2005. május 26. csütörtök 16:46

A következő napokban részletekben közreadjuk Kengyel Ákos a Budapesti Corvinus Egyetem Világgazdasági Tanszék Európai Tanulmányi és Oktatási Központja docensének írását

A több részből álló cikk majd egybefüggően is olvasható lesz az "Olvasnivaló" rovatunkban.

 

KENGYEL ÁKOS:

 Az Európai Bizottság 2007-2013 közötti költségvetésre tett javaslatai

 A kiadási oldal megváltoztatására tett javaslatok értékelése

  

4. rész

 Oktatás és képzés

 A Bizottság elképzelései szerint a jelenlegi oktatási programokat (Erasmus, Erasmus Mundus, Comenius, Socrates, Leonardo) egységes keretbe foglalva felváltaná egy életre szóló tanulást előmozdító program.[14] Hangsúlyt kívánnak fektetni a mobilitást ösztönző támogatásokra (egyrészt a Jean Monnet programon, másrészt a nyelvtanulás- és az új technológiák alkalmazását elősegítő intézkedéseken keresztül). A források az 1.a költségvetési fejezet kiadásainak 10%-át érnék el, melynek 80%-át a nemzeti ügynökségeken keresztül, decentralizált rendszerben szeretnék eljuttatni a kedvezményezettekhez. Mivel az oktatási-képzési politikák tagállami hatáskörben vannak, ezért az uniós források továbbra is indirekt módon hathatnak az oktatási programok tartalmának közeledésére (a másik országban folytatott tanulmányok elfogadása ebben az irányban kell hogy hasson) és az intézményrendszer fejlesztésére. A közös költségvetésben rendelkezésre álló források legfontosabb feladata a mobilitás, az együttműködés és a tapasztalatcsere elősegítése lehet. Ehhez megfelelő lehet a felvázolt források nagysága és fokozatos emelkedése.

 4. táblázat

Oktatás és képzés

(milliárd euró)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Összesen

 

0,650

0,950

1,250

1,550

1,850

2,150

2,450

2,750

12,950

teljes kiadás

 

46%

32%

24%

19%

16%

14%

12%

23%

átlagos évi növekedés

 

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

323%

növekmény 2006-hoz képest

Forrás: European Commission: COM(2004) 101 final, COM(2004) 487 final

Szociálpolitika

 A szociálpolitikai támogatások a munkaerő versenyképességét és vállalkozókészségét kívánják javítani a belső piacon. A szociálpolitikai kiadások az ún. szociálpolitikai menetrend (Social Policy Agenda) megvalósítását támogatják egy egységes foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási programon keresztül (Progress), amely a jelenlegi különböző intézkedéseket (Eures, társadalombiztosítással kapcsolatos keretszabályok, szabad munkavállalással összefüggő intézkedések) fogja majd egybe. A szociálpolitikai menetrend foglalkozik a teljes foglalkoztatottság, a szociális védettség és a társadalmi integráció, a munkafeltételek, a diszkriminációmentesség és az esélyegyenlőség területeivel is.

Az 1.a fejezet kiadásainak 15%-át fordítanák ezekre a célokra. Meg kell jegyezni, hogy itt alapvetően új területekről van szó és valóban lényeges kérdés, hogy az EU versenyképességét javító többi politika mellett a társadalmi folyamatok is kellő figyelmet kapjanak. Mindemellett nem teljesen világos, hogy milyen beavatkozásokat kíván a Bizottság támogatni, amikor a szociálpolitika és a foglalkoztatáspolitika terén inkább stratégiaalkotó, a kereteket szabályozó szerepet játszik az uniós szint, finanszírozás terén pedig az Európai Szociális Alapból lényegében támogathatók lennének az itt felvázolt kérdésekkel összefüggő programok.

 5. táblázat

Szociálpolitika

(milliárd euró)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Összesen

 

1,711

2,155

2,414

2,655

2,916

3,151

3,439

3,675

20,405

teljes kiadás

 

26%

12%

10%

10%

8%

9%

7%

12%

átlagos évi növekedés

 

0,444

0,259

0,241

0,261

0,235

0,288

0,236

115%

növekmény 2006-hoz képest

Forrás: European Commission: COM(2004) 101 final, COM(2004) 487 final

(folytatjuk)

 


.[14] Érdekesség, hogy az Európai Parlament egyetért a különálló programok egyetlen eszközbe történő összevonásával, de felhívja a figyelmet az olyan jól ismert „márkanevek”, mint az Erasmus megőrzésének fontosságára. Lásd: Európai Parlament A kibővült Unió 2007 és 2013 közötti politikai kihívásaival és költségvetési eszközeivel foglalkozó ideiglenes bizottsága: i.m. 9. oldal

 

Vissza a kezdőlapra