2005. március 23. szerda 21:17

 

Az SZDSZ az értékek ellen

 

Interjú Semjén Zsolttal

 

– Ezen a héten hány feljelentés vagy petíció érkezett Semjén Zsolt nevére, illetve ellen?

Semjén Zsolt:– Gondolom, jó pár érkezhetett. Meg kell mondanom, hogy ezek számomra nem jelentenek mércét. Az én számomra filozófiai szempontból, morális tartás szempontjából a mérce Buttiglione professzor úgy is, mint filozófus, Ratzinger bíboros, Magyarországon Bolberitz Pál professzor, nem pedig Tamás Gáspár Miklós, Heller Ágnes, vagy mondjuk Terry Black.

– A legutolsó, amiről én tudok legalábbis, az egy petíció, ami a házelnökhöz érkezett, amelyben Szili Katalint arra kérik, hogy hasson oda, hogy önt eltávolítsák a frakcióból, illetve az emberjogi bizottság alelnöki posztjáról.

– Jellemző az SZDSZ holdudvarának és az SZDSZ-nek arra a politikájára, hogy aki az SZDSZ-t kritizálja és nincsenek vele szemben érveik, akkor ilyen módon próbálják a szabad véleménynyilvánítást korlátozni. Az a petíció, amit írtak, az leginkább a Szabad Nép stílusára emlékeztet. Belemagyarázásokkal, és maga a totális intolerancia. Nyilvánvaló az, hogy Szili Katalinnak nincs kompetenciája a kérdésben, és magának a parlamentáris demokráciának a tagadása az, hogy egy bizonyos csoport a politikai ellenfelét ilyen módon próbálja eltávolítani. Megjegyzem, ilyen alapon nem lenne különösebb probléma tízszer, százszor vagy akár ezerszer ennyi aláírást összeszedni ahhoz, hogy például azt mondjuk, hogy Gyurcsány úr nem alkalmas arra, hogy Magyarország miniszterelnöke legyen. Azt is meg kell mondanom, hogy az SZDSZ hanyatlása látszik abból, hogy mindössze néhány száz nevet sikerült az aktivistáikból összekaparni ebben a tekintetben. Az én számomra a mérce az, ahogy a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének sok ezer tagja egyházi személyiségek és a társadalom minden rétegéből árad felém a biztatás, a támogatás, hogy igenis szükség van arra, hogy nevén nevezzük a dolgokat, és kimondjunk igazságokat. Főleg akkor, amikor a társadalmunknak az alapjait fenyegeti az, ami az SZDSZ programjában megfogalmazásra került.

– Mondják azt, hogy tulajdonképpen túlzó volt a megfogalmazása, most idézem ezt a mondatot, amiről ugye már hetek óta szó van: „Aki azt szeretné, hogy gyereke egy szakállas bácsitól szerezze első szexuális tapasztalatait, az szavazzon nyugodtan az SZDSZ-re. Tegyen így az is, aki azt akarja, hogy gyermeke szájába marihuánás cigarettát nyomjanak az iskolában.”

– Így van. És még úgy folytatódik, hogy az szavazzon az SZDSZ-re, aki azt szeretné látni, hogy a gyereke egy extrém szekta szeánszán veri magát a földhöz, vagy aki az abortusz és az eutanázia halálkultúráját képviseli.

– Mi okozhatta ebben a megfogalmazásban ezt a rettenetes sértődöttséget?

– Gondolom az, hogy találva érzik magukat. Itt hadd mondjam azt, hogy ezek a kijelentések nem a homoszexuálisokról szólnak, nem is annyira a destruktív kultuszokról vagy a narkósokról, hanem az SZDSZ politikájáról. Az a 44 pont, amivel az SZDSZ megfogalmazta azt, amit a legfontosabbnak tart az ország sorsában, ebből az internetes programjukból az következik, amit én nagyon plasztikusan és mindenki számára közérthető, ha tetszik, megdöbbentő formában megfogalmaztam.

– És nem durván?

– Nem állítom, hogy ez egy kedveskedés volt, de amikor nagyon-nagy baj van a társadalomban, amikor az alapértékeinket támadják, akkor nyilván nem lehet finomkodni. Hiszen az SZDSZ egy olyan támadást indított a legalapvetőbb értékek, a házasság, a család, a gyerek egészséges fejlődése, a valódi vallásszabadság és így tovább, ezek az értékek ellen, ami tekintetében föl kell sikoltani és azt mondani, hogy nagyon nagy baj van. Ha megengedi, összefoglalnám pontosan, hogy mi a különbség a kereszténydemokrata felfogás és az SZDSZ programja között. Mi, kereszténydemokraták azt mondjuk, hogy a családot kell védeni, és a házasság egy férfi és egy nő elkötelezett kapcsolata. És mi azt mondjuk, hogy az esélyegyenlőség tekintetében arról beszéljünk, hogy az anyák esélyegyenlőségét biztosítsuk, hogy ne legyen hátrányban az, aki gyereket vállal, vagy több gyereket vállal. Ezzel szemben mit mond az SZDSZ? Az ő számára a 44 pontból 7 foglalkozik a homoszexuálisokkal, azoknak a házasságával és azzal, hogy gyereket fogadhassanak örökbe. Mi azt mondjuk, hogy nem akarunk diszkriminálni senkit, csak azt gondoljuk, hogy nem indokolt a házasság szót kiterjeszteni az egyneműek kapcsolatára, mert egyébként ilyen alapon akkor ki kellene terjeszteni a muszlim többnejűségre, a bigámiára, vagy akár a csoportházasságokra. Hogyha házasságnak ismerik el az egyneműek kapcsolatát, ráadásul gyereket fogadhatnak örökbe, akarva-akaratlanul ez a szentesítése ennek az életformának, mintegy társadalmi modellé válhat; aminek az lehet a következménye, amit én nagyon plasztikusan megfogalmaztam. És én azt gondolom, hogy a gyereknek az egészséges testi, szellemi, lelki, pszichológiai fejlődéshez való joga erősebb, mint a homoszexuális pároknak a gyerek iránti igénye. Mert azzal vádolnak engem, hogy én meg akarom fosztani az egyneműek kapcsolatát a gyerektől. Bocsánatot kérek, nem én fosztom meg, hanem a természet rendje fosztotta meg. A másik, a drogkérdés. Mi azt mondjuk, hogy a gyereket kell védeni, nem a büntetés a lényeg, hanem a gyerekeknek a védelme. És ezért ellene mondunk a drogliberalizációnak. Ehhez képest ugye az SZDSZ liberalizálni akar, láttuk a kendermag-tüntetésen, ahogy exponálták magukat, a törvényjavaslatukat, aminek a lényege a drogliberalizáció, aminek az a következménye, hogy fennáll a reális veszélye annak, hogy a gyerekünk szájába az iskolában marihuánás cigarettát nyomnak.

– Talán a szabadságjogok jegyében?

– Az Alkotmánybíróság pontosan megmondta, hogy nem létezik semmiféle kábulathoz való jog. A harmadik, amiről beszéltem, a vallásszabadságnak a védelme. Mi azt mondjuk, hogy az egyházaknak a vallásszabadságát kell védeni, nem pedig olyan destruktív kultuszoknak és álvallásoknak, akik például családellenes tevékenységet folytatnak. Én egyet kérek azoktól a liberálisoktól, a magukat liberálisnak mondóktól, akik most ezen ennyire fölháborodtak: menjenek el a Segítő Barát, vagy a Szalmaszál nevű egyesülethez, beszéljenek tíz, húsz, száz olyan édesanyával, akit ilyen destruktív kultuszok tettek tönkre, akinek a gyerekét agymosással, pszhichoterrorral elszakították a családtól, megnyomorították és tönkretették. És utána mondják azt, hogy nincs ilyen veszély a társadalomban. És nézze, az se egy normális dolog, hogy azonos jogi státusban van ma Magyarországon a katolikus egyház, a református egyház és például a boszorkányok egyháza. Ez nem egy normális dolog és azt, hogy az álkultuszokat és a társadalom- és családellenes, negatív tevékenységet folytató álegyházakat ki tudjuk szűrni az egyházak közül, ezt tizenöt éve akadályozza meg az SZDSZ. Az utolsó kérdés – ebben tudom, hogy kisebbségben vagyunk –, de mi a keresztény humanizmus jegyében igenis kiállunk a legjogfosztottabb és legkiszolgáltatottabb kisebbség mellett, a magzati korukat élő embertársaink mellett. Azok mellett, akiknek ember voltát és az élethez való jogát is elvitatja az SZDSZ. Ők, amikor az abortuszt és az eutanáziát tűzik a zászlójukra, akkor II. János Pál pápa szavaival igenis a halál kultúráját képviselik, szemben az élet kultúrájával, amit mi próbálunk kifejezni a keresztény humanizmusnak a jegyében.

– Az az érzésem, hogy ezek a problémák, ezek a gondok, ezek a viták nem csak Magyarországra korlátozódnak. Az az érzésem, hogy Európában is hasonló tendenciák próbálnak teret nyerni.

– Buttiglione professzor ma, azt állítom, hogy ő olyan ma napjainkban, mint amilyen Keresztelő Szent János volt Jézus idejében. Keresztelő Szent János az erkölcsi törvény nevében azt mondta, ugye, Heródesnek, hogy a testvérének a feleségét Heródiást nem veheti feleségül. Ezért, miután a bűnt bűnnek mondta, tálcán hozták a fejét. Hasonló a helyzet Buttiglionéval. Ő valóban egy prófétai jellem, és ő az, aki kimondta az Európai Unióban, hogy mint katolikus ember bűnnek tartja a homoszexualitást. Az egész kérdéskörben az a sátáni, hogy a bűnt a priori, eleve tagadják; hogy létezik olyan, hogy bűn. És a mi szabad véleménynyilvánításunkat akarják korlátozni, hogy mi ne nevezhessük a bűnt bűnnek. Ebből viszont az következik, hogy akkor például katolikus vagy református ember nem is vehetne részt a közéletben. Bocsánatot kérek, nekem, mint katolikus embernek jogom van a katolikus álláspontot kifejtve azt mondani, hogy nem akarom diszkriminálni, nem akarom büntetni, de a bűn bűn. Bűnnek tartom a homoszexualitást, bűnnek tartom a drogozást, bűnnek tartom az abortuszt és az eutanáziát, és bűnnek tartom a családellenes destruktív kultuszokat. Nem az a fő probléma, hogy bűnt követnek el, hanem az a probléma, hogy a bűnt úgy állítják be, mint erényt, sőt eleve tagadják azt, hogy lehetséges olyan, hogy bűn. Nagyon érdekes még az a vita, ami Buttiglione professzor és Daniel Cohn-Bendit között volt, aki a legélesebben támadta és gyalázta Buttiglione-t – megjegyzem, hogy az illetőnek sikerült egy pedofil könyvet írnia – és ott világosan kiderült, hogy Buttiglione-nek az a bűne, hogy kimondta azt a szót, hogy bűn. Hogyha a közéletből ki lehet szorítani azokat, akik a bűnt bűnnek nevezik, és akik a lelkiismeret- és vallásszabadság alapján azt mondják, hogy jogunk van arra, hogy a társadalmi folyamatok tekintetében a katolikus vagy református lelkiismeretünk alapján igenis bűnnek mondjuk a bűnt – ha ezt kétségbe lehet vonni, és minket le lehet söpörni a közélet színpadáról, akkor ez azt jelenti, hogy az egyházakat, a keresztény értékeket visszanyomták a sekrestyébe, sőt, ugye hát láthatjuk, hogy még onnan is megpróbálják őket eltüntetni.

– Eddig tulajdonképpen szinte a hitéletre korlátozódott, amit mondott, de vannak ennek politikai vetületei is.

– A következőről van szó: az SZDSZ-nek láthatólag nincs meg az ötszázaléknyi szavazótábora. A másik az, hogy az MSZP föladta a szociális tartalmat, és a Gyurcsány-féle neoliberális vonal egyszerűen elszívta a levegőt az SZDSZ szokott témáitól. Ezért, miután nincs meg az öt százalék, megpróbálnak olyan csoportokat elérni, mint például a homoszexuális beállítottságúak, vagy a drogfogyasztók, akikkel megpróbálják az öt százalékot összehozni.

– Ez a támadás csak ön ellen, vagy pedig egyúttal a Fidesz ellen, vagy pedig az egyház ellen irányul?

– Mindegyik, de elsősorban az egyház ellen. Olyan méretű támadás, ami valójában a Rákosi-idők nem volt. Azt is csak zárójelben jegyzem meg, hogy arra se volt precedens a Rákosi-idők óta, ami Gyurcsány Ferenc csinált, amikor szitokszóként elkezdett klerikálisozni a Parlamentben. Az SZDSZ elkészített egy olyan programot, amit keresztül akar erőltetni, és ennek állok én az útjában, az emberjogi bizottságban betöltött pozícióm tekintetében, hiszen ezen a bizottságon kell ezt először átvenni, és az SZDSZ pontosan tisztában van azzal, hogy az Alkotmánybíróságnál hányszor nyertem velük szemben beadványt, és ezért vagyok én az útjukban. Mi az SZDSZ-nek a programja egyházi tekintetben? Három elemét emelném ki, és abból világossá válik. Az egyik az, hogy az egyházi iskolák csak a kétharmadát kapnák annak, mint amit az önkormányzatiak. Tehát ez a teljes egyházi iskolarendszer megfojtását jelentené, ami egy nyilvánvaló célja a Magyar Bálintnak. A másik a hitoktatásnak a korlátozása; megszüntetnék a hitoktatásnak mint fakultatív tárgynak a finanszírozását, tehát ideológiai alapon korlátoznák a szabad, fakultatív tantárgyválasztást. És a harmadik pedig, amikor erről az egy százalékról beszélnek, ennek a lényege az, hogy egy skatulyába gyömöszölnék a társadalmi egyesületeket és az egyházakat, mert ennek így az az üzenete, hogy van, aki bélyeget gyűjt, van, aki horgászik, és van, aki katolikus vagy református.

– Magányos harcosnak érzem; miért nem kiabál, miért nem szól hangosan, sok-sok képviselő?

– Nagyon sokan mellettem álltak és mellettem állnak, és egyre többen gondolok itt a KÉSZ-nek a nyilatkozatára, sok ezer keresztény értelmiséginek a támogatására, csak hát ugye a médián ez nehezen jön át.

– És hogyan tovább? Előbb-utóbb nem korrodálódik a bátorsága vagy az állhatatossága?

– Én tíz körömmel fogom védeni a házasság szónak a jelentőségét, a szentségét, a gyerekeknek az alkotmányos jogát, a legkiszolgáltatottabbak és jogfosztott kisebbségnek, a magzati korukat élő embertársainknak a jogait, az egyháznak a szabadságát. Az egyház túlélte Nérót, Hitlert, Sztálint, sok mindenkit, nem fogják tudni ezek az urak megrendíteni, hiszen Krisztus megmondta, hogy az egyházon a pokol kapui sem vesznek erőt. Nem hagyom magam megfélemlíteni; megjegyzem, ezek a támadások inkább abban erősítenek meg, hogy valami nagyon fontos dolgot mondtam ki, valami nagyon fontos érték mellett álltam ki, hogyha ezek az emberek ennyire támadnak és ennyire hisztérikusak és ennyire agresszívek. A végső motiváció pedig az, hogy Krisztus azt mondta, hogy „aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az én mennyei atyám előtt. Aki pedig megvall engem az emberek előtt, azt én is megvallom az én mennyei atyám előtt”.

Földvári Géza

Kossuth Rádió, Vasárnapi újság.

Vissza a kezdőlapra