-jogi szakértők a lista eladását - bár hátborzongatónak tartják - nemcsak jogszerűnek, hanem előre megjósolhatónak is ítélték.

Egy Robert Gellman nevű személyiségi és információ-politikai tanácsadó pedig egyenesen "mulattatóan élvezetes"-nek tartja: 'Ez maga a klasszikus Amerika. Amerikában minden eladó, mindenféle személyes adat, mindenkiről' - mondja. "

                                                                   *

Mindeközben a  Reuters  hírügynökség arról ad hírt, hogy "ügyvédje közlése szerint az agykárosult floridai Terri Schiavo férje az asszony halála utáni boncolást rendelt, hogy megcáfolja a vádakat, amelyek szerint testét azért akarja elhamvasztatni, mert valamit titkol...

...'Nem tartottuk helyénvalónak, hogy Schiavo-né asszony halála előtt a boncolást emlegessük' - mondta [George] Felos, a floridai Dunedin-ben lévő irodája előtt az újságíróknak - 'de mégis szükségesnek éreztük, hogy már ma bejelentsük ezt, mert a hamvasztásban hátsó szándékot látó támadások értek bennünket azok részéről, akiket csak úgy neveznék, mint Terri kívánságának ellenzőit'.

Az eltervezett hamvasztással szemben  a [Terri] Schiavo római katolikus szülei által követelt teljes temetésben való egyet nem értés része a jogi háborúskodásnak."

                                                                 *

"Bár az őt elhagyott férje először ellenezte, Terri Schiavo felvette a betegek szentségét², és húsvéti szentáldozásban is részesült"- számol be a Katolikus Világhíradó (CNA/CWNews.com).

"Egy korábbi bírói határozat alapján Terri Schiavo csak férje és felügyelője beleegyezésével járulhatott szentáldozáshoz.

A floridai hospice előtt, ahol a megnyomorodott asszony a férje megrendelésére lassú kiéheztetéstől haldoklik, az összegyűlt tiltakozóknak jelentették be szülei, Bob és Mary Schindler, hogy mégiscsak született egyfajta húsvéti győzelem: miután férje végül megengedte a Szentség kiszolgáltatását, Terri részesülhetett a Szent Vér-ben.

Terri és szülei lelki tanácsadója, Thaddeus Malanowski atya, nyugalomba vonult idős pap tartotta jobb kezét, miközben Joseph Braun atyával, a kórház káplánjával együtt nyelvére helyeztek belőle egy cseppet. Malanowski felkente a szentelt olajjal,  megáldotta, majd feloldozta vétkeiből is.

'Hozzájutott Krisztus Véréhez' - mondta Malanowski atya, hozzátéve, hogy a Szentostyából pehelynyit sem adhatott neki, mert nyelve már túlságosan kiszáradt."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
¹ A liberális napilap "Mrs." (e.:"miszisz") helyett cinikusan "Ms." (e.: "mizz") Sciavo-nak nevezi a férjes asszonyt; ezt az aránylag újkeletű, zagyva meghatározást olyankor alkalmazzák, amikor nem lehet tudni, hogy asszonyról vagy hajadonról ("Miss") van szó.
 
²  Ez a helyes megnevezése a közbeszédben "Utolsó Kenet"-ként említett szentségnek.
 
(SZ.M.I.)

Vissza a kezdőlapra